ساخت طرح مینی تانک خودران

ساخت طرح مینی تانک خودران

تولید مینی تانک خودران

در عملیات هاي شناساسیی باید از وسایل یاستفاده نمود تا برترین اطلاعات را بیان نمود یک شرکت ساخت کننده تجهیزات نظامی مینی تانک خودرانی ساخته که توانا هست عملیات شناسایی و تخلیه سربازان را انجام دهد.
به گزارش تالاب به نقل از ویرد، شرکت BAE سیستمز به تازگی عکسهایی از یک مینی تانک بی سرنشین رونمایی کرده هست. این تانک خودران انقلابی در جنگ افزارها ایجاد میکند.

 

این طرح نخست نوآورانه که Ironcladنام گرفته به زودی همراه دستگاه هاي بی سرنشن هوایی و زمینی دیگر از نیروهای انسانی در میدان جنگ پشتیبانی میکند.

 

ساخت طرح مینی تانک خودران

 

تانک مذکور دارای افزودنی هاي متعددی هست به عبارت دیگر با کمک آن می‌توان عملیات شناسایی، تخلیه سربازان و واحد خنثی کردن بمب را انجام داد.

 

BAE سیستمز تصمیم داد تا درآینده تانک ها را خودران کند . به عبارت دیگر این تانک ها توانا خواهند بود بدون نظارت کننده انسان عملیات انجام دهند.

 

تانک ها مجهز به نرم افزار« دشمن یا دوست» میباشند تا از آتش نیروهای خودی اجتناب کرده و از سربازان حمایت کنند.

 

در حال حاضر مدل نخست دستگاه در کنفرانس بین المللی تجهیزات امنیتی و دفاع رونمایی شده اما تاریخ بهرهگیری از آن تعیین نشده هست.

 

جدیدترین مطالب سایت