ساخت چشم بیونیکی

ساخت چشم بیونیکی

اختراع چشم بیونیکی

 
محققان موفق به ساخت چشم بیونیکی شده اند که می تواند توانایی دیدن را به افرادی که بر اثر بیماری نابینا شده اند بر گرداند.
 
چشم بیونیکی  از تراشه ای ریز که دارای 1500 سنسور نور است ساخته شده است.
 
به گفته محققان با قرار گرفتن این تراشه در  پشت چشم فرد،  توانایی بصری دوباره به کسانی  دیدشان را در اثر بیماری از دست داده اند بر گردانده می شود.
 
ساخت چشم بیونیکی
عمل پیوند چشم بیونیک قرار است بزودی  بصورت آزمایشی انجام شود وبرای اولین بار  تراشه ریز  در چشم فردی کار گذاشته  شود.
 

در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش و اثبات کارایی چشم بیونیک، از سال 2013  این وسیله وارد بازار پزشکی می شود.

 

سنسورهای تراشه،با تغییر دادن نور به علایم الکتریکی، اعصاب را در شبکیه چشم تحریک کرده و سبب ارسال سیگنالهایی به اعصاب چشمی می شوند که قادرند به  داخل مغز رخنه کرده و موجب شکل گیری تصویر شوند.

 

جدیدترین مطالب سایت