ساخت کشتی هوایی مدرن به دستور پوتین + تصاویر

ساخت کشتی هوایی مدرن به دستور پوتین + تصاویر
این کشتی هوایی برای پیشفرت اقتصادی در مناطق سردسیر روسیه ساخته خواهد شد.
 
 
روسیه از ساخت یک زپلین فوق پیشرفته برای دسترسی به مناطق بکر سیبری خبر داد. شورای امنیت روسیه به رهبری پوتین قصد دارد از این وسیله که نصف هواپیما و نصف کشتی است به منظور توسعه اقتصادی برای دسترسی به این منطقه یخ زده استفاده کند.
 
ساخت کشتی هوایی مدرن به دستور پوتین + تصاویر

ساخت کشتی هوایی مدرن به دستور پوتین

 
ساخت کشتی هوایی مدرن به دستور پوتین + تصاویر