بروزرسانی : 1 تیر 1396

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی شکسته شد

دانشمندان چینی پیروز به شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی شدند.دانشمندان چینی پیروز به شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی شدند. تا پیش از این رکوردزنی، انتقال اطلاعات از طریق فوتون‌هاي در هم تنیده «entangled photons» فقط تا مسافت ۱۰۰ کیلومتر امکان داشت اما ماهواره Micius که ماه اوت پرتاب شد، این مسافت را به ۱۲۰۰ کیلومتر رسانده هست.

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

دانشمندان چینی پیروز به شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی شدنددرهم تنیدگی کوانتومی «Quantum entanglement» پدیده‌اي بسیار عجیب هست که حتی انیشتین هم وجود آن را تایید نمی کرد. در این حالت، جفت‌هاي ذرات به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند خورده‌اند

به طوری‌كه صرف نظر از فاصله آن‌ها، از روی اوضاع یکی، اوضاع ذره دیگر قابل درک هست. می توان از این فرآیند برای انتقال از راه‌ دور «تله پورت» اطلاعات بین‌ این ذرات در فاصله‌هاي بسیار چندان بهرهگیری کرد.

اثرات کوانتومی به مداخلات محیط بسیار حساس‌اند و در آزمایش‌هاي پیشین، فوتون‌ها در یک فیبر نوری گیر می افتادند تا از آنها محافظت شود و پیام از یک ذره به ذره دیگر فرستاده شود. این شیوه برای ارسال اطلاعات تا ۱۰۰ کیلومتر به کار می‌رفت اما در این فرآیند، هر چه فاصله اکثر باشد، شانس گم شدن اطلاعات یا تحریف شدن انها هم اکثر می شود.

ماهواره Micius تولید چین که تحت برنامه “آزمایش هاي کوانتومی در مقیاس فضایی” «QUESS» به فضا پرتاب شده، اولین گام به سمت ایجاد یک شبکه اطلاعاتی کوانتومی جهانی به شمار می‌آید.

این سامانه به جای بهرهگیری از فیبرهای فیزیکی، با بهرهگیری از پرتوهای لیزر فوتون هاي درهم تنیده را ارسال می کند؛ با این حال، البته این امر ممکن هست مداخلات محیطی را به حداقل برساند، تنظیم‌کردن منبع و گیرنده در این روش، چالش هاي خاص خود را دارد به ویژه زمانی که ماهواره با سرعت بالا حرکت می کند.

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی

هر چه فاصله اکثر باشد، شانس گم شدن اطلاعات یا تحریف شدن انها هم اکثر میشود

به تازگی دانشمندان چینی این مشکل را حل کرده‌اند و از ماهواره Micius برای انتقال فوتون‌هاي در هم تنیده‌ به صورت کوانتومی طی مسافت ۱۲۰۰ کیلومتری بهرهگیری کرده‌اند.

برای انجام اینکار، پرتو لیزر موجود بر روی ماهواره از داخل یک جداکننده می‌گذرد و این جداکننده دو اوضاع پلاریزه متفاوت ایجاد میکند که یکی برای دریافت فوتون‌هاي در هم تنیده و دیگری برای ارسال آن‌ها به کار میرود.

ماهواره Micius با بهرهگیری از این روش، با سه ماهواره گوناگون دریافت کننده در مسافتی ۱۲ برابر رکوردهای پیشین ارتباط برقرار می کند و این عمل را بسیار کارآمدتر از فیبرهای نوری انجام میدهد. دانشمندان مدعی اند چنین شبکه ارتباطی کوانتومی قادر هست ارتباطات از راه دور را سریع تر و ایمن تر از روشهای پیشین صورت دهد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت