به نمایش گذاشتن طرح وسیله حمل و نقل خودکار

به نمایش گذاشتن طرح وسیله حمل و نقل خودکار

 نمایش طراح وسیله حمل و نقل خودکار

 

در طراحی که شرکت سوئدی انجام داد و نمایش طرح این مشابه خودکار که دارای امکاناتی خوشگل و دیدنی هست با استقبال همگان روبه رو شد.یک شرکت سوئدی طرح نخست از یک خودروی اشتراکی خودران را به نمایش گذاشته که با دقت به نیازهای کاربران فضای داخلی آن به محیطی خصوصی یا مناسب برای جلسه کاری یا فضای اجتماعی تبدیل میشود. 

 

به گزارش تالاب به نقل از نیواطلس، شرکت National Electric Vehicle Sweden در نمایشگاه CES آسیا طراحی خود از وسیله حمل و نقل خودکار را به نمایش گذاشته هست.

 

در این طرح خودروی خودران نه تنها فرد را به طور خودکار از مبدا به مقصد میرساند، بلکه می‌تواند با دقت به نیازها و تمایل فرد فضای داخلی خود را تغییر دهد. طرح نخست NEVS InMotion به این مهم می‌پردازد که چطور می‌توان مدت زمانی که فرد در خودرو میگذارند را به بازه زمانی ثمربخش تبدیل کرد.

 

این طرح نخست در حقیقت یک خودروی اشتراکی هست. خودروی مذکور کاربر را سوار می‌کند. این خودرو یک در دارد که به طور پروانه اي باز می‌شود، به این ترتیب  مسافران راحت میتوانند وارد خودرو شوند.

 

ظاهر بیرونی آن عمده تفاوتی با بقیه خودروها ندارد، اما طراحی داخلی نکته متمایز این ماشین به حساب می‌آید. فضای داخلی آن را می‌توان برحسب نیاز و تمایل به محیطی خصوصی یا مناسب برای جلسه هاي کاری یا فضای اجتماعی تبدیل کرد.

 

خودرو هنگام ورود کاربران به آن ها خوشامدگویی میکند.

 

در اوضاع خصوصی صندلی ها به سمت دیواره خودرو برمی گردند تا فرد بتواند با هدفون، صفحه نمایش لمسی خود را سرگرم کند.

 

در اوضاع اجتماعی، صندلی هاي خودرو طوری تنظیم می‌شوند که مسافران بتوانند روبروی هم باشند.

به نمایش گذاشتن طرح وسیله حمل و نقل خودکار

 نمایش طراح وسیله حمل و نقل خودکار

 

در اوضاع جلسه نیز تمام صندلی ها طوری قرار می‌گیرند که رو به یک صفحه نمایش شفاف روی در باشند. می‌توان برای انجام تماس هاي ویدئو کنفرانس و نمایش طرح و ایده بهرهگیری کرد.

 

مسافران می‌توانند نور، صندلی ها و تهویه داخلی را با بهرهگیری از یک اپلیکیشن گوشی تنظیم کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت