چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

روش های برای تقویت ریاضی

ریاضی همیشه جز درس هایي بوده اسـت کـه اکثر دانش آموزان و دانشجویان با یادگیری و حل مسائل اون با چالش هاي‌ روبه‌رو بوده اند ؛ دراین پست قصد داریم روشها و نکاتی را برای شـما توضیح دهیم کـه تا یادگیری ریاضی را برای شـما تقویت کند.

 

پیش از هر چیزی بـه این نکته توجه کنید کـه علم ریاضی نیازمند درک عمیقی از مطالب و راه حل هاست و افرادی کـه سعی میکنند این درس را بـه صورت حفظی یاد بگیرند طبق معمول با درماندگی در جلسات امتحان مواجه می‌شوند؛ چرا کـه تغییر جزئی مسئله ها درصورت عدم درک روابط منطقی موجود مشکل ساز می‌شود.

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

آموزش حرفه ای شدن در ریاضی

 

برای مثال درس مثلثات دارای روابط منطقی بسیاری اسـت اما تعداد زیادی از دانشجویان سعی میکنند صرفا با حفظ کردن این واحد ها را پاس کنند، بـه همین دلیل نمی‌توانند نمره مطلوبی در امتحانات خود کسب کنند.

 

علاوه بر این، علم ریاضی بـه تمرین زیادی نیاز دارد. از اصول اولیه و درک مفاهیم تا کشف رابطه میان آن ها و حل مسائل پیچیده تنها با تمرین اتفاق میوفتد. پس اگر قصد دارید ریاضی خودرا قوی‌تر کنید تنها کافی اسـت تمرین هاي‌ روزانه را بـه برنامه خود اضافه کنید.

 

افرادی کـه توانسته اند مفاهیم ریاضی را بـه خوبی درک کنند و بـه این علم مسلط شوند، توانایی حل تمامی مسائل مختلف در مبحث هایي کـه یاد گرفته اند را دارند.

 

علاوه بر این چون درک عمیقی از روابط میان آن ها دارند و تمرین زیادی کرده اند با گذشت زمان راه حل ها را فراموش نمیکنند.اگر دوست دارید هم چون افراد حرفه اي بـه ریاضی مسلط شوید دراین مسیر بـه نکات زیر توجه داشته باشید.

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

هدف گذاری و برنامه ریزی

مسلما روش هاي‌ زیادی برای تقویت و فهم ریاضی پایه اي تا پیشرفته وجوددارد اما پیش از هرکاری باید تصمیم بگیرید، اهدافتان را مشخص کنید و با یک برنامه ریزی منطقی سعی کنید بـه آن ها دست یابید.

در برنامه ریزی می‌توانید روش هاي‌ مختلفی را امتحان کنید و زمان خودرا برای حضور در کلاس ها، آموزش، تمرین و… تقسیم کنید.

 

یادداشت برداری

درست اسـت کـه ریاضی یک درس حفظی نیست اما نوشتن جزوه باعث میشود نکات مهم و فرار را بـه خاطر داشته باشید. علاوه بر این می‌توانید مسائلی کـه بـه درستی متوجه نشدید و فرصت فهمیدن ان در لحظه را ندارید در گوشه اي یاد داشت کنید تا بعداً بـه سراغ ان بروید.

 

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

 

بـه جای حفظ کردن عمق مطلب را دریابید

نکته مهمی کـه درباره این درس وجوددارد نحوه یادگیری ان اسـت. در برخی مواقه افراد بـه جای دقت برای درک و فهم مسائل ریاضی سعی می‌کنند راه حل ها و فرمول هاي‌ مورد نیاز را حفظ کنند.

 

وقتی ما می‌خواهیم ۸۳ را تقسیم بر ۴ کنیم، ابتدا می‌بینیم کـه ۸ تقسیم بر ۴ چند میشود اما در حقیقت این هشت همان ۸ دسته ۱۰ تایی اسـت تا بتوانیم سریعتر بـه جواب برسیم و درک این مسئله کـه در واقع داریم ۸۳ را تقسیم می‌کنیم مهم اسـت.

بـه همین ترتیب وقتی الگورتیم تقسیم یا هر مبحث دیگری را بـه درستی درک کنیم دیگر حل کردن مسئله سخت نخواهد بود.

 

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

متمرکز شدن روی موضوع

همان طور کـه متوجه شدید رسیدن بـه درک عمیق از مطالب ریاضی ضروری اسـت کـه درصورت عدم توجه کافی یا کمبود تمرکز با مشکل روبه‌رو می‌شود. برای یادگیری این درس بهتر اسـت با تمرکز کامل در جلسات شرکت کنید و پس از ان نیز بـه مرور مطالب بپردازید تا بـه خوبی یاد بگیرید.

 

از محرک ها استفاده کنید

بر خلاف تعداد زیادی از مباحث آموزشی کـه یادگیری آن ها با مطالعه امکانپذیر اسـت، نمی‌توان علم ریاضی را بدون تمرین کرد آموخت. شـما باید از روشی محرک و فعال «کـه در ان امکان اشتباه کردن وجوددارد» استفاده کنید تا با مباحث ارتباط برقرار کرده و روابط میان انها را کشف کنید.

 

 

همواره ریاضی را تمرین کنید

پاسخ سوال چگونه ریاضی خودرا قوی کنیم دریک کلام خلاصه می‌شود:‌ «تمرین» کـه کلید اصلی شـما برای یادگیری ریاضی اسـت. شـما باید بـه قدری تمرین ها را ادامه دهید تا درک خوبی از مبحث هاي‌ ریاضی بدست آورید و بـه اسانی و با سرعت مسائل مختلف را حل کنید.

 

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

درس های قبلی رو بخوانید

این مورد هم شباهتی بـه تمرین دارد اما بر خلاف کار روی مبحث هاي‌ جدید باید درس هاي‌ گذشته را تمرین کنید و مسائلی از بحث هاي‌ قبلی حل کنید تا خودتان را بسنجید. هرچقدر تمرین هاي‌ خود و مرور مبحث هاي‌ قبلی برای درس ریاضی را افزایش دهید نتیجه کار هم بهتر خواهد بود.

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

استفاده از آموزش های مختلف اساتید

کلاس هاي‌ حضوری، خصوصی، مجازی و بسیاری روش هاي‌ دیگر هم چون فیلم هاي‌ آموزشی، مقاله ها، کتاب هاي‌ کمک درسی و… وجود دارند کـه با استفاده از آن ها میتوانید گامی بزرگ در مسیر یادگیری ریاضی بردارید.

بهتر اسـت با توجه بـه سلیقه و شرایط خود از چند منبع آموزشی مختلف کـه بـه اسانی در معرض قرار میگیرند استفاده کنید.

 

به صورت گروه تمارین ریاضی را حل کنید

در تعداد زیادی از مواقع کار جمعی و بررسی یک مفهوم از دیدگاه هاي‌ مختلف باعث شفاف سازی و درک بهتر ان میشود. بدین ترتیب میتوان گفت حل مسائل ریاضی در گروه هاي‌ دو یا سه نفره تاثیر بهتری از یادگیری بـه تنهایی اسـت.

 

البته با این حال نیاز دارید زمانی را در تنهایی بـه تمرین بپردازید اما حضور در گروه ها باعث بـه وجود آمدن فرصتی برای بحث درباره چگونگی حل مسئله، فهمیدن دیدگاه هاي‌ متفاوت و درک عمیق تری می‌شود.

چگونه ریاضی خود را تقویت کنیم؟

داشته هایتان به دیگران یاد بدهید و سوال بپرسید

افراد بسیاری معتقد هستند کـه بهترین روش برای یادگیری، در واقع یاد دادن بـه دیگران اسـت.

ویلیام گلاسر دراین رابطه می‌گوید ما طبق معمول ده درصد از انچه میخوانیم، بیست درصد از شنیده ها، سی درصد از چیزهایی کـه میبینیم، پنجاه درصد از دیده ها و شنیده ها، هفتاد درصد از بحث ها، هشتاد درصد از تجربه ها و بیش از نود درصد چیزی کـه بـه دیگران یاد میدهیم در ذهنمان باقی می‌ماند. پس بهتر اسـت برای یادگیری بهتر ریاضی مسائل را بنویسید و نحوه حل کردن ان ها را توضیح دهید.

 

درس ریاضی درس بسیار شیرین و مفهومی اسـت و اگر واقعا علاقه هم نداشته باشیم با تمرین می‌توانیم بـه ان علاقمند شویم چرا کـه همین حالا در نرم افزار هاي‌ کامپیوتری و علم مهندسی اکثر مسائل ریاضی بـه وضوح کاربردش دیده میشود. 

جدیدترین مطالب سایت