وزیر ارتباطات چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد

وزیر ارتباطات چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد

اینترنت ملی در کار نیست

نگرانی تعداد زیادی از مردم در مورد قطع اینترنت جهانی باعث شده اسـت کـه سوال را بپرسند کـه آیا اینترنت جهانی کی وصل خواهد شد.

 

بـه گزارش تالاب محمدجواد آذری‌ جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌اي کـه بـه منظور بررسی تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر سلامت شهروندان و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت حضور یافته بود توضیحاتی را در مورد قطع سراسری اینترنت در کشور و استقرار اینترنت ملی ارائه داد. وی در خصوص پیشرفت شبکه‌ي ملی اطلاعات گفت:

 

چیزی بـه‌نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه‌ي ملی اطلاعات بـه‌معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت بـه کارکردهای  شبکه ملی اطلاعات ضربه می زند. هم اکنون بهترین قاضی مردمند، هر چند از ناراحتی مردم از قطع بودن اینترنت و مشکلات ان اطلاع دارم و بـه خودم نیز دراین چند روز اجازه‌ي استفاده از اینترنت را ندادم، اما مردم قضاوت کنند کـه آیا خدمات داخلی ان‌ها بر شبکه‌ي ملی دچار اختلال شده اسـت یا خیر.

 

اگر زیرساخت شبکه‌ي ملی اطلاعات نبود خدمات ابری داخلی نداشتیم و تعداد زیادی از زیرساخت‌هاي‌ مهم دیگر امروز، شاید دو میلیون راننده تاکسی اینترنتی و مردم در عذابی بزرگ و مشکل بودند، بانک‌ها مختل بودند و بسیاری مباحث دیگر.

 

زیرساخت شبکه‌ي ملی اطلاعات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما بپذیرید کـه کار بنده و وزارتخانه‌ام تولید محتوا نیست. حتماً پس از التیام شرایط، مفصل با مردم صحبت خواهم کرد و گزارش کاملی از پیشرفت‌هاي‌ شبکه ملی خواهم داد.

 

وزیر ارتباطات در ادامه‌ي صحبت‌هاي‌ خود عنوان کرد قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام داشته و ‌دارد.

 

شورای امنیت کشور بـه‌زودی نسبت بـه صدور مجوز برقراری اینترنت در کشور اقدام خواهد کرد و ما هم پیگیر هستیم. وی همچنین در پاسخ بـه سوالی در مورد ادعای سفیر ایالات امریکا در کشور آلمان کـه گفته بود اینترنت را برای مردم ایران تهیه میکنیم توضیح داد:

 

اولا این ادعا اکنون ممکن نیست. برنامه‌هایي برای سال ۲۰۲۵ دارند کـه مطرح کرده‌اند، اما بهتر اسـت بدانند ملت ایران نیازی بـه ادعای دروغین حمایت شـما ندارد، دولت شـما همان دولتی اسـت کـه سالها از هر اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرده، اگر ادعای راستگویی دارید، داروی کودکان سرطانی ایرانی را چرا تحریم کرده اید؟ چرا در همین حوزه استارتاپ‌هاي‌ ایرانی تحریم‌هاي‌ گسترده‌اي اعمال کرده اید؟

 

اینترنت بـه‌زودی بـه زندگی مردم ایران باز می گردد و دولت هم ان را مثل چند سال گذشته توسعه خواهد داد و اتفاقا با حضور جریان ساز جوانان ایرانی، روزبه‌روز ستم شـما و دولت‌تان را بـه گوش مردم دنیا خواهیم رساند.

جدیدترین مطالب سایت