خرید و فروش در اینترنت

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشفشان در خواب | تعبير خواب آتشفشان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشفشان در خواب | تعبير خواب آتشفشان

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشفشان در خواب | تعبير خواب آتشفشان

 
 تعبیر خواب آتشفشان
 
 
تعبير خواب آتشفشان به روايت آنلی بیتون
 
 
دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می‌کنید که شهرت شما را بعنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد، زیر سؤال میبرند.

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏ باشد.

 

برچسب‌ها: