تعبیر خواب بوقلمون از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بوقلمون از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب بوقلمون

تعبیر خوابی در مورد انواع دیدن بوقلمون در خواب

بوقلمون از پرندگان بزرگ میباشد که از سردهٔ ملیگریس و بومی آمریکای شمالی میباشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکیان‌سانان قراردارند. بوقلمون‌ها با یک ریش گوشتی که از زیر نوک آویزان است و با یک برآمدگی گوشتی که از بالای نوک آویزان است و اسنود نامیده میشود، متمایز می‌گردنند.

 

تعبير خواب بوقلمون به روايت لیلا برایت

خوردن گوشت بوقلمون، نشانه سعادت است.

تعبير خواب بوقلمون در کتاب سرزمین رویاهاخواب یک بوقلمون: برای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی است.

یک بوقلمون را می‌کشید: بیوفائی و خیانت

بوقلمون می خیرید: منتظره واقعه بسیار خوشایندی باشید.

بوقلمون میخورید: یک شادی بزرگ

پرهای بوقلمون را می‌کنید: دچار افسردگی عصبی خواهید شد.

یک بوقلمون را سرخ می‌کنید: دردسر از طرف دوستان

گوشت بوقلمون را تکه میکنید: مشاجره با شریکانتان در کار

ساندویچ بوقلمون: شخص حریصی به دیدارتان میاید.

 

تعبیر خواب بوقلمون از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب بوقلمون به روايت آنلی بیتون

1- تعبیر دیدن بوقلمون در خواب، علامت ان است که از حرفه خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.

 

2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می‌برید ؛ علامت ان است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.

 

3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ؛ علامت ان است که به تنگدستی دچار خواهید شد ؛ و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.

 

4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت ان است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.

 

۵ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ؛ علامت ان است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.

 

۶ـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون بطرف انها تیراندازی میکنید ؛ علامت ان است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

 

جدیدترین مطالب سایت