دکتر تاج بخش

زيگيل

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

لاغري و کاهش وزن

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبیر خواب زایمان 

اگر در خواب ببینید زایمان کرده‌اید و پسر یا دختری به دنیا آورده اید تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب زایمان به روايت امام صادق «ع»

اگر زنى در خواب ببیند کـه پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک اسـت.

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ؛ ازنسل او فرزندى بـه وجود مى آید کـه بزرگ خاندان خود مى شود.

 

تعبیر خواب زایمان از امام صادق (ع)

تعبير خواب زایمان به روايت لوک اویتنهاو

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی کـه زایمان میکند : سوگواری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

 

تعبير خواب زایمان به روايت آنلی بیتون 

1ـ خواب زایمان در خواب ؛ نشانة به دنیا آوردن کودکی سلامت اسـت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند ؛ نشانة ان اسـت کـه از درستکاری رو بر می گردانید و بـه رفتاری غلط رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی بـه دنیا می آورد ؛ نشانة ان اسـت کـه ارثی کلان بـه او خواهد رسید .

 

تعبیر خواب زایمان به روایت بزرگان 


تعبیر خواب

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب رانندگی کردن + تعبیر خواب ترمز کردن تعبیر خواب رانندگی کردن انواع تعبیر خواب در مورد رانندگی و ترمز کردن و اتومبیل را در سایت تالاب بخوانید.   تعبیر خواب به تنهایی رانندگی کردن تعبیر خواب رانندگی از معبرین غربی :    اگر ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

کشف راز حمام نرفتن مغول ها (+عکس)
کشف راز حمام نرفتن مغول ها (+عکس)
مشاهده بیشتر