'گردشگری

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب چلو

بهترین تعبیر خواب چلو و ته دیگ را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید…این تعبیر خواب های‌ زیبا را از منوچهر مطیعی تهرانی بخوانید…

 

تعبير خواب چلو به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

در حرف ـ ب ـ کلمه برنج ودر حرف ـ پ ـ کلمه پلو دراين باره بـه قدر کفايت گفته ام کـه برنج پخته کـه ما در فارسي و زبان محاوره نام های مختلف بـه ان داده ايم چه تعابيري دارد اما فرقي هست بين چلو و پلو کـه خود شـما البته اين فرق را مي دانيد.

 

پلو برنچ پخته اسـت مخلوط با چيزهاي ديگر مانند گوشت، عدس، باقلا، لوبيا و غيره لاجرم سفيد نيست اما چلو همان برنج پخته اسـت کـه چيزي با ان مخلوط نمي کنند و همراه گوشت يا ماهي، يا کباب و غيره مي خورند پس حتماً بايد سفيد باشد.

 

تفاوت در همين اسـت و اگر چلو تعبيري متفاوت بيابد از اين ناشي مي شود کـه رنگ چلو سفيد اسـت. ديدن چلو در خواب خوب اسـت و نعمت و خير و برکت تعبير مي شود و هرچه سفيد تر و کم ته ديگ تر باشد بهتر اسـت.

 

در مورد ته ديگ نيز در حرف ـ ت ـ نوشته ام. وجود ته ديگ سياه و کلفت در خواب اثر چلوي سفيد را خنثي يا ضعيف مي کند. اگر در خواب چلو را سفيد و بدون ته ديگ ببينيد خوب اسـت کـه تعبير ان را گفتم اما اگر سفيد نباشد يعني در بشقاب يا ديگ ان را خاکستري و سياه يا کثيف و آلوده ببينيد خوب نيست چرا کـه گوياي غم و رنج اسـت و نعمتي را خبر مي دهد کـه اندوه و کدورت خاطر نيز همراه دارد.

 

تعبیر خواب چلو و ته دیگ از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ته دیگ

 

تعبیر خواب خوردن ته دیگ از منوچهر مطیعی تهرانی :

ته دیگ غم مالی اسـت نه عاطفی و احساسی و بـه زبان دیگر «کاسه کوزه اي» اسـت کـه بر سر بیننده خواب شکسته ودر پایان کار همه ی گناهان شکست و ناکامی را بـه گردن خورنده ته دیگ می‌افکند. چنانچه در خواب ببینیم ته دیگ از دیگ می کنیم و میخوریم با غم و غصه اي کـه اتفاق و دنباله‌اش بـه ما رسیده دست و پنجه نرم میکنیم.

 

تعبیر خواب ته دیگ برنج از منوچهر مطیعی تهرانی :

 

اگر در خواب ببینیم کـه پلو پخته و بخشی بزرگ از ان ته دیگ شده خبر ازشکست و ناکامی در کاری اسـت کـه بـه ان امید زیاد داشتیم و داریم. چنانچه خانمی درخواب ببیند پلوی او ته دیگ شده بـه شوهرش زیان مالی وارد می آید و اگر خودش فعالیت مالی داشته باشد زیان متوجه بیننده خواب خواهد شد.

ته دیگ در خواب ما هر چه سیاه تر و کلفت تر باشد بدتر اسـت.

اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید خوب اسـت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ته دیگ ابتلا و غم پایان کارها اسـت.

 

اگر کار مهمی در دست انجام داشته باشید و بـه خواب ببینید کـه ظرفی پر از ته دیگ مقابل شـما نهاده‌اند خواب شـما خبر میدهد کـه در پایان ان کار گرفتار ملال و غم می شوید.

 

برچسب‌ها:

تعبیر خواب

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب بوقلمون از بزرگان تعبیر خواب تعبیر خواب بوقلمون تعبیر خوابی در مورد انواع دیدن بوقلمون در خواب بوقلمون از پرندگان بزرگ میباشد که از سردهٔ ملیگریس و بومی آمریکای شمالی میباشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکیان‌سانان قراردارند. بوقلمون‌ها ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

مثلث برمودا و حوادث معروفش !
مشاهده بیشتر