اس ام اس تبریک روز دانش آموز 13 آبان

اس ام اس تبریک روز دانش آموز 13 آبان

اس ام اس به مناسبت روز دانش آموز

 

در کشور ما نور خدا هادی فضل است/وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه ی ی روز و همه ی ی مکتب علم است/لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز
روز دانش آموز مبارک

 

اس ام اس روز دانش آموز و 13 آبان

 

دانش آموزان ذکر گرفته اند قدر لحظه ها را بدانند. وقت طلاست !
روز دانش آموز مبارک باد !

 

متن تبریک روز دانش آموز

 

به به شده امروز چه پر شور و دل افروز/چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز
هر یوم در این عصر به از یوم گذشته است/وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

 

اس ام اس 13 آبان

 

چه فوق العاده شده امروز چه شادی دل افزون چون تقدیر شده این روز دانش آموز

 

پیامک 13 آبان

 

از ستم جبر به جان آمدم/از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم,, بنده ز جغرافیا/هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است/یا که فلان رود به رویش سد است؟!
یا که فلان چشمه فلان جا بود/رقص کنان راهی دریا بود؟!
اینکه نشد آب و نشد نان من!/نمره بده نمره بده جان من!
نمره بیست تو بود دلپذیر/بنده فدای تو شوم ای دبیر!

 

اس ام اس روز دانش آموز و 13 آبان

 

در مدرسه از نشاط من کم کردند / از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم / از نمره ی انضباط ما کم کردند
روز دانش آموز مبارک باد !

 

اس ام اس به مناسبت روز دانش آموز

 

۱۳ آبان را به شما دانش آموز سخت کوش تبریک میگویم و آرزوی موفقیت روز افزون برای شما دارم . .

 

اس ام اس روز دانش آموز و 13 آبان

 

او به ما فهماند که چگونه میتوان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست .

 

پیامک تبریک 13 آبان

 

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه ی ی جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

 

روز دانش آموز

 

این سیزده آبان همان ثابت روز است، کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز
هر سال به و ماه به و روز به و به امروز ز دیروز و دگر روز به امروز

 

اس ام اس روز دانش آموز و 13 آبان

 

در ایران الله نشان رهایی است / دانش اموز را باشد نشان اشنایی
هر روز هر مکان است دانش آموزی / ولی ۱۳ آبان است روز حکمت آموزی
روز دانش آموز بر دانش اموزان مبارک

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

ستاره و ماهی درخشانی دانش اموز / به دنبال نمره و کامی دانش اموز
در این جهان تاریک و بی نور / همان اختر درخشانی دانش اموز

 

متن تبریک روز دانش آموز

 

امروز، روز حسین فهمیده و همه ی ی هم سن و سال های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را میدانند و هر سال، مثل امروز با همه ی ی خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی میدهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

او موثر فهمید که چگونه میتوان به وصال یار رسید . و چه زیبا و چه زود این وصال برایش محقق گشت .

 

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز 13 آبان

در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه ی ی روز و همه ی ی مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز
روز دانش آموز مبارک

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

هرکسی در جستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است
روز دانش آموز مبارک

 

 

شعار جدید روز دانش آموز !
ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !

 

 

 

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

 

 

از ستم جبر به جان آمدم
از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم,, بنده ز جغرافیا
هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است
یا که فلان رود به رویش سد است؟
یا که فلان چشمه فلان جا بود
رقص کنان راهی دریا بود؟
اینکه نشد آب و نشد نان من
نمره بده نمره بده جان من
نمره ی بیست تو بود دلپذیر
بنده فدای تو شوم ای دبیر

 

 

 

اختر و ماهی فروزانی محصل
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل

 

 

 

در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز
هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز 13 آبان

در کشور ما نور خدا هادی فضل است/وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه ی ی روز و همه ی ی مکتب علم است/لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز
روز دانش آموز مبارک

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

شعار جدید روز دانش آموز!
“ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم!”

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی” توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

از ستم جبر به جان آمدم/از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم,, بنده ز جغرافیا/هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است/یا که فلان رود به رویش سد است؟!
یا که فلان چشمه فلان جا بود/رقص کنان راهی دریا بود؟!
اینکه نشد آب و نشد نان من!/نمره بده نمره بده جان من!
نمره بیست تو بود دلپذیر/بنده فدای تو شوم ای دبیر!

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

اختر و ماهی فروزانی محصل/تو آن جوایای عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است از جهل/همان خورشید تابانی محصل

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

درختت بارو با علم و دانش/همان معدن که پنهانی محصل
به فکر و ذکر داری صد معما/به خدمت نسل انسانی محصل

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را.

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن را به ما آموخت .

او به همه ی ی فهماند که چگونه میتوان از قعر نیستی به اوج هستی رسید .

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن…
بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.
کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن.
بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.
تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان مداوم ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

رزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

حسین فهمیده چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت .

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران
“صائب تبریزی”

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه ی ی جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

فهمیده به همه ی ی فهماند که چگونه می توان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد .
او به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را.

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

چه دلهره های دلکش و اضطراب های غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن!
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را موثر بدان!
بگذار آسان و بی کاستی، شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

امروز، روز حسین فهمیده و همه ی ی هم سن و سال های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می دانند و هر سال، مثل امروز با همه ی ی خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی میدهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

 

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می‌شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

این تردیدها، نشانه های خوبی است که تو را به ساحل امن آرامش می رساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بیحالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه آزمودن و علمشان، خوشه های کمال می چینند.

 

اس ام اس روز دانش آموز

 

بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!
قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.
وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

 

جدیدترین مطالب سایت