اشعار ادبی تبریک جشن آذرگان + عکس نوشته تبریک جشن آذرگان

اشعار ادبی تبریک جشن آذرگان + عکس نوشته تبریک جشن آذرگان

درگاه شماره زرتشتی نام روز و ماه یکی میشود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر اسـت با سوم آذر ماه خورشیدی که در نهمین روز آذر این جشن برگزار میگردد. ما در این قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه مناسبت جشن آذرگان گلچینی از اشعار ادبی تبریک جشن آذرگان را منتشر کرده ایم.

 

جشن آذرگان چه روزی است؟

نهم آذر که آذر روز نام دارد متعلق بـه آذر «آتش» میباشد. بـه طور کلی آتش نزد ایرانیان بسیار ارزشمند بوده و یکی از عناصر چهارگانه بوده اسـت. ایرانیان باستان دیدگاه نیکی بـه آتش داشتند و همواره این عنصر شگفت انگیز طبیعت را ستایش میکردند.

 

عکس نوشته تبریک جشن آذرگان

 

عکس نوشته تبریک جشن آذرگان

 


مطالب مشابه: جشن فروردینگان | 19 فروردين ماه جشن فَروَردینگان یا فرودُگ + عکس پروفایل فروهر


 

******

 

ای ماه، رسید ماه آذر

برخیز و بده می چو آذر

آذر بفروز و خانه خوش کن

ز آذر صنما بـه ماه آذر

 

******

 

آتش عشق اسـت کاندر نی فتاد

جوشش عشق اسـت کاندر می فتاد

آتش اسـت این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

 

******

 

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان کن مرا بـه می که جهان

شادمان شد بـه فر دولت شاه

 

******

 

شراری که ایران ازآن روشن اسـت

همان روشنی بخش جان و تن اسـت

بـه تو گوید این آتش دل فروز

بسی داستان‌ها بـه صد ساز و سوز

 

عکس پروفایل تبریک جشن آذر

 

عکس پروفایل تبریک جشن آذرگان

 

******

 

جشن آذرگان بر شما مبارک باد

همچون آتش، پاک و نورانی، بسوی پیشرفت قدم بردارید.

دل‌تان گرم،

تن‌تان سالم،

زندگی‌تان پرفروغ و روشن از عشق و مهر باد

 

******

نیایش همی کرد و خواند آفرین

که او را فروغی چنین هدیه داد

همین آتش آنگاه قبله نهاد

بگفتا فروغی اسـت این ایزدی

پرستید باید اگر بخردی

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

آذرگان بر همه ی ي ایرانیان و آزادگان جهان خجسته و فرخنده باد و نور آتش دلتان پرفروز و بر فراز باد.

آتش امید در این آذر تاریکی را خواهد شکافت.

اگرهم رای هستید ، و اگر دوست دلشتید بنویسید، ایران پیروز ، دوست گرامی

 

******

 

نظافت و پاکیزگی، از جمله ستردن موی و چیدن ناخن در این روز نیک بود.

نهم آذر جشن «آذرگان» مبارک باد

 

عکس نوشته تبریک جشن آذرگان

 

عکس نوشته تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

در این پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در آن ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد آن چه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

آتش طبعت اگر غمگین کند

سوزش از امر ملیک دین کند

آتش طبعت اگر شادی دهد

اندرو شادی ملیک دین نهد

باد و خاک و آب و آتش بنده‌اند

با من و تو مرده با حق زنده‌اند

پیش حق آتش همیشه در قیام

همچو عاشق روز و شب پیچان مدام

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

نظافت و پاکیزگی، از جمله ستردن موی و چیدن ناخن در این روز نیک بود.

نهم آذر جشن «آذرگان» مبارک باد

 

******

 

آذر قوس نهمین ماه سال خورشیدی اسـت و در گاه‌شماری رسمی ایران و افغانستان همواره 30 روز دارد و از روز 247 ام سال آغاز شده و در روز 276 ام سال پایان می‌یابد. آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز اسـت. برج فلکی آذر ماه برج قوس کمان اسـت.

 

عکس تبریک جشن آذرگان

 

عکس تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش بـه همه ی عالم زد

 

******

 

فرخندگی هم نامی روز و ماه بـه نام ایزد آذر و بزرگداشت جایگاه آن دراندیشه ایرانیان دلیل برگزاری جشن آذرگان اسـت.

 

******

 

ازآن رو آتش افشانیم در دشت

که از اندیشه روشن نشانی ست

جشن آذرگان بر شما مبارک باد

 

******

 

همچون آتش، پاک و نورانی، بسوی پیشرفت قدم بردارید.

دلتان گرم،

تن‌تان سالم،

زندگی‌تان پرفروغ و روشن از عشق و مهر باد

 

تصاویر تبریک جشن آذرگان

تصاویر تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

ازآن رو آتش افشانیم در دشت

که از اندیشه روشن نشانی ست

 

******

 

پانویس ، امروز نهم آذرماه «آذرماه»، روز جشن آذرگان

بر همه ی ي يِ ایرانیان با هر قوم و نژاد و گویش و رنگ، خجسته و همایونی باد

 

******

 

بدان گه بُدی آتش خوبرنگ

چو مر تازیان راست محراب سنگ

بـه سنگ اندر آتش بدو شد پدید

کز او در جهان روشنی گسترید

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

در این پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در آن ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد آن چه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

متن تبریک جشن آذرگان 

متن تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

در این پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در آن ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد آن چه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

آتش طبعت اگر غمگین کند

سوزش از امر ملیک دین کند

آتش طبعت اگر شادی دهد

اندرو شادی ملیک دین نهد

باد و خاک و آب و آتش بنده‌اند

با من و تو مرده با حق زنده‌اند

پیش حق آتش همیشه در قیام

همچو عاشق روز و شب پیچان مدام

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

از آن هنگام که گیتی شد پدیدار

بـه یاری اهورای نگهدار

و ایرانی بـه شادی شد سرشته

وز آن پس نیک و بد بر هم نشسته

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان کن مرا بـه می که جهان

شادمان شد بـه فر دولت شاه

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

متن ادبی تبریک جشن آذرگان 

 

متن ادبی تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

در این سرمای آخرهای پاییز

و سالاری آن سرمای خون ریز

بـه شادی یاد کن آن «آذر» گرم

که سختی‌ها همه ی ي پیش‌ات شود نرم

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

از آن رو آتش افشانیم در دشت

که از اندیشه روشن نشانی ست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

آذر بفروز و خانه خوش کن

ز آذر صنما بـه ماه آذر

 

******

 

ازآن رو آتش افشانیم در دشت

که از اندیشه روشن نشانی ست

 

شعر ادبی تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

شعر ادبی تبریک جشن آذرگان برای استوری

 


مطالب مشابه: جشن میانه بهار + جشن بهاربد را در سال جدید چه روزی است ؟


 

******

 

شراری که ایران ازآن روشن اسـت

همان روشنی بخش جان و تن اسـت

 

******

بـه تو گوید این آتش دل فروز

بسی داستان‌ها بـه صد ساز و سوز

 

******

“آذر «الهه آتش» ، اندیشه و داناگری شما رو بسوی بالا همچون آتش پیش ببرد”

.و چنین شود«آمین»

 

******

بـه آتش ز آهن جدا کرد سنگ

سر مایه کرد آهن آبگون

کزان سنگ خارا کشیدش برون

چو بشناخت آهنگری پیشه کرد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

اشعار ادبی تبریک جشن آذرگان

 

اشعار ادبی تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

شب آمد برافروخت آتش چو کوه

همان شاه در گرد او با گروه

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد

سده نام آن جشن فرخنده کرد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

در این پهنه چه شاه و اسب و چه رخ

بـه بخش «یشت‌ها» در نسک جاوید

که باران خرد در آن ببارید

نیایش از برای ایزد ماست

همان «آذر» که سوزد آن چه ناراست

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

همچون آتش، پاک و نورانی، بسوی پیشرفت قدم بردارید.

دل‌تان گرم،

تن‌تان سالم،

زندگی‌تان پرفروغ و روشن از عشق و مهر باد

 

******

 

شراری که ایران از آن روشن اسـت

همان روشنی بخش جان و تن اسـت

بـه تو گوید این آتش دل فروز

بسی داستان‌ها بـه صد ساز و سوز

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

تبریک جشن آذرگان 

 

جملات زیبا تبریک جشن آذرگان برای استوری

 

******

 

برای ایزد «آذر» در این خاک

سپاس و آفرین کردند مردم

بـه ‌پا شد آتشی با سینه خُم

شهنشاهان، کشاورزان، دبیران

یلان، مردان، زنان پاک ایران

همه ی ي شادند اندر جشن فرخ

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

آتش اسـت این بانگ نای و نیست باد

هر که این آتش ندارد نیست باد

آتش عشق اسـت کاندر نی فتاد

جوشش عشق اسـت کاندر می فتاد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

ازآن رو آتش افشانیم در دشت

که از اندیشه روشن نشانی ست

 

******

 

که بند اشک و غم از هم گسسته

بنا شد جشن «آذرگان» جاوید

بـه هر آتشکده با شور و امید

بـه هر جای سپند وطن پاک

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

متن کپشن تبریک جشن آذرگان 

 

متن کپشن تبریک جشن آذرگان برای استوری  

******

 

آتش طبعت اگر غمگین کند

سوزش از امر ملیک دین کند

آتش طبعت اگر شادی دهد

اندرو شادی ملیک دین نهد

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

******

 

تو بودی رهنمای موبد پیر

همان «ویراف» مرد دین و پیگیر

نمودستی بدو آن حال و کردار

تو ترساننده «ضحاک» بدکار

تو بودی همره «امشاسپندان»

بـه سوی «گوشتاسپ» آن شاه ایران

که تا آگه شود از دین زرتشت

همه ی ي روشن شود چیزی که بنهفت

بـه روز و ماه آذر از گذشته

جشن آذرگان بر شما خجسته باد

 

پیام تبریک جشن آذرگان 

 

پیام تبریک جشن آذرگان برای استوری

 


مطالب مشابه: آشنایی کامل با تمامی مراسم‌ های خاص نوروز باستانی


 

در پایان

جشن آذرگان بـه عنوان یک سالروز تاریخی برای بسیاری از ایرانیان بـه خصوص زرتشتیان بـه حساب می آید و از دوره هخامنشیان و ایران باستان این روز جشن گرفته می شود.

جدیدترین مطالب سایت