جستجو در تالاب

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

اس ام اس روز اسناد ملی و میراث مکتوب و  پیام اداری روز اسنادملی و میراث مکتوب و جملات مخصوص روز اسناد ملی و میراث مکتوب و متن مخصوص روز اسناد ملی و میراث مکتوب در اینبخش مشاهده کنید.

 

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

اس ام اس روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 

* اسناد آينه تاريخ و فرهنگ و گنجينه گرانبها و تجديد ناپذير يك جامعه است و با آنهاست كه می‌توان به سبك زندگی امور اداری و اجرائي، فرامين، دستورالعمل ها و آرمان ها و دغدغه ها و چالش ها، دردها و شاديهای نياكان پی ببريم .

 

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 جملات مخصوص روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 

* امروز انچه برای جوانان ما ضروری است شناخت فرهنگ خودی و شناخت خويشتن خويش است و اين كاری است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوری اسلامی ايران در ان نقش بسزايی دارد.

 

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

متن مخصوص روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 

* روز اسناد ملی و ميراث مكتوب رابه همه ی دست اندركاران ان دركشور تبريك عرض مي كنم و براي انها دراين راستا توفيق روز افزون از خداوند منان خواستارم.

 

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

متن پیام رسمی و اداری روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 

* سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متولی حفاظت و پاسداری از گنجینه ي میراث مستند ایران و نشانه ي بارز بالندگی فرهنگ و تمدن و مایه گسترش دانش و استحکام باور هاست، گنجینه اي که متشکل از برگهای زرینی است که تاریخ این مرز و بوم و تلاش ایرانیان را در تولید علم و دانش به نمایش می‌گذارد.

 

 روز اسنادملی و میراث مکتوب برای تمام دست اندركاران این عرصه تبریم عرض می نمایم

 

اس ام اس تبریک روز اسناد ملی و میراث مکتوب | متن رسمی برای روز اسناد ملی و میراث مکتوب

جملات مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب

 

* انسان در طی قرون متمادی ودر خلال رویارویی با حوادث گوناگون به تجارب ارزشمندی دست یافته است. تاریخ، مجموعه تمامی این تجارب است. عدم بهره مندی از این دستاورد گرانبها و سرمایه عظیم بشری می‌تواند ضمن آنكه به تكرار خطاها و اشتباهات گذشته بیانجامد باعث گسستگی نسل امروز با نسلهای پیشین شود. اسناد ملی هر كشور به منزله گنجینه اي گرانبها است كه به پلی ارتباطی بین گذشته و آینده ان سرزمین میماند و می بایست از ان محافظت به عمل آید. روز اسنادملی و میراث مکتوب گرامی باد

گرامی داشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 

 متن مخصوص روز اسنادملی و میراث مکتوب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)