اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

اس ام اس تبریک روز دانش آموز

در تقویم ملی ایران روز 13 آبان روز دانش آموز نیز نامگذاری شده است که از به همین مناسبت ما در اینجا اس ام اس و متن زیبا برای تبریک روز دانش آموز قرار دادیم.

 

آینده هر کشوری رو دانش‌آموزان می‌سازن
به امید روزی که دانش‌آموزای ما «یاد گرفتن» رو یاد بگیرن
روز دانش‌آموز مبارک

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

متن تبریک روز دانش آموز

 

قدر لحظه هاي‌ تو را چه کسی می‌داند، جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم، گستره زمین را کوچک می‌بینی و پروازی بلند، حتی بی بال و پر را در سر داری؟!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

اس ام اس روز دانش آموز

 

تو، یک الگوی زیبا هم داری؛ نوجوانی که مثل تو بودو دلی داشت که از حسرت پرواز به ارتفاع ها، بی تاب شده بود. وقتی فهمید که با نیروی بی نهایت و زلالش می‌تواند عزت ایران و ایرانی راکه به غارت می رفت، به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند، دیگر درنگ و تردید نکرد. تن خود رابه نارنجک هاي‌ عصبانی و آتشین سپرد و تانک هاي‌ زوزه کش را ذلیل، به هوا پرتاب کرد، اما با تقدیم جانش، شرف یک ملت را ضمانت کرد. پس ان گاه بود که خمینی بزرگ وی را رهبر خواند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

پیامک روز دانش آموز

این تردیدها، نشانه هاي‌ خوبی است که تو رابه ساحل امن آرامش می‌رساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی‌حالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آن ها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه هاي‌ کمال می چینند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

عکس روز دانش آموز

قدر لحظه هاي‌ تو را چه کسی میداند، جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم، گستره زمین را کوچک می بیني و پروازی بلند، حتی بی بال و پر را در سر داری؟!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

روز دانش آموز

رزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

13 آبان روز دانش آموز

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

بهترین متن روز دانش آموز

 

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد رابه زمین تبریک می‌گویند

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

نوشته های 13 آبان روز دانش آموز

 

تو به جمع گرم ساقه هاي‌ سبز و نوجوان پیوسته اي و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 متن کوتاه تبریک روز دانش آموز

 

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می‌کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک میشود؛ هم موزیک با تو!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می بیني و به سرسبزی ها آراسته میشوی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس هاي‌ خویش برویاند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

نوشته زیبا برای روز دانش اموزان

قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

وقتِ ان رسیده است که خودرا با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته هاي‌ درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت میشود؛ به شرطی که به موقع و به جا از ان بهره بگیری.

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر زیبا برای روز دانش آموز

 

چه دلهره هاي‌ دلکش و اضطراب هاي‌ غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن!
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان!
بگذار راحت و بی کاستی، شعله هاي‌ کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

این تردیدها، نشانه هاي‌ خوبی است که تو رابه ساحل امن آرامش میرساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بیحالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آن ها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه هاي‌ کمال می چینند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

13 آبان روز دانش آموز

خنده هاي‌ تو، در ذهن این دوران، سپرده می‌شود تا سال‌ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر زیبا برای روز دانش آموز

 

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.
کارهایت را مطابق ثانیه هاي‌ زلال آب ها تنظیم کن.
بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر زیبا برای روز دانش آموز

 

همراه با قرآن از قصه هاي‌ روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

بلوغ تو چقدر به جوانه هاي‌ درخت میماند که رو به پنجره می شکفند!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر زیبا برای روز دانش آموز

 

فهمیده خود فهمید و به همه ی جهانیان فهماند که چگونه میتوان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

فهمیده به ما فهماند درس پیروی و لبیک به فرامین ولایت را.و چه زیبا لبیک گفت به ندای هل من ناصرا ینصرنی حسین زمان .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را.

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

جملات زیبای روز دانش آموز

 

امروز، روز حسین فهمیده و همه ی هم سن و سال هاي‌ دلير و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خودرا میدانند و هر سال، مثل امروز با همه ی خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی می‌دهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

روز دانش آموز

 

حکایت دیگری از تو ورق خورده است که پله پله غرق گل شوی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می‌بینی و به سرسبزی ها آراسته میشوی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

بهاری نو خوش دمیده است که تو را از نَفَس هاي‌ خویش برویاند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

عکس پروفایل روز دانش آموز

 

قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم
خواجوی کرمانی

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران
صائب تبریزی

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

امروز، روز حسین فهمیده و همه ی هم سن و سال هاي‌ دلير و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خودرا می‌دانند و هر سال، مثل امروز با همه ی خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی میدهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با ان که همه ی روز و همه ی مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز
روز دانش آموز مبارک

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر روز دانش آموز

 

هرکسی در جستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ي آرامش است
روز دانش آموز مبارک

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعار جدید روز دانش آموز !
ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

نوشته های زیبا برای روز دانش آموزان

از ظلم جبر به جان آمدم
از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم بنده ز جغرافیا
هم ز اروپا و هم از آسیا
من چه کنم آب و هوایش بد است
یا که فلان رود به رویش سد است؟
یا که فلان چشمه فلان جا بود
رقص کنان راهی دریا بود؟
این‌که نشد آب و نشد نان من
نمره بده نمره بده جان من
نمره ي بیست تو بود دلپذیر
بنده فدای تو شوم اي دبیر

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

وقتِ ان رسیده است که خودرا با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی.

 

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته هاي‌ درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت میشود؛ به شرطی که به موقع و به جا از ان بهره بگیری.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

عکس روز دانش آموز

 

خنده هاي‌ تو، در ذهن این دوران، سپرده میشود تا سال‌ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.
کارهایت را مطابق ثانیه هاي‌ زلال آب ها تنظیم کن.
بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

شعر تبریک روز دانش آموز

اختر و ماهی فروزانی محصل
تو ان جوایا ي عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ي انضباط ما کم کردند

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز
هر یوم دراین عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

13 آبان روز دانش آموزان ایران

این سیزده آبان همان ثابت روز است ؛ کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز
هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده هاي‌ گلبرگ هاي‌ نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه ی جا را خوشبو می‌کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

همراه با قرآن از قصه هاي‌ روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

نوشته های تبریک روز دانش آموز

 

بلوغ تو چقدر به جوانه هاي‌ درخت میماند که رو به پنجره می شکفند!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ؛ جهانیان رابه حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

نوشته های زیبای روز دانش آموز

 

او خوب فهمید که چگونه می‌توان به وصال یار رسید . و چه زیبا و چه زود این وصال برایش محقق گشت .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

تو، یک الگوی زیبا هم داری؛ نوجوانی که مثل تو بودو دلی داشت که از حسرت پرواز به ارتفاع ها، بی تاب شده بود. وقتی فهمید که با نیروی بی نهایت و زلالش میتواند عزت ایران و ایرانی راکه به غارت می رفت، به اندازه ساقه دوازده ساله اش بازگرداند، دیگر درنگ و تردید نکرد.

 

تن خود رابه نارنجک هاي‌ عصبانی و آتشین سپرد و تانک هاي‌ زوزه کش را ذلیل، به هوا پرتاب کرد، اما با تقدیم جانش، شرف یک ملت را ضمانت کرد. پس ان گاه بود که خمینی بزرگ وی را رهبر خواند.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

پیام تبریک روز دانش آموز

 

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد رابه زمین تبریک میگویند

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

او درس پرواز رابه همه ی آموخت . پرواز تا اوج قله هاي‌ رفیع کمال و سعادت را .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

او به ما فهماند درس انسان شدن و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

پیام تبریک روز دانش آموز

 

فهمیده خود فهمید و به همه ی جهانیان فهماند که چگونه می‌توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

فهمیده به ما فهماند درس پیروی و لبیک به فرامین ولایت را.و چه زیبا لبیک گفت به ندای هل من ناصرا ینصرنی حسین زمان .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

فهمیده به ما فهماند درس دفاع و پاسداری از ارزشهای اسلامی را.

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

او درس پروانه وار سوختن تا به وصال معبود رسیدن رابه ما آموخت .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود رابه نمایش گذاشت .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

 

او به ما فهماند که چگونه میتوان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

عکس روز دانش آموز

 

او به همه ی فهماند که چگونه میتوان تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

پیام تبریک روز دانش آموز

 

او به همه ی فهماند که چگونه می‌توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید .

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

روز دانش آموز

 

ایام نوجوانی غافل مشو ز فرصت کاین آب برنگردد دیگر به جویباران
صائب تبریزی

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

اس ام اس جدید روز 13 آبان

 

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم
خواجوی کرمانی

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

اس ام اس جالب روز دانش آموز

تو به جمع گرم ساقه هاي‌ سبز و نوجوان پیوسته اي و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

13 آبان روز دانش اموز

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می‌کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می‌شود؛ هم موزیک با تو!

 

اس ام اس تبریک روز دانش آموز | متن تبریک روز دانش آموز در 13 آبان

جملات زیبا برای دانش آموزان

چه دلهره هاي‌ دلکش و اضطراب هاي‌ غریبی است این ترانه رویش و این عطش بی امان دانستن!
قدر سرگیجه هایت را قدر پرسش هایت را خوب بدان!
بگذار راحت و بی کاستی، شعله هاي‌ کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

 

جدیدترین مطالب سایت