بروزرسانی : 13 شهریور 1397

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی

13 شهريور
روز بزرگداشت ابوريحان بيروني

Shahrivar 13th National Astronomical Day Celebrate the Iranian Astronomer Aboureihan Birooni

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

13 شهریور

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

زگهواره تا گور، دانش بجوی

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

تعصب، چشم‌هاي‌ بینا را نابینا و گوش‌هاي‌ شنوا را ناشنوا میکند. ابوریحان بیرونی

۱۳ شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی از مفاخر بزرگ ایران زمین و روز ملی نجوم گرامی باد

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

سیزدهم شهریور ماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی گرامی باد

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

از سخنان ابوریحان بیرونی است که گفت:

«تکرار اخلاق علما و حکما زنده می­دارد سنت را، و می­می‌راند بدعت را، سنت­هاي‌ صالحه نیکو علامات خیر است و آنچه لایق هرروز است در ان روز حاضر است و از فردا انچه دروست آماده است»

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

روز ملی نجوم

بیرونی‌ از بزرگ‌ترین‌ شخصیت‌هاي‌ عقلی‌ است‌ که‌ تاریخ‌ اسلام‌ به‌ خود دیده‌ است‌

«سخائو – خاورشناس‌ آلمانی»

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

سمیث‌ دربخش اولین‌ از کتاب‌ “تاریخ‌ ریاضیات‌” می نویسد‌:

بیرونی‌ درخشان‌ترین‌ چهره‌ علمی‌ زمان‌ خود در ریاضی‌ بوده‌ است‌؛ و اروپاییان‌ بسیاری‌ از معلومات‌ نادر و کمیاب‌ خودرا در باب‌ «هند» مدیون‌ ابوریحان‌ و آثار ارزنده‌ او هستند

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

پندی از ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان نیشابور میهمان بود از هشتی ورودی خانه ؛ صدای وی را می شنید که در حال نصیحت و اندرز است .

مردی به دوست ابوریحان میگفت هرروز نقشی بر دکان خود افزون کنم و گلدانی خوشبوتر از پیش در پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از ان گذرد و به زندگیم باز آید . و دوست ابوریحان وی را نصیحت کرده که عمر کوتاست و عقل تعلل را درست نمی‌داند ان زن اگر تو را میخواست حتماً پس از سال ها باز می گشت پس یقین دان دل در گروی مردی دیگر دارد و تو باید به فکر آینده خویش باشی .

سه روزبعد ابوریحان داشت از دوستش خداحافظی میکرد که خبر آوردند همان کسیکه نصیحتش نمودید بر بستر مرگ فتاده و سه روز است هیچ نخورده .

میزبان ابوریحان قصد لباس کرد برای دیدار ان مرد ؛ ابوریحان دستش را گرفت و گفت نفسی که سردی را بر گرمای امید می دمد مرگ رابه بالینش فرستاده . میزبان سر خم نمود .

ابوریحان بدیدار ان مرد رفته و چنان گرمای امیدی به او بخشید که ان مرد دوباره آب نوشید . ارد بزرگ اندیشمند برجسته می‌گوید : هیچگاه امید کسی را نا امید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد .

میگویند : چند روز دیگر هم ابوریحان در نیشابور بماند و روزی که ان شهر را ترک می‌کرد ان مرد با همسر بازگشته خویش ؛ وی را اشک ریزان بدرقه می‌کردند

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

بیرونی‌ نه‌ فقط‌ از فیلسوفان‌ و ریاضیدانان‌ و جغرافیدانان‌ نامبردار است‌؛ بلکه‌ از بزرگ‌ترین‌ مورخان‌ اسلام‌ و از نامدارترین‌ دانشمندان‌ جهان‌ است

«جرج‌ سارتن‌ درکتاب‌ مقدمه‌اي‌ بر تاریخ‌ علم»

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

در دانش‌هاي‌‌ فلسفه‌ و ریاضی‌ یگانه‌ روزگار خود بود، ودر طب‌ و نجوم‌ بسیار کوشیده‌ و ماهر گشته‌ بود

«صفدی»

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

تعصب، چشم هاي‌ بینا را نابینا و گوش هاي‌ شنوا را ناشنوا می کند.

“ابوریحان بیرونی”

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

بروکلمان‌ در “تاریخ‌ رجال‌ اسلامی”‌ می‌آورد:

حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ شجاعت‌ فکری‌ بیرونی‌ و حب‌ او به‌ آگاهی‌ علمی‌ و دور بودنش‌ از توهم‌ و دوستداری‌ حقیقت‌ و تسامح‌ و پاکی‌ ضمیر او، جملگی‌ از خصالی‌ است‌ که‌ در قرون‌ وسطا بی‌نظیر بوده‌ است‌. درواقع‌ او نابغه‌اي‌ نوآور بودو در مسائل‌ علمی‌ بصیرت‌ کامل‌ داشت‌ و نظرش‌ نافذ و صائب‌ بود

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

اختراعات، اکـتشافات و پـژوهـش هاي‌ ابوریحان:

اصل تسطیح کره و ترسیم نقـشه هاي‌ جـغرافـیایی
چاه آرتـزین « علیرغـم ادعای غـربـیان در نسبت دادن این کشف بخود، ابوریحان در آثارالباقیه مفصلا به ان پرداخته»
ترازوی ابوریحان که از دقـیق ترین ترازوهای تاریخ عـلم است
اصل نجومی تسویه البـیوت
اصل نجـومی مطرح شعـاع
سیر نور و صوت
ارزیابی مساحت، محیط و قطر کـره زمین
طول و عـرض جـغـرافـیایی و سمت قـبلهً بـلاد
چـگـونگی تعـیـین قـله و ساحت محـراب مسجـد
رصد میل کلی و میل اعظم در نجوم
حرکت زمین
حرکت وسطی و اوج خورشید
خاصیت فیزیکی الماس و زمرد
جزر و مد رودها و نهـرها
اشکال هـندسی گلها و شکـوفه ها
امکان ایجاد خلاء
پـژوهـش در مورد چگـونگی تولید عسل
رصد خسوف و کسوف
پـژوهـش تاریخی در مورد سلسله ساسانیان
تـنظیم خانه هاي‌ شطرنج
ساخت افزارهای ویـژه رصدی « سه میله، شاقول، … »
ساخت کرهً جـغـرافـیایی
طرح  نظریهً وجود قارهً ایالات امریکا

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

این روایت مشهور است که در واپسین ساعات عمر ابوریحان بیرونی شخصی به دیدنش آمد و او در بستر بیماری پاسخ مسأله‌اي علمی را از وی پرسید. اطرافیان که از کار او متعجب شده بودند، از بحث علمی برحذرش داشتند؛

ابوریحان در پاسخ چنین گفت: آیا پاسخ این سوال را بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانسته بمیرم؟

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

ابوالفضل‌ بیهقی‌ می نویسد:

«… و من‌ که‌ این‌ تاریخ‌ پیش‌ گرفته‌ام‌؛ التزام‌ این‌قدر بکرده‌ام‌ تا ان‌چه‌ نویسم‌ یا از معاینه‌ من‌ است‌ یا از سماع‌ درست‌ از مردی‌ ثقه‌؛ و پیش‌ از این‌ به‌ مدتی‌ دراز کتابی‌ دیدم‌ به‌ خط‌ استاد ابوریحان‌؛ و او مردی‌ بود که‌ در ادب‌ و فضل‌ و هندسه‌ و فلسفه‌ در عصر او چنو دیگری‌ نبود و به‌ گزاف‌ چیزی‌ ننوشتی‌؛… و این‌ دراز از ان‌ دادم‌ تا مقرر گردد که‌ من‌ در تاریخ‌؛ چون‌ احتیاط‌ میکنم»

اس ام اس تبریک روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی (روز ملی نجوم)

ابوريحان بيرونى از اولين كساني است كه به پيدا كردن وزن مخصوص بسياري از اجسام مبادرت كرد و ان‌چنان اين كار را دقيق انجام داد كه اختلاف وزن‌های ارزیابی‌شده‌اش با وزن‌هايي كه دانشمندان در قرن‌های اخير با توجه به تمام وسايل جديد خود تهيه كرده‌اند، بسيار ناچيز است.

١٣ شهريور روز بزرگداشت ابوريحان بيرونى

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت