متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

متن تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

بهترین و زیباترین متن وعکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور را در مجله تالاب بخوانید.

 

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی اسـت. روز چرایی رفتار آدمی اسـت. 

روز اندیشیدن بـه ذهن اسـت. روز تفکر در روان اسـت. 

روز بـه چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان اسـت. 

امروز روز نگاهی عمیق بـه بازیهای کودکانه اسـت. 

روز سوال پرسیدن بابت چرایی رفتار خشن انسان اسـت. روز تلاش برای بـه آرامش رساندن دو قلب شکسته اسـت. 

 

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

عکس تبریک روز روانشناس و مشاور

 

امروز روز اتاقی ساکت و ساده با کاناپه اي اسـت کـه هزاران نفر رنجهایی سخت زندگیشان را برآن اشک ریخته اند. اتاقی کـه امن و خلوت گاه فردی مهربان و پذیرنده اسـت. کسی کـه فارغ از خود، بـه آرامش انسان می اندیشد. 

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

امروز روز بـه چالش کشیدن رفتارهای دگم و آسیب زننده بـه حیات انسان اسـت. روز تفکر در ماهیت و چیستی تفکر انسان اسـت. امروز روز غمگین شدن ما از بابت دیدن آینده کودکی دست فروش اسـت، روز نگاه رنج آور بـه بیماری اعتیاد اسـت و دردهای بی کران ان.؛ روز نگاهی تعمقی بـه رفتار رانندگی شهروندان اسـت. مجله تالاب

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

روز روان‌شناس و مشاور گرامی باد

 

روز قدم زدن بر پیاده روهای شهرمان و شمردن فیلترهای سیگار کف پیاده رو اسـت. روز همدلی با گریه هاي‌ زنی رنج کشیده از رفتارهای همسر اذيت دهنده اش اسـت. روز فریادهای بی صدای مصرف مخدر گل در مدارس راهنمایی اسـت.

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

روز دستهای خط خطی دخترکان دبیرستان اسـت کـه هر ان بـه خودکشی می اندیشند. روز شمردن سیگارهای میلیون‌ها زن سیگاری اسـت کـه پنهان از چشم همسرانشان رنج را دود میکنند.

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

روز فریادهای خشونت هاي‌ خانگی اسـت. امروز روز من و کاناپه ام و اتاقی ساکت و اشک هاي‌ ریخته و و باز همدلی و تسکین. روز مهربانی حقیقی با انسان همان طور کـه هست. روز خوشحالی از آرام شدن زوجی متعارض،….. 

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

از کجا بنویسم…. دنیای یک روان‌شناس دنیایی عمیقی اسـت کـه فقط باید روان شناس باشی تا ان را بفهمی. 

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

شاید نوشتن متنی در خور این روز بـه درازای طول عمر اندیشه هاي‌ یک روان‌شناس باشد.

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

عکس پروفایل تبریک روز روانشناس و مشاور

متن و عکس تبریک روز جهانی روانشناس و مشاور

 

جدیدترین مطالب سایت