بروزرسانی : 9 دی 1402

گلچینی از متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن

گلچینی از متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن

مجموعه زیبای متن و عکس مناسب تبریک روز جهانی زن

هشتم مارس روز جهانی زن را بـه تمامی بانوان جهان در هر کجای کره زمین تبریک عرض می نماییم . دراین مطلب از سایت تالاب بـه مناسبت این روز متن هایي برای اس ام اس و پیام تبریک همچنین تصاویری با کیفت و جدید اماده شده اسـت برای دیدن این پست و متن هاي‌ تبریک بیشتر همراه ما باشید

درباره روز جهانی زن :

هشتم مارس، روز جهانی زن در تعداد زیادی از کشور های جهان گرامی داشته می‌شود. 8 مارس روزی اسـت کـه زنان جهان بدون توجه بـه گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و … بـه یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان میپردازند. در حقیقت، این روز مجالی اسـت برای نگاه کردن بـه گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت هاي‌ پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت هاي‌ پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایي کـه در انتظار نسل آینده زنان اسـت.

May God always give you all the strength to achieve all your dreams. Warm wishes on Women’s Day.

باشد کـه خداوند تمام قدرت خودرا بـه تو بدهد کـه بـه تمام رویاهای خود دست یابی. با آرزوی بهترین‌ها.

∴ 8 مارس ، تبریک روز جهانی زن ∴

Wishing a very Happy Women’s Day to my dearest aunt. You have no clue but you have inspired us all in so many different ways. Thank you for everything.

روز زن را بـه عزیزترین خاله‌ام «عمه‌ام» تبریک میگویم. شـما بـه روش‌هاي‌ مختلف الهام‌بخش همه ی ما بوده‌اید. برای همه ی چیز از شـما ممنونم.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

Wishing a very Happy Women’s Day to the lady who can rule hearts and can also rule this world.

روز زن را بر بانویی کـه میتواند بر قلب‌ها حکومت کند و همچنین میتواند بر این جهان حکومت کند، تبریک میگویم.

زن ؛ روشن ترین افق پیروزی ؛ پرشکوه ترین اوج موفقیت اسـت
بوسه بر دستان پر مهرت می زنم و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
روزت مبارک

To the woman who has always motivated me and believed in me, wishing you Happy Women’s Day.

بـه زنی کـه همیشه بـه من انگیزه داد و بـه من ایمان داشت، روز زن را بـه تو تبریک می گویم.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

If there is one woman whom I respect a lot then it is you my dear. It is because your belief and support in me that has brought me all the success. Happy Women’s Day to my wife.

اگر زنی هست کـه من خیلی بـه او احترام می گذارم، ان تو هستی عزیز من. دلیل ان این اسـت کـه اعتقاد و حمایت تو از من باعث موفقیت من شده اسـت. روز زن بر تو مبارک.

 روز جهانی زن 

We may not realize it but woman is such an important part of our life, a part that makes us complete in every sense. Happy Women’s Day to you.

ما ممکن اسـت متوجه این موضوع نباشیم، اما زن بخش مهمی از زندگی ماست، بخشی کـه ما را از همه ی لحاظ کامل می کند. روز زن بر شـما مبارک.

∴ ∴

همه ی ما می‌دانیم کـه این دنیا بدون زن و دختر هیچ معنی ندارد
زنان از هر شخصی کـه تصور کند قوی‌تر اسـت
بیایید امروز قدرت بی پایان آن ها را جشن بگیریم
روز زن مبارک..

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

You make the best mothers, sisters, wives, daughters and also the most inspiring leaders. Wishing all the women a very Happy Women’s Day.

شـما بهترین مادران، خواهران، همسران و نیز رهبران الهام‌بخش هستید. برای تمام زنان روز زن را تبریک می گویم.

∴ ∴

Never ever underestimate yourself because it is not easy to be a wife, a mother, a daughter at the same time and keeping this family together. Happy Women’s Day to my wife.

هرگز خودرا دستکم نگیر زیرا همسر بودن، مادر بودن و دختر بودن بـه صورت هم زمان و نگه داشتن این خانواده درکنار هم کار ساده‌اي نست. همسر عزیزم روز زن مبارک.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

To all the ladies, who bring smiles to faces, who spread love, who make their houses homes, wishing you all a very Happy Women’s Day.

بـه همه ی خانم‌هایي کـه لبخند را بـه چهره دیگران می‌آورند، عشق را گسترش می دهند، خانه را گرم و صمیمی می کنند، روز زن را بـه همه ی شـما تبریک می گویم.

On the occasion of Women’s Day, I extend my warm wishes to all the women. You all are amazing and you will stay amazing even if no one would understand you value.

بـه مناسب روز زن، تبریک صمیمانه خودرا بـه تمام زنان عرض می کنم. شـما فوق العاده هستید و فوق العاده خواهید ماند حتی اگر کسی ارزش شـما را درک نکند.

Wishing a very Happy Women’s Day to all the ladies. Never underestimate yourself because you may not realize it but you are very important.
روز زن را بـه همه ی بانوان تبریک میگویم. هرگز خودرا دستکم نگیرید زیرا ممکن اس متوجه ان نباشید اما بسیار مهم هستید.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

Wishing a very Happy Women’s Day to all my women colleagues. You all have the potential to make it big and your presence in our office is the proof.

روز زن را بـه تمام همکاران زن تبریک می گویم. شـما همه ی پتانسیل تغییر اوضاع را دارید و حضور شـما دراین دفتر این را ثابت می کند.

من زن شدم تحملی پایدار
یک دنیا از سیبی گفت کـه من چیدم
ولی هیچکس نگفت نشان عشق
سیب سرخی شد کـه من بـه آدم دادم

روز جهانی زن مبارک

پیام تبریک روز جهانی زن 

Women are never weak because God has made them strong in every sense. Warm wishes on Women’s Day to all the women.

زنان هرگز ضعیف نیستند زیرا خداوند ان‌ها را از هر لحاظی قوی آفریده اسـت. با آرزوی بهترین‌ها برای تما زنان جهان.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

When a woman has decided that she can do something, there is nothing impossible for her. Happy Women’s Day.

وقتی یک زن تصمیم بـه انجام کاری می گیرد، هیچ چیز نمیتواند مانع او شود. روز زن مبارک.

There is nothing impossible in this world for a woman because she is born with the dedication to make everything possible. Happy Women’s Day.

دراین جهان هیچ چیزی برای یک زن غیرممکن نیست زیرا او با فداکاری بـه دنیا آمده اسـت تا همه ی چیز را ممکن سازد. روز زن مبارک.

هشت مارس روز جهانی زن، بـه همه ی
بانوان جهان، بـه ویژه بـه مهربانوهای ایران
مبارک باد

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

Having a wife like you is the most special thing that has ever happened to me. Thank you for filling my life with beautiful colors. Wishing you a very Happy Women’s Day.

داشتن همسری مانند تو خاص‌ترین اتفاق زندگی من اسـت. از تو ممنونم کـه زندگیم رابا رنگ‌هاي‌ زیبا پر کردی. روز زن مبارک.

We all need our mothers, sisters, girl friends, wives and daughters to fill our lives with love. Happy Women’s Day.

همه ی ما بـه مادر، خواهر، دوست دختر، همسر و دخترمان احتیاج داریم تا زندگیمان را پر از عشق سازند. روز زن مبارک.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

The amount of love, strength, courage and dedication a woman has, no one can even dream of it. Warm wishes on Women’s Day.

میزان عشق، قدرت، شجاعت و فداکاری کـه یک زن دارد، هیچوقت دست‌یافتنی نیست. با آرزوی بهترین‌ها در روز زن.

To my loving girlfriend, I wish a very Happy Women’s Day. You may not know much potential you have but I know that you have the power to make it big.

روز زن مبارک دوست دختر دوست داشتنی من. ممکن اسـت متوجه نباشی کـه تا چه اندازه بااستعداد هستی، اما من میدانم کـه قدرت تغییر در تو وجوددارد.

جملات رسمی تبریک روز جهانی زن 

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

It is not easy to be a woman as you always have so much on your plate and you always make everything work out in the end. Happy Women’s Day.

زن بودن کار سهولت نیست زیرا کارهای زیادی باید انجام دهید ودر نهایت همه ی چیز در جای درست قرار می گیرد. روز زن مبارک.

 

Salute to a woman who is a symbol of bravery and a sign of excellence.Celebrate your courage and confidence and keep rocking

Happy international Women’s Day

بـه احترام زنی کـه سمبل جسارت و نشانه ي فوق العادگی اسـت…شجاعت و اعتماد بـه نفست را جشن بگیر و بـه تلاش و کوششت ادامه بده

روز جهانی زن مبارک

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

زن ؛ روشن ترین افق پیروزی
پرشکوه ترین اوج موفقیت اسـت
بوسه بر دستان پر مهرت می زنم
و شکوه بیشتر را برایت آرزو میکنم
روزت مبارک

Since the times you have come into my life, I have become a better person because I spend my time with an amazing woman every day. Happy Women’s Day to you my love.

از زمانی کـه وارد زندگی من شدي، من بـه انسان بهتری تبدیل شدم زیرا اوقات خودرا هرروز با یک زن فوق العاده می‌گذرانم. روز زن مبارک عشق من.

متن و عکس برای تبریک روز جهانی زن 2023

هر خانه، هر قلب، هر احساس، هر لحظه از شادی بدون تو ناقص اسـت،
فقط شـما زنان میتوانید ان‌ها را تکمیل کنید
روز جهانی زنان مبارک

اس ام اس تبریک روز جهانی زن

من بـه پرواز نمی‌اندیشم
بـه تو می‌اندیشم
بـه تو کـه بهتر از اندیشه‌ي یک پروازی
روزت مبارک

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت