بروزرسانی : 12 آذر 1397

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

‏اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت
‏⁧
3 دسامبر «12آذر» روزجهانی معلولان گرامی باد !

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

3 دسامبر روزجهانی معلولان

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی است که علیرغم اینهمه موانع خود را به سرمنزل مقصود می رساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

متن تبریک روز جهانی معلولان

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

پیامک روز جهانی معلولان

اگرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَری هاي‌ِ نادرست درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم می کني مَعقول نيست

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

اس ام اس روز معلولان

معلول از نظر لغوی به معنای هرچیزی که ان رابه علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که می‌تواند جزء بهترین ها باشد اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل است اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش می‌تواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

روز جهانی معلولان

خداوندمی فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد امده و او بر ان مصیبت صبور و بردبار بوده

من حیا می‌کنم از انکه در روز قیامت برای اوپرونده اي بازکنم

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

پیامک روز جهانی معلولان

معلولیت محبوبیت است از جانب آفريننده دوست

معلولیت محدودیت است اما ناتوانی نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

12 آذر روز جهانی معلولان

معلول…

کسیکه برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول می‌گیرند

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

روز جهانی معلولان

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

متن تبریک روز جهانی معلولان

معلول فردی است منتخب خداوند که به دلیل عشق زیاد باریتعالی به بعضی از بندهاش

یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه اي برای جبران سختی هاي‌ این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

پیامک روز جهانی معلولان

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما میتوانیم است . روز جهانی معلولین گرامی باد .

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

12 آذرماه روز جهانی معلولان گرامی باد

انسان معلول شخصی است که منتخب خداوند است، خداوند به دلیل عشق زیاد به معلولان به بعضی از بنده هایش یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه اي برای جبران سختی هاي‌ این دنیای فانی باشد………….روز جهانی معلولان خجسته باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

روز جهانی معلولین

تو را می نگرم، نه ان چنان که دیگران تو را میبینند. کیست هم چون تو که نور خدا در درونش جاریست؟! چشمانت را بسته اي تا مبادا با ارمغان نور خدا، زشتی ها را ببینی. تو با گام هایت دالان هاي‌ طولانی پر از نور امید را میشکافی. تو در درونت قصرهای سر به فلک کشیده از روشنی ساخته اي که دست بینایی به ان نمیرسد. قصرهایی که خشت خشت ان رابا چشم دل دیده اي و بر هم نهاده اي. با توام! بنشین و ساعتی جهان نورانی درونت را برایم بازگو، برای منی که سال هاست چشم می چرخانم و هیچ نمی‌بینم.

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

متن روز جهاني معلولان

اینروزها همه ی از دردها ؛ کوه میسازند

از مریضی‌ها ؛ طوفان می سازند

با دیدن معلولان آه می‌کشند

گذراندن لحظات با معلولان ؛ برایشان سخت است

اینروزها هیچ کس طاقت تحمل سختی ندارد

اینروزها هیچ کس مشقت و درد را دوست ندارد

اینروزها همه ی دنبال آسایش و لذت دنیوی هستند

ولی من خدا را شکر می‌کنم که معلول هستم

خدا را شکر می‌کنم که همیشه درد جسمی و روحی دارم

خدا را شکر می‌گویم که ظاهرم نقص دارد و متفاوت است

خدا را شکر می‌کنم که نگاهم به زندگی متفاوت است

خدا را شکر می کنم که باوجود تمام مشقات ؛ هنوز بندگی می‌کنم

خدا را شکر می کنم که در اوج تنهایی

تنها یارم خداست و لاغیر..

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

روز جهاني معلولان

پاهایش خوب می‌دانند که کمی بالاتر، جای خالی ده انگشت خودنمایی می‌کند و پاهایش عهد کرده اند که جای خالی دستها را پر کنند. خدا دست هاي‌ تو را گرفته تا جانی پاک و توانی خدایی نثارت کند. اینک، تو دست هایي داری به وسعت آسمان، به وسعت آبی بی کران و آسمان در نماز برایت قنوت می بندد، دست هایي داری با انگشتری ماه نشانی ودر حلقه تسبیح تو سی و چهار ستاره سو سو میزنند. من دست هایي میخواهم چون تو به وسعت آبی آسمان.

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

اس ام اس روز معلولان

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

اس ام اس روز جهانی معلولان

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی به ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان (3 دسامبر روزجهانی معلولان)

عکس پروفایل روز جهانی معلولان

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده اي

زیرا این زندگی کردن است که

بهترین هاي‌ دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت