اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

روز جهانی باهوش ترین،خلاق ترین، هنرمند ترین اقلیت جهان

کسانی که قلبشون به قلمشون نزدیکتره مبارک

22مرداد روز جهانی چپ دستها”

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها «13 آگوست»

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

 

افراد چپ دست دارای تفکر واگرای بهتری هستند یعنی توانایی ارائه ي راه حل هاي‌ بهتر و بیشتری را برای حل مسئله دارند.

 

روز جهانی چپ دستها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

اس ام اس چپ دستها

 

دوستان عزیز چپ دست :

روز جهانی باهوش ترین،خلاق ترین، هنرمند ترین اقلیت جهان،کسانیکه قلبشون به قلمشون نزدیکتره مبارک 

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

اس ام اس روز جهانی چپ دست ها

 

روز جهانی چپ دست مبارک 

دلیل نامگذاری این روز ؛ انتقاد از این است که تمامی ابزارها و امکانات برای راست دستها طراحی شده اند و چپ دستها را وادار به کاربرد از دست راست می‌کنند !

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

تبریک روز جهانی چپ دست

 

افراد چپ دست، اغلب نیم کره راست فعال تری دارند و بهمین سبب حس زیبایی شناختی آنان بیشتر است!

۱۳ آگوست، روز جهانی چپ دستها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

روز جهانی چپ دست

 

با “چپ”  می نویسم

اما…..

“راست”

13 August  

روز جهانی چپ دستها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

روز جهانی چپ دستها

 

احتمال نابغه بودن چپ دستها بیشتر است – 20 درصد اعضای MENSA « انجمن افراد باهوش» چپ دست هستند.

بله دیگه ما اینیم هم باهوش هم هنرمند

روز جهانی چپ دستها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

اس ام اس روز چپ دست

 

روز جهانی باهوش ترین و خلاق ترین و هنرمند ترین اقلیت جهان خجسته باد

بله درست حدس زدید امروز روز جهانی چپ دست هاست

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

روز چپ دستها

 

چپ دستها در رویارویی با هیجانات بهتر از همتایان راست دست خود هستند، به این دلیل بطور ذاتی در بازی هاي‌ ویدئویی عملکرد خوبی دارند.

روز جهانی چپ دستها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

اس ام اس چپ دستها

 

چپ‌دست‌ها دلی پاک و روحی زیبا دارند 

روز جهانی چپ‌دست‌ها روز بهترین‌ها مبارک

 

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

روز جهانی چپ دست ها

 

افراد چپ دست دارای تفکر واگرای بهتری هستند یعنی توانایی ارائه ي راه حل هاي‌ بهتر و بیشتری را برای حل مسئله دارند.

روز جهانی چپ دستها مبارک

اس ام اس تبریک روز جهانی چپ دست ها (13 آگوست)

 

جدیدترین مطالب سایت