جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

دراین مقاله از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز متن و عکس نوشته هاي‌ جدیدی برای تبریک روز کتاب و کتابخوانی منتشر کرده ایم کـه شـما انها رابا دوستان و خانواده تان بـه اشتراک بگذارید.

 

هفته کتاب، کتابخوانی و کتابداری

روز 24 ابان ماه مصادف با روز کتاب و هفته کتابخوانی هستند. کتاب، هم چون خورشید، فضای زندگی را روشن می‌کند و بـه همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت میدهد. کتاب، نقشی بـه مانند پرندگان بـه آدمی دارد کـه وی را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می سازد.

 

در پرتو کتاب اسـت کـه شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما بـه اوج می‌رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره هاي‌ فردی و اجتماعی داراست کـه بر اندیشه ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.

 

*** عکس نوشته تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن اداری تبریک روز کتاب ***

 

شرط مطالعه کتاب خوب، نخواندن کتاب بد اسـت؛ زیرا زندگی کوتاه اسـت و فرصت و توان محدود.آرتور شوپنهاور

روز کتاب و کتابخوانی تهنیت باد

 

*** متن اداری تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب، معلمی دلسوز اسـت کـه در فضای اندیشه ها بال می گشاید.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

بیشتر بخوانید: 100 کتاب مفید برای مطالعه در اوقات فراغت

 

*** متن رسمی تبریک روز کتابخوانی ***

 

کسی کـه بـه کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خودرا از دست نخواهد داد. امام علی علیه السلام

 

*** متن اداری تبریک روز کتابداری ***

 

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

بیست و چهارم آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

 

*** عکس متن دار تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن رسمی تبریک روز کتابداری ***

 

انیس گنج تنهایی کتاب اسـت

فروغ صبح دانایی کتاب اسـت

روز کتابخوانی خجسته باد

 

*** متن دوستانه تبریک روز کتاب ***

 

کتاب، رسولی ست کـه زندگی را در دستانت بـه تماشا می‌گذارد تا لحظه هاي‌ تنهایی ات رابا خویش خلوت کنی و دل بـه معبود بسپاری.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** اشعار تبریک روز کتاب ***

 

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

بیست و چهارم آبان روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

 

*** اشعار تبریک روز کتابداری ***

 

مطالعه، یگانه راهی اسـت برای آشنایی و گفت و گو با بزرگان روزگار کـه قرن‌ها پیش در دنیا بـه سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

هفته کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** عکس متن دار تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن دوستانه تبریک روز کتابداری ***

 

انسان‌هاي‌ بزرگ میتوانند دو دقیقه بدون هوا، دوهفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون «کتاب» نمیتوانند حتی یک لحظه ! زنده بمانند.

روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** متن دوستانه تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب، پرنده اي ست کـه روح را بـه ابدیت پیوند می‌زند و خورشید را بـه آسمان تنهایی مان می کشاند تا دراین خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.

 

*** اشعار تبریک روز کتابخوانی ***

 

خوشبخت کسی اسـت کـه بـه یکی از این دو چیز دسترسی دارد ؛ یا کتاب هاي‌ خوب و یا دوستانی کـه اهل کتاب باشند.

ویکتور هوگو

روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** شعر تبریک روز کتاب ***

 

من یار مهربانم دانا و خوش زبانم

گویم سخن فراوان با ان کـه بی زبانم

پندت دهم فراوان من یار پند دانم

من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم

از من مباش غافل من یار پند دانم

 

*** عکس متن دار تبریک روز کتابخوانی ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** شعر تبریک روز کتابداری ***

 

گوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ

یعنی کتاب جای گرفته اسـت.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** شعر تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب، هم‌نشینی اسـت کـه تو را خسته و ملول نمی‌ سازد

دوستی اسـت کـه تو را فریب نمی‌ دهد

رفیقی اسـت کـه بـه تو اذيت نمی‌ رساند

شکسپیر

 

*** متن ادبی تبریک روز کتابداری ***

 

کتاب، غذای روح اسـت و روح از کتاب زنده اسـت.

کتاب، یار مهربانی ست کـه در همه ی احوال، دستگیر و همدم دلتنگی هاست؛

یاری کـه اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمیکند.

 

*** متن ادبی تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب مثل اقیانوس بی کرانی اسـت کـه ناشناخته هاي‌ بسیاری دارد و هر کس بـه فراخور حالش دل بـه ژرفای ان می سپارد و با انبانی پر باز میگردد.

 

*** تصاویر تبریک روز کتاب ***

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

*** متن استوری تبریک روز کتابداری ***

 

کتاب، پرنده اي ست کـه روح را بـه ابدیت پیوند میزند و خورشید را بـه آسمان تنهایی مان می کشاند تا دراین خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتابداری ***

 

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی اسـت کـه غم و اندوه را بـه سرور و شادمانی تبدیل می‌کند؛ رنج و غم را از آینه ي خاطر زدوده و گنجینه ي ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می‌کند.

روز کتابخوانی گرامی باد

 

*** متن پیامک تبریک روز کتابداری ***

 

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی‌شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی‌یابد.

 

*** متن پیام تبریک روز کتابداری ***

 

مطالعه

یگانه راهی اسـت برای آشنایی و

گفت و گو با بزرگان روزگار کـه قرن ها پیش در دنیا بـه سر برده

و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

بیست و چهارم آبان روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** تصاویر تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن استوری تبریک روز کتاب ***

 

کتاب را نخوانید کـه بخوانید!

کتاب را بخوانید کـه بیدار شوید …

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتاب ***

 

هر کـه از کتاب و مطالعه بیگانه اسـت، غریب و بی مونس اسـت.

 

*** متن پیامک تبریک روز کتاب ***

 

خداوند، نویسنده«نون و القلم» اسـت، خداوند شعر را آفرید تا کتاب آفرینش را ترجمه کند.هر نویسنده ­اي فرشته ­اي اسـت کـه روزی معرفت آدمیان را نازل

می­‌کند. خوانندگان، بازماندگان سلسله جبال آوازند.

روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** متن پیام تبریک روز کتاب ***

 

کتابی کـه می‌خوانی، نباید بـه جای تو فکر کند، بلکه باید تو را بـه اندیشیدن وادارد. جیمز مک واش

روز کتابدار مبارک

 

*** تصاویر تبریک روز کتاب ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن پیام تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب یک غذاست؛ یک غذای روح اسـت؛ یک نوشیدنی روح اسـت و چنانچه مقوّي باشد، روح را تقویت میکند.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** متن پیامک تبریک روز کتابخوانی ***

 

اتاق بدون كتاب هم چون بدن بدون روح اسـت.سیسرو

 

*** متن استوری تبریک روز کتابخوانی ***

 

خواندن کتاب هاي‌ خوب، [ در حکم ] مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته اسـت.

دکارت

24 آبان مصادف با هفته کتاب و کتابخوانی تهنیت باد

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتابخوانی ***

 

در دنیا لذتی کـه با لذت مطالعه برابری کند ؛ وجود ندارد.

لئو نیکولایویچ تولستوی

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** تصاویر تبریک روز کتابخوانی ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن تبریک روز کتابخوانی برای پیام ***

 

اشخاص ضعیف تلویزیون هاي‌ بزرگ دارند

و افراد ارزشمند کتابخانه هاي‌ بزرگ

معجزه در درون توست با کتاب و کتابدار مهربان باشیم

 

*** متن تبریک روز کتابداری برای پیامک ***

 

اگر میخواهی آسان باشی، کمتر بدان

و اگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان

24 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

 

*** متن تبریک روز کتابخوانی برای استوری ***

 

کسی کـه کتابی دست بگیرد ؛ دریای پاکی را روبه روی چشمان فهیم خود بـه تماشا گذاشته اسـت.

هفته کتاب و کتابخوانی تهنیت باد

 

*** متن تبریک روز کتابخوانی برای اس ام اس ***

 

برخی کتب را باید چشید ؛ برخی دیگر را باید بلعید و تعداد محدودی را هم باید جوید و هضم کرد.

فرانسیس بیکن

روز کتاب و کتابداری تهنیت باد

 

*** تصاویر تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن تبریک روز کتابداری برای پیام ***

 

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت هاي‌ ملالت بار بـه ساعت هاي‌ لذت بخش

شارل دو مونتسکیو

روز کتاب و کتابخوانی تبریک میگوییم

 

*** متن تبریک روز کتابداری برای پیامک ***

 

کتاب, تنها رفیقی اسـت کـه تو رابا آنچه کـه هستی ودر هر زمان می پذیرد.

 

*** متن تبریک روز کتابداری برای استوری ***

 

نیست کاری بـه دورویان جهانم صائب

روی دل از همه ی عالم بـه کتاب اسـت مرا

«صائب تبریزی»

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** متن تبریک روز کتابداری برای اس ام اس ***

 

راه‌هاي‌ زیادی وجوددارد کـه دنیای خودت را بزرگ کنی. عشق بـه کتاب یکی از بهترین آنهاست.

 

*** عکس تبریک روز کتاب برای استوری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

بیشتر بخوانید: معرفی 10 کتاب برتر برای کودکان و نوجوانان

 

*** متن تبریک روز کتاب برای استوری ***

 

برگ هاي‌ سبز با رگبرگ هاي‌ سفید

باعث میوه دادن درخت می شوند…

و برگ هاي‌ سفید با رگبرگ هاي‌ سیاه

باعث ثمر دادن مغزها…

 

*** متن تبریک روز کتاب برای پیامک ***

 

بهترین دوست من كسی اسـت كه كتابهایی را بـه من هدیه كند كه تا بـه حال نخوانده باشم.لینكلن

24 آبان روز کتابدار را بـه همه ی کتاب دوستان تبریک میگوییم

 

*** متن تبریک روز کتاب برای اس ام اس ***

 

هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. ساموئل اسمایلز

 

*** عکس تبریک روز کتابخوانی ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن پیامک تبریک روز کتابخوانی ***

 

انیس گنج تنهایی کتاب اسـت

فروغ صبح دانایی کتاب اسـت

روز کتابخوانی خجسته باد

 

*** پیام تبریک روز کتابداری ***

 

خوشبخت کسی اسـت کـه بـه یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب هاي‌ خوب و یا دوستانی کـه اهل کتاب باشند.

ویکتور هوگو

روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتابداری ***

 

در دنیا لذتی کـه با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد.

لئو نیکولایویچ تولستوی

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتاب ***

 

کسی کـه کتابی دست بگیرد، دریای پاکی را روبه روی چشمان فهیم خود بـه تماشا گذاشته اسـت.

هفته کتاب و کتابخوانی تهنیت باد

 

*** عکس تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** نوشته اس ام اس تبریک روز کتاب ***

 

هرگاه حس کردید دنیا چیز جدیدی ندارد تا بـه شـما نشان دهد، یک کتاب جدید بردارید تا دری بـه روی شـما بگشاید.

 

*** متن مذهبی تبریک روز کتاب ***

 

انس با کتاب ؛ چیز بسیار با ارزشی اسـت و من خواهش میکنم کـه همه ی و همه ی با کتاب انس پیدا کنند.

مقام معظم رهبری

 

*** متن پیامک تبریک روز کتاب ***

 

هیچ گاه کتابی را تنها بـه این دلیل کـه شروعش کرده اي ؛ بـه اتمام مبر.

24 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** متن استوری تبریک روز کتاب ***

 

کتاب ؛ سفینه اي اسـت کـه اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد.

فرانسیس بیکن

روز کتاب و کتابخوانی بـه همکاران عزیز تبریک میگوییم

 

*** عکس تبریک روز کتاب برای استوری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتابخوانی ***

 

شرط مطالعه کتاب خوب ؛ نخواندن کتاب بد اسـت؛

زیرا زندگی کوتاه اسـت و فرصت و توان محدود.

آرتور شوپنهاور

 

*** متن اس ام اس تبریک روز کتاب ***

 

ما نه تنها باید كتاب هاي‌ خوب خودرا دوست بداریم، بلكه باید سعی كنیم وجود خودمان نیز بـه منزله كتاب خوبی باشد كه دیگران از ان سرمشق

بگیرند.فنلون

روز کتابدار مبارک

 

*** نوشته ادبی تبریک روز کتاب ***

 

اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوش بختی جهان را دارید. ژول کارداتی

 

 

*** متن ادبی تبریک روز کتاب ***

 

بـه جای آنكه چندین كتاب بخوانی، كتاب هاي‌ خوب را چندین بار بخوان.سنكا

روز کتاب خوانی خجسته باد

 

*** عکس نوشته تبریک روز کتابداری ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** پیام تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب، تنها دوست تنهایی ست

لحظه هایي کـه دوست داری

از خویشتن تهی شوی و از خداوند لبریز

لحظه هایي کـه می‌خواهی

از خویشتن بیرون بزنی و تا اوج پر بکشی و با ابرها

بر بی کران هاي‌ تشنه روح، بباری…

روز کتاب و کتابخوانی خجسته باد

 

*** اس ام اس تبریک روز کتابخوانی ***

 

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

فرانتس کافکا

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** متن ادبی تبریک روز کتابخوانی ***

 

خواندن و مطالعه کمک می‌ کند تا افراد تخیل فعال‌ تری داشته باشند

و این تخیل موجب سطح بالاتری از خلاقیت در جامعه می‌ شود.

کتاب خواندن حافظه و تمرکز را التیام می‌ بخشد و هم چنین باعث کاهش استرس می‌ شود.

بزرگسالان و سالمندانی کـه وقت خودرا با خواندن کتاب می‌ گذرانند

نشانه‌ هاي‌ کاهش شناختی کمتری دارند ودر فعالیت‌ هاي‌ ذهنی بیشتر شرکت می‌ کنند.

کتاب‌ ها سرگرمی ارزان‌ قیمت آموزشی و خودرو زمان هم هستند.

 

*** شعر تبریک روز کتابخوانی ***

 

انیس کنج تنهایی کتاب اسـت

فروغ صبح دانایی کتاب اسـت

بود بی مزد و منت اوستادی

ز دانش بخشدت هر دم گشادی

ندیمی مغز داری پوست پوشی

بـه سر کار گویایی خموشی

درونش همچو غنچه از ورق پر

بـه قیمت هر ورق زان یک طبق در

ز یک رنگی همه ی هم روی و هم پشت

گر ایشان را زند کس بر لب انگشت

بـه تقریر لطایف لب گشایند

هزاران گوهر معنی نمایند

 

*** عکس نوشته تبریک روز کتابخوانی ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** پیامک تبریک روز کتاب ***

 

نگاهی بـه یک کتاب می‌اندزی و صدایی از شخص دیگری می‌شنوی
شخصی کـه شاید 1000 سال اسـت کـه مرده اسـت
کتاب خواندن، سفر از طریق زمان اسـت
کارل ساگان

 

*** تکست تبریک روز کتاب ***

 

راستگوترین، بی توقع ترین، مفیدترین و همیشگی ترین رفیق برای هر كسی كتاب اسـت.مارك تواین

 

*** اس ام اس تبریک روز کتابداری ***

 

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری اسـت.آرتور شوپنهاور

کتاب دوست خوب توست

 

*** اس ام اس تبریک روز کتابخوانی ***

 

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت میشوند ؛ و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ؛ باعث ثمر دادن مغزها …

روز کتاب و کتابخوانی تبریک و تهنیت باد

 

*** عکس نوشته تبریک روز کتاب ***

 

جدیدترین متن و عکس نوشته تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

*** متن تبریک روز کتاب ***

 

در دنیا لذتی كه با لذت مطالعه برابری كند، وجود ندارد.

لئو نیكولایویچ تولستوی

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

 

*** پیام تبریک روز کتاب ***

 

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد کـه خواندن، کار روزانه اش باشد.

 

*** جملات تبریک روز کتاب ***

 

هرکه از کتاب و مطالعه بیگانه اسـت، غریب و بی مونس اسـت.

 

*** اس ام اس تبریک روز کتاب ***

 

کتاب‌هایم را بر هم می‌نهم

تا از آن ها تخت‌گاهی بیافرینم

ودر این پَست آباد، بر ان بایستم

تا تو

تنها تو!

مرا ببینی!

«یغما گلرویی»

 

در پایان

در اینبخش عکس نوشته هاي‌ حدید و زیبای روز کتاب و کتاب خوانی را جمع آوری کرده ایم کـه این عکس نوشته هاي‌ تبریک روز کتاب بـه مناسبت روز 24 ابان ماه، روز کتاب و هفته کتابخوانی هستند.

جدیدترین مطالب سایت