اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

هیچ چیز دراین دنیا نمیتواند بـه شگفت انگیزی عشقی باشد

کـه تو بـه من بخشیده اي

عشق تو روزهایم را بسیار روشن ساخته اسـت

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

 

و سرانجام

کسی خواهد آمد

و با مهربانی هایش

بـه تو نشان خواهد داد

کـه تو قبل از دیدن او

اصلا زندگی نکرده اي

عشق زندگیم سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیامک تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

مهربانم باوجود تو، مرا بـه الماس ستارگان نیازی نیست

این را بـه آسمان بگو

تو بـه قلب من شادی و بـه جانم روشنایی می بخشی

سال روز یکی شدنمان مبارک باد . . .

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

جملات زیبای تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

تو را من برگزیدم از میان اینهمه خوبان

سال روز ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

 

بازهم سالی دیگر و قلبی کـه میلیونها سال هم بگذرد بازهم بـه عشق تو می تپد

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج

 

دوســــــــتت دارم با تمــــــــام وجودم

“بهتـــریـــن همســـر دنیــــا”

لبخندش زیباست

شـما را بـه خدا چشمش نزَنید

من جانم را برای لبخندش صدقه داده ام

جانم را فدایِ جانم کرد

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیام سالگرد ازدواج

 

حتی اگر تو تمام عمر هم کنارم باشی بازهم اگر متولد شود تو نخستین عشقمی

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

 

خوشبختی من در بودن باتو اسـت و روز رسیدن بـه تو تقدیر خوشبختی من اسـت

تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات بـه وصال قلبم نشاندی

زیباترین گلهای دنیا تقدیم بـه تو ؛ بهترین عشق دنیا

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

 

بهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت بـه منه

هیچ چیزی توی این دنیا نیست کـه با عشق تو قابل مقایسه باشه

عشق من نسبت بـه تو با کلمات قابل وصف نیست

تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم

مثل یه قفل بدون کلید

اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده اي نداشت

اهمیتی نداره کـه نخستین سالگرد، پنجمین، دهمین یا هجدهمين سالگرد ازدواجمون باشه

چیزی کـه مهمه اینه کـه من همیشه عاشقت خواهم بودو تو عزيز قلب من خواهی ماند

عزیزم سالگرد ازدواجمون مبارك

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیام تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

دوستت دارم

فراتر از هر گمانی

و ان سوتر از

هر شوق و شیفتگی

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

آنکه قصد خوشبختی دارد

در را می کوبد و فقط آنکه عشق می ورزد در را باز خواهد دید

دوستت دارم

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

متن احساسی تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

خواستم برایت هدیه بگیرم

گل گفت : کـه مرا بفرست کـه مظهر زیباییم

برگ گفت : کـه مرا بفرست کـه مظهر ایستادگی ام

بید گفت: کـه مرا بفرست کـه مظهر ادبم کـه همیشه سر بـه زیر دارم

بـه فکر فرو رفتم و سرم را بـه زیر انداختم بـه ناگاه قلبم را دیدم کـه بهترین چیز در زندگیم هست

بـه ناگه فریاد زدم کـه قلبم را می فرستم چون او خود زیباست، مظهر ایستادگیست سربه زیرو با نجابتست

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

حتی اگر میلیون‌ها سال با من باشی بازهم دیدنت لذت تازگی دارد برایم

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج

 

وقتی تو هستی ارامشم تکمیل اسـت عشقم چه خوب اسـت کـه یکسال دیگرم هم دارمت

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

متن زیبا برای سالگرد ازدواج

 

سالی دیگر هم گذشت اما دستانت همان دستانی اسـت کـه گرمایش وجودم را آرام می‌کند

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیامک سالگرد ازدواج

 

آنکه قصد خوشبختی دارد

در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در را باز خواهد دید.

« پیوند زیبایتان مبارک »

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج

 

یک تکه بلور از جنس حضور

یک یاس سپید از رنگ امید

با هرچی وفاست از سوی خدا

همه ی تقدیم تو باد

عزیزم امروز قشنگ ترین روز زندگیمه

سالگرد ازدواجمون مبارک …

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

متن سالگرد ازدواج

 

عزیزم اکنون بـه جای دستانم دو بال طلائی می خواهم تا در زیبا ترین تاریخ تقویم

برای ستاره باران کردن شب سالگرد ازدواجمان تا آسمان پرواز کنم و بـه روی ماه بنویسم :

سالگرد ازدواجمون مبارک …

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

خواستم برایت هدیه بگیرم

گل گفت : کـه مرا بفرست کـه مظهر زیباییم

برگ گفت : کـه مرا بفرست کـه مظهر ایستادگی ام

بید گفت: کـه مرا بفرست کـه مظهر ادبم کـه همیشه سر بـه زیر دارم

بـه فکر فرو رفتم و سرم را بـه زیر انداختم بـه ناگاه قلبم را دیدم کـه بهترین چیز در زندگیم هست

بـه ناگه فریاد زدم کـه قلبم را می فرستم چون او خود زیباست، مظهرایستادگیست سربه زیرو با نجابتست

سالگرد ازدواجمان مبارک …

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیام سالگرد ازدواج

 

یک سالی اسـت کـه دارمت بهترینم

سال‌ها هم کـه بگذرد من کنار تو ام مطمئن باش

سالگرد ازدواجمون مبارک باشه عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

 

ز دستم بر نمي‌خيزد کـه یک دم بی تو بنشینم

به جز رويت نمي‌خواهم کـه روي هيچ کس بينم

من اول روز دانستم کـه با شیرین درافتادم

کـه چون فرهاد باید شست دست از جان شيرينم

تو را من دوست مي‌دارم خلاف هر کـه در عالم

اگر طعنه اسـت در عقلم اگر رخنه اسـت در دینم

سالگرد ازدواجمون مبارک!

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

متن تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

امروز یادآور بهترین تصمیم زندگیمه

خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا

سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر
 

تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

بهترین موزیک زندگی من تپش قلب توست

و قشنگ ترین روزم، روز پیوند با تو

سالگرد ازدواجمون مبارک همسر خوبم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

مثل

نفس‌هام

«دوستت دارم»

همان‌قدر بی اختیار

همان‌قدر تا پای جان… .

سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

پیام تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

 

نمی‌دانم دقیقا چقدر خوشحالم

فقط می‌دانم یکسال اسـت کـه بر من میتابی اي ماه من

چقدر خوب اسـت داشتن تو برای سالیان سال

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

اس ام اس تبریک سالگرد ازدواج

 

چقدر حس خوبیه

کـه یکساله دیگه پیشمی

کـه ما یک بهار دیگه رو هم دیدیم

چقدر این حسو دوست دارم

سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

 

دوست داشتن، چیزی شبیه بـه گم شدنه..توی یه آدم دیگه.. حالا هرچی کسی رو بیشتر دوست داشته باشی، عمیق‌تر گم می‌شی..

یه جاهایی دیگه نمی‌دونی برای خودت داری زندگی می کنی یا برای اون..

حالا دیگه همون آهنگی رو گوش میدی کـه اون گوش می‌ده..

همون کاری رو انجام می‌دی کـه اون می‌خواد..

همون حرفی رو می زنی کـه اون دوست داره..

حالا دیگه حق داری حسادت کنی، حالا دیگه چشم بـه راه بودن معنی پیدا می‌کنه..

حالا دیگه دوست داری نگران باشی..

از یه جایی بـه بعد، اون نفس می‌کشه تا تو زندگی کنی.

«آدم برای دوست داشتن، بـه دلیل احتیاج نداره، اما برای زندگی کردن بهانه می‌خواد»

بهونه زندگی من سالگرد ازدواجمون مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

پایبند یک قلبم

ان هم تویی…

همسرم سالگرد ازدواجمان مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

متن احساسی پیام تبریک سالگرد ازدواج بـه همسر

 

خوشبختی اون اتفاقیه کـه هرروز حلقه ي تو انگشتتو لمسش کنی

خوشبختی یعنی یه مرد پیشت باشه دلگرم باشی بهش

خوشبختی یعنی تو لیست آرزوهامی…

خوشبختی یعنی تو بـه توان ابدیت

تو هر شرایطی درکنارت هستم و باهم بهترینارو میسازیم …

همسر جانم سالگرد ازدواجمان مبارک

 

اس ام اس تبریک عاشقانه سالگرد ازدواج به همسر

اس ام اس برای تبریک سالگرد ازدواج به همسر

 

 

همسرم! طوری کـه مرا بـه آغوش میکشی و دستانم را می گیري

همه ی نگرانی ها از من دور میشوند

چون می‌دانند کـه من تو را دارم

دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه اي متوقف نمی‌شود

سالگرد ازدواجمون مبارک

جدیدترین مطالب سایت