اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس تبریک عید غدیر

امام صادق «ع» فرمود: عيد غدير ؛ روز عيد و خوشى و شادى است و روز روزه ‏دارى بعنوان سپاس نعمت الهى است.

 

تو فاروقی، تو فرقانی، تو میثاقی، تو میزانی 

صراط‌المستقیمی تو امام المتّقینی تو قسیمُ النّار و الجنّت،

امیرهیبت و غیرت امانی تو امینی توعلی!

حِصن حصینی تو توشیرحق، توکراری، ولی الله و قهاری

درِعلم نبی ونفس ختم المرسلینی تو یداللهی و سیف‌الله،

روح‌الله و سرّالله امین‌اللهی ویعسوبی وحبل‌المتینی تو مع‌الحقی و وجه‌الله،

نورالله و عین‌الله چه میماند دگر ازحق؟ همین ست او همینی تو

همه ی یکسو تویی ساقی، تو در عین‌البقاباقی

علی! عین‌الحیاتی تو علی! عین‌الیقینی تو

عیدتون مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

متن تبریک عید غدیر

 

سال ده در هيجده ذي الحجه بود

كاروان حج ز حج برگشته بود

در غدير خم چون آمد نبي

امر رب آمد به تعيين ولي

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک عید غدیر خم

 

عید تکمیل دین عید حقّ الیقین

عید نورالمبین تهنیت باد

که شده در غدیر بر دو عالم امیر

سروری بی قرین تهنیت باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس تبریک عید غدیر خم

 

جلوه‏گر شد بار دیگر طور سینا در غدیر

ریخت از خم ولایت مى به مینا در غدیر

رودها با یكدگر پیوست كم‏كم سیل شد

موج مى‏زد سیل مردم مثل دریا در غدیر

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک عید غدیر خم

 

در هر نفسی روح و روانهاست علی

اعجازِ زمین و آسمانهاست علی

بر کرسیِ حق نشسته از روزِ ازل

اصلاً همه ی آرامشِ جانهاست علی!

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس عید غدیر

 

اول و آخره علی علی علی علی

آقا و سروره علی علی علی علی

حک شده سر در عرش خدا فقط

مولا و رهبره علی علی علی علی

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

تبریک عید غدیر

 

آی شیعه ها شادی کنید عید ولایت اومده

مولای ما شده امیر روح امامت اومده

غدیر خم حج وداع علی رودست مصطفاست

من کنت مولا میگه و حرف رسول حرف خداست

عید غدیر خم مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

شیعه با عید غدیر است که معنا دارد

هرچه شادی تو دراین عید کنی جا دارد

چشم دل باز کن وحج وداعی بنگر

مجمع خم غدیراست تماشا دارد

عید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

 

پیک خدا شد هم سخن با رسول الله
بلغ ما انزل الیک یا رسول الله
عید غدیر است امر خطیر است
احمد بشیر است حیدر امیر است

عید غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

فیض جبرییل دم به دم میدهد به دل صفا
در غدیر خم بشنوید از زبان مصطفی
نغمة محمدی رسد به گوش ما
مدح مرتضی علی بود سروش ما

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

خلق عالم را ندای یا امیرالمؤمنین است
ایـن صدای دلربای رحمۀ للعالمین است
شده مولا علی امیرالمؤمنین

مبارک مسلمین مبارک مسلمین

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

امروز آوای جبرئیل پیچد در ارض و سما
«بـلغ مــا انـزل الیک» فـرمـان فرمان خدا
روز عید ولایت است این آغاز هدایت است
عید غدیر است علی مولا نبی بشیر است علی مولا

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

جشن ولایت چـه دلپذیـر است
صاحب این عید حیّ قدیر است
بـه خلـق عالم علی امیـر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است
عید غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

اي علی دوستان عید غدیر آمده
به زمین و زمان علـی امیر آمده
عیــد میــلاد همــه انبیـاست
روز جشــن سیـّد الاوصیـاست

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

بشارت از خدا به آل فاطمه
تجلای غدیر، مبارک بر همه ی
اهل دین عید کمال دین شده
که علی امیر مؤمنین شده

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

ساقیا ساقیا آمده عید امیر با شراب «الغدیر»
هست و بودم را بگیر
عیـد ذات کبریاست عیـد ختم‌الانبیاست
عیـد شـاه اولیـاست
یا علی حیدر مدد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

در غدیر خم گل بنشانید، مدح مولا رابا هم بخوانید
از رسول‌الله عیـدی بگیرید، از همه ی عالم دل بستانید
سوره مائـده، ذکر جانم شده
یا علی یا علی، عیدیم را بده

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

ز مصر نور به کنعان دل بشیر آمد
هلا تمامی پیغمبران! غدیر آمد
به گوش جان علی‌دوستان چو آیۀ وحی
بشارت از طرف داورِ قدیر آمد

عید غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر است
خبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است
صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح است
در گشایید که جبریل امین پشت در است
همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده است
ایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

عید غدیر عید خداوند اکبر است
این عید از تمامی اعیاد، برتر است
عید تمام نعمت و عید کمال دین
یا عید حاصل زحمات پیمبر است

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

امروز روز عیـد خداونـد کبــریاست
عید فرشتگــان خـدا عیـد انبیاست
عید محمّد عید علی عید فاطمه
عید ائمه، عیـد امـم، عید اولیـاست

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک تبریک عید غدیر

 

عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است
عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است
عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است
عیدی است که حیدر به همه ی خلق امیر است

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیام تبریک عید غدیر

 

عید غدیر آمد چه بی نظیر آمد

بعد پیمبر مولایم علی امیر آمد

جهان چراغان شد بهار ایمان شد

پیش قدمهای حیدر شکوفه باران شد

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس عید غدیر جدید

 

عطر غدیر وحیدر،کرده جهان خوشبو

مستم، مست می حیدرم

تاج، شیعه بود برسرم

فخرم،نوکری مرتضی

حب،علی بود زیورم

برهمگان مبارک،عید غدیر مولا

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک عید غدیر خم

 

درغدیرخم همه ی گل بنشانید

مدح حیدر را با هم بخوانید

اي رخ تو ضیا دهنده ي ماه

اشهد آنّ علیاً ولی الله

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

متن تبریک عید غدیر

 

یارب بحق غدیر و

مولای غدیر

بادست علی و

مرتضی دستم گیر

تا همره قدسیان

فرستم صلوات

فریاد زنم زفرط شادی تکبیر

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیام تبریک عید غدیر خم

 

اوصاف علی به هر زبان باید گفت

این ذکر به پیدا و نهان باید گفت

در جشن ولی عهدیِ مسعود علی

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

عید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس تبریک عید غدیر خم

 

در غدیر خم، ولایت شد قبول

برد بالا دست مولا را رسول

رفت بالا دست خورشید غدیر

شد امام و مقتدای ما، امیر

عید بزرگ غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

اس ام اس عید غدیر

 

مژده به عالمی فیض سعادت/اومده عاشقا عید ولایت

میون ِ عالمی به امر داور/علی شده جانشین پیمبر

اي گل یاسمن/تویی مولای من/علی ابالحسن…

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

تبریک عید غدیر

 

موسم ناب رحمت آمد/عید ولایت آمد

ایام حُزن دشمن و بدخواه دین است

جشن تولای امیر المؤمنین است

بگو تو با صوت جلی/علی علی علی علی

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

پیامک عید غدیر

 

گفت پیغمبر به یارای سخن

پیک رب العالمین آمد به من

گفت حیدر را خدا این تحفه داد

بر همه ی خلق جهان فضلش نهاد

عید غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

متن تبریک عید غدیر

 

خورشید چراغکی ز رخسار علیست

مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست

هرکس که فرستد به محمد صلوات

همسایه دیوار به دیوار علیست

عید سعید غدیر خم خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر خم | متن تبریک عید غدیر

شعر عید غدیر

 

علی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست

مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان است
علی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست

مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ است
علی نه شافع محشر، که محشر کبراست

مرا غدیر حریم وصال محبوب است
علی نه همسر زهرا که کیمیای ولاست

مرا غدیر بود پایگاه دانش و دین
علی نه کاتب قرآن که آیت عظماست

مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ
که جان پناه همه ی رهروان راه خداست

مرا غدیر نه یک روز اختلاف افکن
که همچو چشمه ي مبعث زلال وحدت زاست

مرا غدیر ندای بلند آزادی است
علی نه حامی بوذر که روح صدق و صفاست

مرا علی نبود خلقتی خدا گونه
چو غالیان نسرایم که مالک دو سراست

اگر نه عالم و عادل مرا نمی شاید
ستایمش که علی عالی و علی اعلاست

بخوان ز سوره انعام علت درجات
علی ز علم و عمل بر جهانیان مولاست

مگوکه مولد او کعبه شد که میگویم
به هر مکان که علی هست کعبه خود آن جاست

هر آن که دم زند از عشق آن ولی والا
علی صفت اگرش نیست، کار غرق خطاست

بخوان تو نامه مولا به مالک اشتر
که طرز فکر علی از خطوط آن پیداست

ببین که در دل آن رادمرد بی همتا
به یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست

بکوش رنگ علی گیری و صفات علی
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست

به سال روز امامت به جشن عید غدیر
که اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست

گل «امید» به لب ها نشاندم و گفتم
خوشا دلی که در آن مُهر مهر میر ولاست

 

جدیدترین مطالب سایت