اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

عید قربان
با نماز و عبادتش
با ذکر و دعایش
با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن
مفهوم عبودیت و بندگیست
این عید بندگی
پیشاپیش بر شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان عید نور و بندگیست

عید انسانیت و بالندگیست

عید آزادی ز قید و بند جان

از تعلق ها رها تا بی نشان

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن زیبای تبریک عید قربان

 

بابام از کل 124 هزار پیامبر، فقط از یه نفر الگو گرفته اونم حضرت ابراهیمه !

که به بچش به چشم گوسفند نگاه میکنه !

پیشاپیش عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

فدیه در راه خدا ان دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن عید سعید قربان

 

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به اتمام آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیامک تبریک عید سعید قربان

 

عید ایمان و امتحان

عید ایثار و احسان

عید قربت و قربان

عید خلیل رحمان

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن تبریک عید سعید قربان

 

 

خاک عرفات را…
آب زمزم را
کوه حرا را
جرات ابراهیم را
طاقت اسماعیل را
وصال معشوق را…
صاحب کعبه نصیبمان کند…

عید قربان برشما مبارک

 

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن تبریک عید سعید قربان

 

لباس احرام و طواف کعبه ام

به گرد چشم حضرت دوست

که هرانچه دارم و داشته ام

بستهِ تبسم ان لبهای اوست

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به اتمام آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیامک عید قربان

 

عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را

پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

خیز ودر این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن

معنی بیت و حرم را در شهادت جستجو کن . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن تبریک عید قربان

 

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

خاطره یک پدر و قصه یک پسر

عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است

عیدی که قصه ایثار اسماعیل

بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم

و الله اکبر را زمزمه کنیم

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متون رسمی عید قربان

 

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش

بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

شعر عید قربان

 

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خودرا می‌کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

دوبیتی عید قربان

 

شوق دیدار قرار از دل ِ بیمار زدست / هی به تن ؛ حال ِ دل ِ زار نبینی چه نشست

گفتمش خیز بپا موسم ِ حج ؛ چون دگران / خانه را سیر تماشا ؛ دلِ معشوقه پرست

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

بگذر از فرزند و جان و مال خویش

تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند

سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟ / نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم / گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن تبریک عید سعید قربان

 

عید است بیا بخانه ام قهر مباش / مغرور ترین دختر این شهر مباش!

قربان تو گردم همگی می خندند / عیدانه بده و تلخ چون سم مباش . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

عکس عید سعید قربان

 

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم . . .

عیدتان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیامک تبریک عید سعید قربان

 

خاک عرفات را , آب زمزم را , کوه حرا را , جرات ابراهیم را ,

طاقت اسماعیل را , وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند . . .

عیدتان مبارک .

 

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

خدایا :موری همصحبت سلیمان ،گوسفندی لایق قربان ؛

عنکبوتی محافظ قرآن،سگ اصحاب کهف همنشین انسان !!!

و من ؟؟؟؟؟!!!!!

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

نوشته تبریک عید سعید قربان

 

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

خجسته باد عید قربان، سمبل بزرگ ترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟
نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟
برای طوف کویت جامه احرام بر بستم
گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان است و تو باید اسماعیلت را قربانی کنی اسماعیل تو چیست؟معشوقت؟ خانواده ات؟ آبرویت؟ ؛ شغلت؟ پولت؟ جانت؟
.
.
.
نیازی نیست که کسی بداند ؛ باید خود بدانی و خدا

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

خدایا قسمت میدهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را

به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما.

*عید سعید قربان مبارک*

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه راحت

روح من از مدینه ست، خاك من ازخراسان

کیست برابر من ؟ ان سوی مشعر من

کشته ي ان نگاهم در شب عید قربان

عید سعید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیام تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان است یـا عیـد عنایـات خداست

عید عشق و عیـد ایثار و مناجات و دعاست

ذات حق با میهمـانانش گرفتـه جشن عیـد

مرکـز ایـن جشـن نورانـی بیابـان منـاست

عید سعید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس هاي‌ تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان است اي یاران گل افشانی کنید

در منای دل وقوف از حج روحانی کنید

تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا

گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن تبریک عید سعید قربان

 

طلوع عید بزرگ و مبارک اضحی

فروغ وحدت و توحید داده بر دلها

ز خاک پاک منا سرکشد به دامن عرش

نوای زمزمه گرم عاشقان خدا

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیامک تبریک عید سعید قربان

 

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین

چشمه‌هاي‌ نور و شور ان بیابان را ببین

گوسفند نفس رابا تیغ تقوا سر بِبُر

پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین

عید سعید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

پیام تبریک عید سعید قربان عرفانی

 

بارالها؛مقدر فرما انچه ذبح می‌شود نفسانیت من باشد

به پای ربانیت تو…

عید بر شما و خانواده محترمتان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

متن عید سعید قربان

 

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خودرا میکند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

عید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

اس ام اس تبریک عید سعید قربان

 

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟

نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم

گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

عید سعید قربان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

عکس تبریک عید سعید قربان

 

خوشا آنان که با حق آشنایند
فرمانبردار محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خودرا
فدای امر الله می نمایند
عید سعید «قربان»؛ جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم
به قربانگاه می آرم «منم» را
قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

خدایا قسمت میدهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را
به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما.
*عید سعید قربان مبارک*

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه ی جانت کنند
سر بنه در کف ؛ برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ؛ قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
عیدتون مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

اي تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
اي تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!
آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب
آمدی اي عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

عید اضحی، رسم و آئین خلیل آزرست
بعد ان ،عید غدیر، روز ولای حیدر است
عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان، یعنى فدا کردن همه ی «عزیزها» در آستان “عزیزترین”؛
و گذشتن از همه ی وابستگى ها به عشق “مهربان ترین”.
عید شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

هم زمان با عید قربان دلت را قربانی محبت ،عشق ،صمیمیت و مهربانی من کن .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

اي عزیزان بشما هدیه زیـــــــــزدان آمد
عید فرخنـــــــده ي نورانی قربـــــــــان آمد
حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول
رحمت واسعــــه ي حضــرت ســـبحان آمد . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به اتمام آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را
پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را
خیز ودر این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بیت و حرم را در شهادت جستجو کن . . .

 

اس ام اس تبریک عید سعید قربان (متن زیبای تبریک عید قربان)

تبریک عید سعید قربان

 

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است
خاطره یک پدر و قصه یک پسر
عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است
عیدی که قصه ایثار اسماعیل
بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم
و الله اکبر را زمزمه کنیم

 

از دیگر مطالب مرتبط با عید سعید قربان را در پایین مشاهده نمایید. عکس عید قربان و اس ام اس تبریک عید قربان و …موجود است.

جدیدترین مطالب سایت