اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

متن تبریک ولادت امام حسن مجتبی «ع»

مولا مولا ؛ شب ولادت

بر ما برما ؛ کن عنایت

دل چه بی قراره ؛ میون سینه

رسم عاشقیِ ؛ دلا همینه

اي کـه می بره دل ؛ گوشه ي چشمت

یه عنایتی کن ؛ بریم مدینه

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)
 

پیام ولادت امام حسن مجتبی

 

پسر ارشد فاطمه آمد

بـه جهان نور چشم همه ی آمد

شب میلاد نور دل حیدر

بـه لب اهل دل زمزمه آمد

آمده دنیا حسن گل زهرا

چشم تو روشن یا حضرت مولا

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

دار و ندار حضرت دادار مجتباست

سبط نبی ومخزن الاسرار مجتباست

گویند هر شخصی نظری سویش افکند

کافر شود کـه احمد مختار مجتباست

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

پیامک ولادت امام حسن مجتبی

 

گل زهرا دخیلَک تولدت مبارک

گل زهرا گل زهرا…

نیمهٔ ماه قرآن،سوره رحمت اومد

حسن اومد بـه دنیا،غم عالَم سر اومد

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

 

خنده بر لب زمین و آسمونا

اومده گل پسر علی و زهرا

سبط مصطفی کریم آل طاها

نوه ي اول طاها ،پسر اول زهرا

ولادت امام حسن مجتبی مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

جملات تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

یا مجتبی اي گل بی قرینه

مهر ولایتت بود بـه سینه

کریم عالم گل زهرا حسن

دارم بـه دل آرزوی مدینه

مولا حسن کریم عالم مدد

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

عکس تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

اي ابتدای سورۀ کوثر خوش آمدی

اي نخستین حسین پیمبر خوش آمدی

تو آمدی و شاخۀ طوبی ثمر گرفت

آخر دعای سبز پیمبر اثر گرفت

ولادت امام حسن مجتبی گرامی باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی

 

پسر ارشد فاطمه آمد

بـه جهان نور چشم همه ی آمد

شب میلاد نور دل حیدر

بـه لب اهل دل زمزمه آمد

آمده دنیا حسن گل زهرا

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی

 

دل شده کانون وفا زقدوم حسن مجتبی

سرزده ازبیت علی مه حق نیمه ي ماه خدا

روی حسن جلوه کنان شده درخانه ي شیر خدا

آیت رحمان ورحیم آمده عیدکریم ابن کریم آمده

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

شعر ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

 

در عالمین ؛ شد جلوه گر، طراوت لاله و سنبل

امشب بر مولا، خدای اعلی، پسر داده یه دسته ي گل

اومده دنیا حضرت مجتبی

خندان و شاده حضرت مصطفی

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

عکس پروفایل ولادت امام حسن

 

ماه مهمونیِ ؛ خدای رحیم اومد

ساقی باده اي ده ؛ کـه شبِ کریم اومد

کار من در زدن ؛ درِ خونه ي یار کریم

تا دلبر پر زدن ؛ زیارت دلدار کریم

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

متن ولادت امام حسن مجتبی

 

نیمه ي ماهه مبارک،افطاری مهمون یاریم

سر سفره ي کریمش،قرار عاشقی داریم

از می ناب حسن می‌زنیم و مست میشیم

با دم مولا حسن عاشق یکدست میشیم

ولادت امام حسن مجتبی گرامی باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

جملات تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

ماه رحمت آمد،مایه عزت آمد

حسن ابن حیدر شافع امت آمد

سر زده دوباره خورشید دین و قرآن

عالم از قدوم حسن شده گلستان

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

پیامک ولادت امام حسن مجتبی

 

امشب مدینه غرق نور گشته وادی طور

خانه زهرا و علی غرق شادی و شور

نیمه ماه خدا سرزده ماه ولا

ذکر همه ی عالم اسـت یا حسن مجتبی

ولادت امام حسن مجتبی خجسته باد

 

اس ام اس تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع)

عکس ولادت امام حسن مجتبی

 

در نیمه ي ماه خدا دل شد معطّر

از عطر نام ِ مجتبی ان سبط اکبر

آمد بـه دنیا،محبوب دلها،فرزند حیدر،دلبند زهرا

شد غرق شادی عالَم سراسر،ا… و اکبر ا… و اکبر

ولادت امام حسن مجتبی مبارک

 

جدیدترین مطالب سایت