اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح «ع»

آنکسی که قامتش رعنا بود

شاه ما مسیحیان عیسی بود
همه ی عمرو زندگیش معمابود

گفت درگهواره سخن عیسی بود
اوکه جسمش زنورآسمانی بود

آفریدش خدا زنورعیسی بود . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

زادروز مسعود پیامبر بزرگ الهی ؛ یاری گر آخرین منجی و موعود بشر
حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر موحدان پاکدامن ؛ مبارک باد . . .

 

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

چون به سخن نوبت عیسی رسید

عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش

دیده فرو بر به گریبان خویش . . .
کریسمس مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی
حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام
نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله
بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

شب است و لحظه ي حرمان مریم

وطفلی خفته در دامان مریم
وجود نازنینش بکر و بی عیب

خدا میداند و وجدانِ مریم
مسیح آفريننده و پیغمبر صلح

گلی خوشبوی از بُستانِ مریم
همان طفلی که از روح خداوند

نهالش تنجه زد در جانِ مریم
میلاد عیسی مسیح و کریسمس بر شما مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

فرارسیدن زادروز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام
پیامبر بلندپایه الهی، و مؤید آخرین منجی بشر؛ حضرت مهدی موعود علیه السلام
بر اهالی کوی ایمان و صلاح و توحید مبارک باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

سالروز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی
حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حق جوی جهان، فرخنده باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا
زائر آسمانها، روح قدسی و رفیع، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام
بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

سالروز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، مبارک باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

دیده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عیسى مسیح «ع»
نشانه تجلى اراده الهى در شب زمستانى زمین است
همان‌ گونه که وجود قدسى ان حضرت، نشانه یگانگى و تقدیس حق در سراپرده وجود است
میلاد حضرت عیسی مسیح «ع»؛ پیام آور صلح با خوبان
محبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران مبارک باد

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت پیامبر صلح و رحمت
حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر همه ی موحدان با ایمان جهان فرخنده باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی

 

سالروز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام

کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او

بر هم میهنان مسیحی مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک ولادت عیسی مسیح

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی
حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام
نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله
بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

دیده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عیسى مسیح «ع»
نشانه تجلى اراده الهى در شب زمستانى زمین است

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

پیام تبریک تولد عیسی مسیح

مبشر عشق و دوستی مسیح

هم بر مصیبت حسین می‌گرید

حتی اگر میلادش در محرم شیعیان باشد

شاید او شیعه تر از ما باشد برای حسین مسیح

دلها ي مرده و ایمان ها ي پژمرده

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

درود
این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگم
امیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونم
و سال دیگه هم بهت تبریک بگم
و پاکی رو با هم جشن بگیریم

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک تولد عیسی مسیح

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی
حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام
نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله
بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

 

میلاد پیام آور توحید ؛ صلح و مهربانی
نماد صبر و شکیبایی
پیامبر اولوالعزم
حضرت عیسی مسیح «علیه السلام»
بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام
پیامبر صلح و درود ؛ بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند، مبارک باد . . .

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

میلاد ِ مسیح گشته و شیرین است
مریم ؛ نِگه اش به خوشه ي پروین است
عیدی که به هر کوچه و منزل بینی
هر شاخه ي کاج ؛ بسته بر آذین است . . .
کریسمس برشما مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

متن تبریک ولادت حضرت عیسی

 

سالروز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تولد حضرت مسیح

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا

زائر آسمانها

روح قدسی و رفیع
حضرت مسیح بن مریم علیه السلام

بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

میلاد ِ مسیح گشته و شیرین است
مریم، نِگه اش به خوشه ي پروین است
عیدی که به هر کوچه و منزل بینی
هر شاخه ي کاج، بسته بر آذین است

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تبریک ولادت عیسی مسیح

همان‌ گونه که وجود قدسى ان حضرت

نشانه یگانگى و تقدیس حق در سراپرده وجود است.
میلاد حضرت عیسی مسیح «ع»

پیام آور صلح با خوبان

محبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بنده پاک خداوند و پیامبر برگزیده او، بر مقیمان طور توحید و معرفت، مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

پیام تبریک تولد عیسی مسیح

چون به سخن نوبت عیسی رسید

عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش

دیده فرو بر به گریبان خویش.
کریسمس مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اي مریم! خدا تو رابه کلمه اي از جانب خودش بشارت می‌دهد
که نامش مسیح، عیسی بن مریم است
در حالی‌که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است
سوره آل عمران آیه ۴۵
میلاد حضرت عیسی «ع» مبارک

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس میلاد عیسی مسیح

سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوند

حضرت عیسی بن مریم علیه السلام
پیراینده کژی ها و انحرافات کاهنان بنی اسراییل

بر مؤمنان موحد مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

 

زاد روز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام

پیام آور رحمت واسعه الهی بر بشر

پیامبر صلح و محبت

بر جان هاي‌ زلال و حق طلب گرامی باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تولد حضرت عیسی مسیح

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام
پیامبر صلح و درود؛ بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند، مبارک باد.

 

اس ام اس تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) | متن تبریک ولادت حضرت مسیح

اس ام اس تولد حضرت عیسی مسیح

 

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بنده پاک خداوند و پیامبر برگزیده او ؛ بر مقیمان طور توحید و معرفت ؛ مبارک باد . . .

 

جدیدترین مطالب سایت