اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی

اس ام اس و متن کوتاه تبریک تولد به زبان انگلیسی برای تبریک تولد را در مجله تالاب بخوانید.

 

امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای روز تولدت به حقیقت بپیوندد.

I hope all your birthday dreams and wishes come true

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

نه تنها یکسال بزرگتر، بلکه یکسال بهتر نیز شده‌اي.

Not just a year older, but a year better

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

به امید یکسال پر تجربۀ دیگر.

Here’s to another year of experience.

 

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

روز تولد تو، فقط نخستین روز دریک سفر ۳۶۵ روزۀ دیگر به دور خورشید است. از این سفر لذت ببر.

A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

تولدت مبارک، باشد که امروز همواره یک روز بخصوص برای به یاد آوردن باشد.

Happy birthday, may this day always be a special one to remember.

 

پیام تبریک تولد به انگلیسی همراه ترجمه فارسی

 

باشد که بهترینِ گذشتۀ تو، بدترینِ آیندۀ تو باشد.

May the best of your past be the worst of your future.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

امیدوارم که به ازای هر شمع بروی کیک تولدت، یک غافلگیری بی‌نظیر برایت رخ دهد.

I hope that for every candle on your cake you get a wonderful surprise.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

امیدوارم که روز تولدت پر از آفتاب و لبخندها، خنده‌، عشق و خوشی باشد.

May your birthday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

متن های تولدت مبارک انگلیسی با ترجمه

 

تولدت مبارک و بازگشت این روز نیز بسیار مبارک.

Happy birthday and many happy returns of the day.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

به سلامتی جشن گرفتن برای تو.

Here’s to celebrating you!

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

برایت آرزوی شادترین تولد‌ها را دارم.

Wishing you the happiest of birthdays.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

اسمس تولدت مبارک انگلیسی

 

زندگی یک سفر است، پس از هر کیلومتر آن لذت ببر. تولدت مبارک.

Life is a journey, so enjoy every mile. Happy birthday.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

باشد که روز مخصوص تو پر از خاطرات و گل‌ها، دوستی و ساعت‌هاي خوشی باشد

May your special day be filled with memories and flowers, friendship and happy hours.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

برای این که تو خودت هستی، من امروز را جشن می گیرم! تولدت مبارک.

Because you’re you, I’m celebrating today! Happy birthday.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

تولدت مبارک انگلیسی همراه ترجمه

 

تو از دیروز بزرگتر شده‌اي، اما نسبت به فردا جوان‌تر هستی، روز تولدت مبارک!

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, Happy bday!

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

یک روز فوق‌العاده و یکسال بی‌نظیر داشته باشی.

Have a wonderful day and fabulous year.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

تو برای جشن گرفتن بدنیا آمده‌اي.

You were born to party.

 

پیامک تبریک تولد انگلیسی

 

دراین روز ویژه، تنها می خواهم تولدت را تبریک بگویم.

On this special day, I just want to say Happy birthday.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

سن اهمیتی ندارد، می تواني تا هر وقت بخواهی جشن بگیری.

Age does not matter, you can party as much as you want.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

روز تولد به معنی: کیک، کادو، کاغذ کادو، پول، لباس، دوستان و جشن است. چه چیزی بیشتری را می تواني در روز تولد بخواهی؟

Birthdays mean: cake, presents, wrapping paper, money, clothes, friends, parties etc. What more could you want on your birthday?

 

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

 

تولد تو تنها یک‌بار درسال اتفاق می‌افتد، پس بیا امروز رابه یادماندنی کنیم.

Your birthday only comes around once a year, so let’s make today a day to remember.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

امروز یک هدیۀ زندگی است، امروز تولد تو است.

Today is a gift of life, today it’s your bithday.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

تبریک تولد به کسیکه واقعا ارزش یک تولدت مبارک واقعی را دارد.

Happy birthday to someone who deserves a truly happy day.

 

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی + متن کوتاه تولدت مبارک انگلیسی

 

امیدواریم که بهترین تولد تا همیشه را داشته باشی.

Hope you have the greatest birthday ever

 

متن کوتاه تبریک تولد انگلیسی

 

Today is a day of celebration.

Why? Because, years ago on the same day,

GOD sent me my flesh and bone conscience.

Wishing my friendly inner voice a very happy birthday

.

.

.

In soft gleaming night of stars,

May all your dreams come true.

May every star of every night,

Bring love and joy to you. Happy Birthday to you

.

.

.

SUN LIKES THE SUNDAY

MOON LIKES THE MONDAY

BUT I LIKES ONEDAY

THATS YOUR BIRTHDAY

خورشید یکشنبه را دوست دارد.

ماه دوشنبه را دوست دارد.

اما من یک روز را دوست دارم.

و آن روز تولد توست.

.

.

.

I’m so blessed 2 have a friend like u

This comes with many

Loving thoughts & warm wishes

I send 2 u,

May ur day be filled with laughter

On this ur special day & may the finest things

In life always come

Ur way happy birthday!

من خیلی خوشبختم که دوستی مثل تو دارم.

تمام افکار عاشقانه و آرزوهای گرمم را برای تو می فرستم.

امیدوارم دراین روز خاص روزت سراسر شادی و خنده باشد.

امیدوارم در زندگی بهترینها پیش روی تو بیاید.

تولدت مبارک

.

.

.

Flying papers,

multi colours of balloon,

delicated blossom,

fantastic people,

love and laughter.

What it describes? HAPPY BIRTHDAY.?

نوشته هایم پرواز میکنند.

بادبادک ها دراین روز رنگی میشود.

گل ها شکوفه می‌دهند.

مردم شگفت انگيز می‌شوند.

همه ی چیز همراه با عشق و لبخند می‌شود.

اینها توصیف چه روزی است؟

تولدت مبارک

.

متن کوتاه تبریک تولد انگلیسی

.

May joy, smiles and lots of luck

follow you all through the year.

Wish you a happy birthday dear!

Happy Birthday

.

.

.

I wish God bless you…

With all joy and cheers…

May you live a long life…

May you get all good thing in your life…

May you have happy days and nights…

May all your dreams come true…

May all your desires be fulfilled…

May you spreading happiness everywhere…

And

Stay away from every sorrow and grief…

HAPPY BIRTHDAY

.

.

.

Let the GOD decorate

each GOLDEN RAY OF THE SUN

reaching u with wishes of Success,

Happiness and prosperity 4 U,

Wish you a super duper happy birthday

 

متن کوتاه تبریک تولد انگلیسی

 

if kisses were rain id send u showers,

if fun was time id send u hrs,

if u needed a friend id send u me!

*Happy Birthday To You Sweetheart
اگه بوسه باران بود من برای تو رگبار می فرستادم
اگه شادی برای تو زمان داشت من برای تو ساعت می فرستادم.
اگه تو به یه دوست خوب احتیاج داشتی من خودم رو برات می فرستادم.
* تولدت مبارک عزیزم*

 

متن کوتاه تبریک تولد انگلیسی

SUN LIKES THE SUNDAY

MOON LIKES THE MONDAY

BUT I LIKES ONEDAY

THATS YOUR BIRTHDAY
خورشید یکشنبه را دوست دارد.
ماه دوشنبه را دوست دارد.
اما من یک روز را دوست دارم.
و آن روز تولد توست.

 

متن کوتاه تبریک تولد انگلیسی

I’m so blessed 2 have a friend like u

This comes with many

Loving thoughts & warm wishes

I send 2 u,

May ur day be filled with laughter

On this ur special day & may the finest things

In life always come

Ur way happy birthday!
من خیلی خوشبختم که دوستی مثل تو دارم.
تمام افکار عاشقانه و آرزوهای گرمم را برای تو می فرستم.
امیدوارم دراین روز خاص روزت سراسر شادی و خنده باشد.
امیدوارم در زندگی بهترینها پیش روی تو بیاید.
تولدت مبارک

 

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

Flying papers,
multi colours of balloon,
delicated blossom,
fantastic people,
love and laughter.
What it describes? HAPPY BIRTHDAY.?
نوشته هایم پرواز میکنند.

بادبادک ها دراین روز رنگی میشود.

گل ها شکوفه می‌دهند.

مردم حيرت آور می شوند.

همه ی چیز همراه با عشق و لبخند میشود.

این‌ها توصیف چه روزی است؟

تولدت مبارک

 

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

How do you expect me
to remember your birthday,
when you never look any older?
چطور از من انتظار داری تولدت رو به یاد بیارم
در صورتی که هرروز جوان تر بنظر می‌رسی!!!!

 

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

One day sky was crying.
I ask him why are you
crying today.
He told me i have lost my
beautiful start.
It was a day when you were born.
“HAPPY BIRTHDAY”
یک روز آسمان گریه میکرد.
من از او پرسیدم که چرا گریه می‌کنی؟
او به من گفت که زیباترین شروع ام را از دست دادم
و آن روز ، روزی بود که تو متولد شدي.
تولدت مبارک

 

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

 

You were crying when u were born
while evrybody was laughing there
As u live 2 blow a thousand candles,
live ur life humbly so that
u would b the one laughing when u die
and everybody else would be crying.
Happy Birthday

وقتی بدنیا اومدی تو گریه می‌کردی در حالیکه همه ی کسانی که اونجا بودند می خندیدند و برای شروع شدن زندگیت هزاران شمع روشن کردند ،

بنابر این در زندگی با تواضع و فروتنی زندگی کن تا هنگام مرگت بخندی در حالی‌که مردم دیگه گریه می‌کنند.
تولدت مبارک

 

جدیدترین مطالب سایت