پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس
نام نامی ات همواره جاودانه است
نام نامی ات همواره بر زبان موج
جاودان ترین سرود عاشقانه است

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس

 

تا روزی که دنیا برقرار است
خلیج فارس نامش پایدار است

تصویرى زیبا از خلیج فارس،سومین خلیج بزرگ جهان!

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس بر تمام ایرانیان گرامی باد

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

شعر زیبای تبریک روز خلیج فارس

 

 

اي عشق آفتاب و زمین اي خلیج فارس/چشم آبی همیشگی قصه هاي‌ من
روز ملی خلیج فارس بر شما خجسته باد

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

متن زیبای خلیج فارس

 

 

اي پاره تن میهن من، خلیج فارس/اي از تو شادی و محن من، خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک

 

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

 

اي همیشه نیلگون، اي خلیج فارس/نام نامی ات هماره جاودانه است
نام نامی ات هماره بر زبان موج/جاودان ترین سرود عاشقانه است
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

نیلگون دریای زیبا و عظیم/پارس نام با وقارت از قدیم
روز ملی خلیج فارس رابه شما تبریک میگوییم

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

 

 

اي خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده ارجمند تبریک میگویم

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

اس ام اس تبریک روز ملی خلیج فارس

 


حتماً بخوانید:   متن تبریک روز ملی خلیج فارس | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس


 

خلیج فارس قلب کشور ماست/از آنجا قوم پاک آریا خاست
کز آن ها مانده است اندرز بسار/بهین پند و بهین گفت و بهین کار
روز ملی خلیج فارس مبارک

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

متن تبریک روز خلیج فارس

 

اي وارثان پاکی من آخرین نگاهم/بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود
روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

 

اي شب از مهتاب تو روشن شده/روی خاک از آب تو گلشن شده
اي خلیج فارس، اي نام بلند/اي شکوهت مثل الوند و سهند
اي غرورت مظهر پایندگی/نام تو دیباچه بالندگی
تبریک روز ملی خلیج فارس

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

اس ام اس تبریک روز خلیج فارس

 

نمی فهمد حریف گول و گیجت/که بی مرگند یاران بسیجت
و ما تا زنده ایم و زندگی هست/همیشه فارس می‌ماند خلیجت
روز ملی خلیج فارس

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

متن زیبای تبریک روز خلیج فارس

 

میهن یعنی سرای ترک تا پارس/میهن یعنی خلیج تا ابد فارس
خجسته باد روز ملی خلیج فارس

 

پیام تبریک روز ملی خلیج فارس | متن تبریک روز خلیج فارس

پیامک تبریک روز خلیج فارس

 

بعد از پیروزی شاه عباس بر پرتغال،ایران تا 1820 پرچم دار تمام خلیج فارس، دریای عمان و بحر فارس شد!

بریتانیا در عهدنامه مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت!

 


حتما بخوانید:  کاریکاتور روز ملی خلیج فارس 10 اردیبهشت ماه


 

مجله اینترنتی تالاب

جدیدترین مطالب سایت