بروزرسانی : 11 اردیبهشت 1397

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

۱۱ اردیبهشت،روز جهانی کار و کارگر بر زحمتکشان جامعه گرامی باد

جملات زیبا روز کارگر

کار مایه حیات زندگی است
چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی مییابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن تبریک روز کارگر

رویت سفید کارگر معدن زغال!
کای می‌روی به پای خودت در سیاه چال
اي دل شکسته در دل سنگین کوه ها!
جان می کني به قیمت یک لقمه ي حلال

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن رسمی روز کارگر

بنده یک کارگر و این همه ی کار سَرَم
زاده ي درد و عذاب و عاشق همسرم
دِلي دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز
لـَب ِ من در همه ی حال مشغوله راز و نیاز
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس مخصوص روز کارگر

تمام روزهای شکوفا از تلاش ، روز تو باد !
روز بهروزی من ، روز بهروزی تو ، روز بهروزی تمام دست هاي‌ کار آمد جهان
دست هایي که روزها را در تلاشند برای آرامش شبها
شبها در تکاپویند برای آسایش روزها !
روز کارگر مبارک

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

 اس ام اس مخصوص روز کارگر

قال رسول الله «ص» :
هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، نفرین خداوند بر او باد .
روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن سخنرانی روز کارگر

هنر کارگران است که ایران آباد/کار بسیار هنر را بنیاد
همت اي اهل هنر بار دگر/تا شود کل میهن خرم وشاد
روز کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن رسمی روز کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آن ها باعث چرخش چرخه هاي‌ زندگی جامعه و امتداد رگه هاي‌ حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس روز کار و کارگر

حضرت علی«ع» عرقِ جبین می ریخت
ودر کِشتزار کار می‌کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می‌کرد
روز جهانی کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن زیبای تبریک روز کارگر

کار بسیار هنر را بنیاد
همت اي اهل هنر بار دگر
تا شود کل میهن خرم و شاد
هنر کارگران است که ایران آباد
روز جهانی زحمت کشان میهن مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن زیبای تبریک روز کارگر

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!
توان دست هایت را می ستایم اي سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش
روز کارگر مبارک

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

شعر در مورد کارگر

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه
دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه
دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر


حتما بخوانید:  اس ام اس روز کارگر | متن تبریک روز کارگر | پیام رسمی تبریک روز کارگر


کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض
نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر
سلطان از زور قدرت پول می آرد به دست
کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست
هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر
گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی
نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

سخنان بزرگان در مورد کارگر

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند
زیرا چرخش دست و بازوی آن ها باعث چرخش چرخه هاي‌ زندگی جامعه و امتداد رگه هاي‌ حیات در مجاری هستی است
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر

کار مایه حیات زندگی است
چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی مییابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن زیبا در مورد کارگر

حضرت علی«ع» عرقِ جبین می ریخت
ودر کِشتزار کار می‌کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می‌کرد
روز جهانی کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر

حضرت علی«ع» :
کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن کارگر

امام صادق«ع» :
کسیکه ایمان به خدا و روز قیامت دارد
کارگری را به کار نمیگیرد مگر این که بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر

از عذاب کار می ریزد عرق آن طور که
ذره اي باقی نماند هیچ نای کارگر
آی پیمانکار! کمتر خرده بر کارش بگیر
می‌رسد یکروز بر دادش خدای کارگر
روز کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس روز کارگر

مرد یعنی آن که با پول و پله
میشود در خانه  صاحب اعتبار
مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو
ختم مطلب  مرد یعنی جان نثار
خلقتش اصلا به این خاطر بود
تا صبح ها برخیزد و رود سرکار
روز کارگر گرامی باد

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

جمله در مورد کارگر

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض
نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر
سلطان از زور قدرت پول می آرد به دست
کارگر با رنج  پس باشد گدای کارگر

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

اس ام اس روز کارگر

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه
دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه
دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

اس ام اس روز کار و کارگر | متن تبریک روز کارگر + متن رسمی روز کارگر

متن ادبی روز کارگر

مرد یعنی کار و کار و کار و کار
یکسره در شیفت هاي‌ بی شمار
مثل یک چیزی میان منگنه
روز و شب از هر طرف تحت فشار
مرد موجی است هی در حال دو
جان بر آرد تا برآرد انتظار
او خودش همواره در تولید پول
لیک فرزند و عیالش پول خوار

روز کار و کارگر به تمامی کارگران ایرانی مبارک باد

متن ادبی روز کارگر جمله در مورد کارگر متن کارگر متن زیبا در مورد کارگر سخنان بزرگان در مورد کارگر شعر در مورد کارگر متن سخنرانی روز کارگر جملات زیبا روز کارگر

مجله اینترنتی تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت