متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

متن شب آرزوها «لیله الرغائب»

آرزو کن!
گوش‌هاي‌ خدا پر از آرزوست
آرزو کن!
که کوچک‌ترین معجزه‌اش، بزرگ ترین آرزوی توست…

 

 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

شعر شب آرزوها

 
خدایا!
آرزویم بزرگ و دلم کوچک است
تو به بزرگی جلالی که داری برآورده‌اش کن

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
متن عاشقانه شب آرزوها
 

آمد لیله الرغائب یارم نیامدی
اي آرزوی لحظه‌ي زارم نیامدی

امشب همه ی به دعا دست برده‌اند
اي مستجاب دعوه‌ي کارم نیامدی

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

شب آرزوها چه شبی است؟

امشب شب لیله الرغائب است. دوست دارم بدانم چرا به لیله الرغائب این نام را داده‌اند و شب آرزوها چه شبی است؟ گفتند کلمه «رغائب» جمع «رغیبه» به معنای چیزی که مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان می‌باشند.

 

بنابر معنای اول «لیله الرغائب» شبی است که میل و توجه به پرستش و بندگی در آن بسیار است و بندگان خدا دراین شب گرایش زیادی به رفتن به در خانه خدا و ارتباط و انس با او دارند.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

 

بر پایه معنای دوم «لیله الرغائب» شبی است که در آن عطاء و بخشش خدا بسیار است و بندگان خداوند با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی کرانه خدا میشوند.

 

از پیامبر روایت شده که فرمود: از اولین شب جمعه رجب غافل نمانید. این شب را فرشتگان لیله الرغائب نامیده‌اند. دراین شب آنگاه که یک سوم شب بگذرد، فرشتگان همه ی در اطراف کعبه گرد آیند، خداوند بدانها می‌فرماید: فرشتگانم هرچه از من میخواهید بخواهید! می گویند: خدایا خواسته ما این است که بر روزه‌داران رجب ببخشایی! خداوند می‌فرماید: بخشودم.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

عکس پروفایل شب آرزوها

 

اولین شب جمعه ماه پربرکت رجب در حالی فرامی‌رسد که با نمایان شدن هلال ماه در آسمان، یکی از بهترین ایام برای نیت تمایلات پاک و آرزوها است؛ رویکردی که درسال‌هاي‌ اخیر پررنگ شده ودر این شب بندگان خدا ضمن سجده به درگاهش، امید تازه برای رسیدن به مقصودشان می کنند و آرزوهایشان رابا فرشتگانش که بر زمین نازل شده اند در بین میگذارند.

 

در چنین شبی که موسوم به «لیله الرغائب» است ودر تمامی کشور های اسلامی گرامی داشته میشود، فرشتگان از آسمان به زمین خاکی سرازیر میشوند و ساکن زمین می شوند و پیغامبر نیت‌هاي‌ پاک بندگان خداوند هستند. بنابر این ضمن تأکید بر اعمالی که مربوط به چنین شبی است، فرصت نیت خواسته‌هاي‌ به حق و آرزوهای دست یافتنی را نمی‌توان از دست داد.
در واقع «لیله الرغائب» ضیافتی برای خواستن بهترین‌ها است و او که بخشنده‌ترین بخشندگان است، کرمش هیچ‌گاه توقف‌پذیر نبوده و نخواهد بود. امشب شبی است که از وابستگی‌هاي‌ زمینی هم چون دل‌هاي‌ گره خورده تا دلبستگی‌‌هاي‌ آسمانی در قالب نیت‌هاي‌ پاکتان که شاید حتی بر زبان نیز جاری نساخته باشید، در نظرتان خواهد آمد و امید این‌که پیش از تماشای هلال رجبی دیگر، آرزوهایتان محقق شده باشد.

 

در چنین ضیافت بی‌کرانی، طَبَق‌هاي‌ آرزو از سوی خداوندگار بزرگ بر بندگانش ارزانی ‌می شود و هر انسانی بنابر روحیات و اقتضائاتش، انچه مطلوب نظرش بوده را از این خوان بزرگ برمی‌گیرد و صاحب مهمانی تا آنجا که صلاح بنده‌اش باشد، آرزوهایی که فرشتگان حاملش هستند را برآورده می‌سازد.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

جملات کوتاه؛ آرزوهای زیبای من در شب آرزوها

 

شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از درگاه خداوند متعال عذرخواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم. بیا پوزش تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

متن عاشقانه شب آرزوها

لیلة الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره‌اي خواهد شد ودر پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره‌هاي‌ هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوییم.

 متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

عکس پروفایل شب آرزوها

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد. محتاجم به آرزویی نیک.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
اس ام اس شب آرزوها
 
امشب؛ از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی؛ صاحبخانه برای استقبال می آید؛ با طبقی از آرزوهایی که می خواهی؛ پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
عکس پروفایل شب آرزوها
 
شب آرزوهاست و با هر زبان، با هر عقیده در هر کجا و هر زمانی که با امید از خدا خواهشی دارید؛ دیگران را بی‌نصیب از دعاهایتان نگذارید.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

جملات عاشقانه شب آرزوها

 

امشب شب آرزوهاست. نمی دانم چه کسی چه آرزویی دارد. فقط می دانم که تنها آرزوی من تویی.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

عکس پروفایل شب آرزوها

 
خدا هست برای برآورده کردن این همه ی آرزو. اوست که برآورده می کند تمام آرزوهایت را.
 
 
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

جملات زیبا برای شب آرزوها

در شب آرزوها آرزوی من رسیدن تو به آرزوهایت است.
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
عکس پروفایل شب آرزوها
 
خدایا! آرزو میکنم، انچه را آرزو کنم، که تو دوست داری و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

نوشته شب آرزوها

 

شب آرزوهاست؛ آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی و من امشب آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم.
 
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

زیباترین جملات برای شب آرزوها

 

مهربانا! درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده؛ بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ میدهی و اگر خالصانه آرزو کنند، ‌می‌بخشى. امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست. دعای خیر همه ی را برآورده بفرما. آمین.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

عکس پروفایل شب آرزوها

الهی! لیله الرغائب است. «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
متن عاشقانه شب آرزوها
 
لیله الرغائب شب آرزوهاست. برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
عکس پروفایل شب آرزوها
 
شب آرزوهاست و من آرزو دارم دلت مثل بهار، پر شود از لحظه‌هاي‌ ماندگار، زندگیت خالی از اندوه و غم، لحظه‌هاي‌ شادمانیت بی شمار.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

زیباترین نوشته برای شب آرزوها

 

امشب هرچقدر خدا را صدا کنی خسته نمیشوی. پس صدایش کن، او منتظر توست. منتظر شنیدن آرزوهایت، خنده‌هایت، گریه‌هایت، استغفار‌هایت، ندبه‌هایت، ابراز عشق و ایمان و اظهار بندگی توست…
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

 

آمد لیله الرغائب یارم نیامدی
اي آرزوی لحظه‌ي زارم نیامدی

امشب همه ی به دعا دست برده‌اند
اي مستجاب دعوه‌ي کارم نیامدی

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

عکس نوشته شب آرزوها

 

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم‌نم؛ تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!
من اي حس مبهم تو را دوست دارم

سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم
به اندازه‌ي غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم باهم: تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما:
تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

 


حتما بخوانید:   اعمال لیله الرغائب (شب آرزوها)


متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

دعای شب آرزوها

یکم:
سید در اقبال و علامه در اجازه بنی زهره درباره اعمال لیله الرغائب نقل کرده‌اند: ازجمله اعمال این شب نمازی است که گناهان بسیار به سبب او آمرزیده شود و هر که این نماز را بگزارد، چون شب اول قبر او شود، حق تعالی بفرستد ثواب این نماز را بسوی او به نیکوترین صورتی با روی گشاده و درخشان و زبان فصیح.
پس با وی گوید: اي حبیب من بشارت باد تو راکه نجات یافتی از هر شدت و سختی.گوید تو کیستی، به خدا قسم که من روئی بهتر از روی تو ندیدم و کلامی شیرین‌تر از کلام تو نشنیده‌ام و بوئی بهتر از بوی تو نبوئیدم.

 

گوید: من ثواب آن نمازم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جای آوردی. آمدم امشب به نزد تو تا حق تو را ادا کنم و مونس تنهایی تو باشم. وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود من سایه بر سر تو خواهم افکند در عرصه قیامت. پس خوشحال باش که خیر از تو هرگز معدوم نخواهد شد.
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
بهترین عکس نوشته ها برای شب آرزوها
دوم:
مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی در باب سیر و سلوک عارفانه کتابی به نام «المراقبات فی اعمال السنه» نگاشته‌اند که سیدمحمد راستگو آن رابه پارسی ترجمه کرده است.

 

فصل هفتم این کتاب مربوط به مراقبات و اعمال ماه رجب است. ایشان تأکید میکنند که انجام عبادات مستحبی مستلزم داشتن حال معنوی بوده ودر صورت عدم چنین شرطی باعث زحمت و فرسایش روحی می گردد.

 

همچنین به جا آوردن این قبیل عبادات توفیقاتی می‌طلبد. پس پیش از فرارسیدن این‌گونه شب‌هاي‌ شریف و اوقات عزیز بیش از دیگر شب‌ها و وقت‌ها به کنترل و بررسی احوال خویش پردازد و برای پاک‌سازی خویش از گناه و ناروایی کوشش کند، به گونه‌اي که هنگام ورود به این شب‌ها و اوقات دیگر گناه و آفتی برای او باقی نمانده باشد، تا سبب شود از تجارت عبادتش زیان ببیند و از احیا و شب زنده‌داریش بی‌بهره ماند و از روشنایی و نوری که به پرستش‌کنندگان میرسد، طرفی نبندد.

سوم:
بر سالک مراقب است که بیشتر از «چه اندازه پرستش کردن» به «چگونه پرستش کردن» دل سپارد و بیش از «فزونی کمیت» به «حسن کیفیت» آن همت بندد. در دعا و مناجات، زبان و بیانی و الفاظی را برگزیند که خواری و خاکساری او و نیاز و زاری وی را هر چه بیشتر بنمایاند و بر این نکته تأکید ورزد که خداوند وی را تشریف‌ها بخشیده و منت‌ها نهاده که بار تکلیف بندگی و پرستش بر دوشش نهاده است.

 

بر سالک است هنگام دعا بیشتر بر این صفات خدا که «کریم العفو» است و با بزرگواری از خطای بندگان می‌گذرد و «مبدل السیئات بالحسنات» است و بدی‌هاي‌ بندگان رابا نیکی پاسخ میدهد، تکیه و تاکید کند. و به محمد«ص» و آل او توسل یابد و آن عزیزان را شفیع خویش سازد، باشد که سفیدرویی آن عزیزان عذرخواه سیاه‌رویی ما گردد و سرانجام شب رابا توسل به صاحبان معصوم شب به اتمام برد و اصلاح حال خویشن را از آنان بخواهد.

 

در پایان امیدواریم از خواندن متن‌هاي‌ شب آرزوها لذت برده باشید ودر لیله الرغائب به همه ی آرزوهای زیبایتان برسید.
 
متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها

مجموعه دلنوشته شب آرزوها

کنار گذاشتن آرزوهای محال
شب آرزوهاست. اول فکر میکنم باید بنشینم و آرزوهای قشنگ قشنگم را فهرست کنم. بعد آن ها رابا دوستانم در شبکه‌هاي‌ اجتماعی به اشتراک بگذارم. یا حتی میتوانم عکس نوشته بسازم تا لایک بخورد. دقیقاً همان کارهایی که سال‌هاي‌ قبل در اولین شب جمعه ماه رجب انجام می‌دادم.
اما…
 
امسال هرچه فکر میکنم، دیگر آرزویی ندارم که آنقدرها جذاب باشد تا بشود به اشتراکش گذاشت. آن قدر آرزو کردم که به بی‌آرزویی محض رسیده‌ام. آرزو کرده‌ام جنگ برداشته شود و نشده، آرزو کرده‌ام انسان‌ها با یک دیگر مهربان شوند و نشده، آن قدر آرزو… که… دیگر از آرزو کردن خسته و ناامید شده‌ام.
 
اما… گفته‌اند از کنار «لیله الرغائب» راحت نگذرید که شبی ارزشمند است، شاید بتوانم اندکی از عربی‌دان بودنم کمک بگیرم و «رغائب» رابه چیزی جز آرزو ترجمه کنم. ترجمه‌اي که به دلم بنشیند.
 
 
رغائب جمع رغیبه است و من ترجمه‌اي مثل: رغبت کردن، متمایل شدن… را می‌پسندم. رغبت میکنم که به سوی خدا بروم. آن وقت منِ بی‌آرزو به خاطر اسمِ این شب هم که شده تمایل پیدا می کنم که رو به خدا بایستم و بگویم: حتی اگر برآورده کردن آرزوهای من با قضا و قدر تو منافات داشته باشد، یا حتی اگر برآورده کردن آرزوهای من از قرار دادن منظومه شمسی در تخم مرغ هم محال‌تر باشد، بازهم اي خدای خوب و مهربان، من بنده تو هستم، به پرستش تو رغبت دارم و از این‌که تو را دارم، خرسندم.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
عکس شب آرزوها
 
آرزوهایت را بنویس
لیله الرغائب است و تنها شبی که درسال به نام شب آرزوها لقب گرفته است. دراین شب قشنگ آرزوها می توانی زیباترین آرزوهای دنیا را انتخاب کنی، رو به پروردگار بایستی و آن ها را زمزمه کنی. بعد لبخند خدا را ببینی که به آرزوهای کوچکت نگاه می کند تا تو رابه انها برساند و دستت را در دست آرزوهایت بگذارد. شب آرزوها هم که به پایان رسید، آرزوهایت رفته‌اند به آسمان و تو زندگی قبلی‌ات را آن چنان که بود، ادامه میدهی. اما غیر از این، یک راه دیگر نیز پیش رو داری و انتخاب با توست…
 
 
می تواني نماز شب آرزوها راکه خواندی و اعمال لیله الرغائب راکه بجا آوردی، کاغذ و قلم به دست بگیری و آرزوهایت را بنویسی. بنویسی تا بخوانی و بدانی تو چقدر وسیع هستی. جایی خواندم: «اگر خداوند آرزویى را در دلت قرار داد بدان كه توان رسیدن به آنرا در وجود تو نهاده است!» برداشت من این بود که خودم مسئول آرزوهای خودم هستم، آرزوهایی که در شب آرزوها آن ها را خواهم نوشت و برای رسیدن به آن ها از خودم تلاش نشان خواهم داد.

 

بدون آرزو زندگی کردن واقعاً ترسناک است اما این‌که آرزو کنیم و منتظر باشیم از آسمان آرزویمان را برایمان بفرستند، ترسناک‌تر است. بجنب که شب آرزوها را از دست ندهی، به آرزوهایت سر و سامان بده و سعی کن تا شب آرزوهای سال آینده به همه ی آن ها رسیده باشی. و آرزوی من… آرزویم برایتان رسیدن به تمام آرزوهایتان است.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
عکس پروفایل شب آرزوها
 
امیدوار به اجابت باش
سپاس، ازآن ِپروردگار آرزوها و امیدهاست. خداوند مهربانی که هرقدر از او بخواهیم، خسته نمیشود و هرقدر عطا کند، از اقیانوس بی کران نعمت‌هایش کاسته نخواهد شد.
 
خداوندا، درهای رحمت تو همواره به روی نیازمندان باز است و دست عطایت گشاده، بندگان تو هر زمان که صدایت کنند، پاسخ می دهي و اگر خالصانه آرزو کنند، می‌بخشی. امشب اما شب دیگری است؛ شب آرزوهاست. امشب، من تمام دعاها و آرزوهای عمرم را یک جا به درگاهت آورده‌ام. امشب، در پی آنم که به اندازه یک عمر از تو طلب کنم.
 
امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی، صاحبخانه برای استقبال می آید. با طبقی از آرزوهایی که می خواهی… امشب… لیله الرغائب… مراقب آرزوهایت باش…
 
ضیافت اولین شب جمعه رجب، لیلة الرغائب، خواب خیلیها و آرزوی مردمان بسیاری را تعبیر کرده. به خیال مردمان بسیاری رنگ واقعیت رسانده.خیلی از مردم برای رسیدن به حاجت‌هاي‌ خود دست به دامان این شب می شوند،به ضمانت یک سال انتظار…
 
امشب چه سیاه باشی و چه سپید،هر چه قدر که ناامید، هر چه که بخواهی از خدا، امیدوار باش به اجابت…
 
امشب اعانت جستن به فضل و کرمش برای آنکه امید دارد، مباح است…
 
امشب تمام فرشته‌ها از ثلث شب که بگذرد در بین کعبه به خدا برای بخشش بندگان روزه‌دار رجب دعا می کنند…
 
لیلة الرغائب تو مختاری برای انتخاب انچه میخواهی، برای داشتن گوشه اي از تقدیری که آرزویش را داری، برای انچه می خواهی باشی…
 
درباره این شب با عظمت پیامبر اکرم«ص» فرمودند: از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا شبی است که فرشتگان آنرا لیله الرغائب می نامند. این نامگذاری به این جهت است که هنگامیکه مقداری از شب گذشت، هیچ فرشته اي در آسمان‌ها و زمین نمی ماند مگر این‌که در کعبه و اطراف آن جمع می شوند.
و به راستی درهای عرش دوباره باز می شوند و فرشتگان ندای این الرجبیون سرخواهند داد. این‌گونه است که سفره‌هاي‌ برکت را می‌گسترانند ودر کنار سجاده هر بنده‌اي حضور می یابند تا آرزوهای بلندش رابه ملکوت برسانند.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
عکس نوشته شب آرزوها
حسرت یا آرزو؟
گاهی اوقات حسرت تمام وجودمان را فرا میگیرد.حسرت زندگی دیگر. حسرت داشتن یک دوست و یا حسرت لحظه‌هاي‌ شیرین گذشته. چه زود می‌گذرد. یک سال گذشت.عجب شبی بود خیلی دلم تنگ شده برای آن لحظه‌هاي‌ شیرین. آن موقع که تنها با تو بودم. تنهای تنها من بودم با تو. هرچه دلم میخواست می گفتم از دردها و از خوشی‌هایم، از آرزوهایم.در آن حال و هوا بود که معنای زندگی و اسانی را می‌فهمیدم و با تمام وجود تو و با تو بودن را حس میکردم.

 

 

امسال هم میخواهم دراین شب با او بمانم و سفره دلم را باز کنم. بابت تمام گناهانم عذرخواهی کنم و طلب بخشش از درگاه حضرت حق.دیگه نزدیکه.چند ساعت دیگه بیشتر نمونده.

 

 

هم اکنون توی اتاقم و روی تخت نشستم و فقط و فقط به کارهایی که شب جمعه میخواهم انجام بدم فکرمی کنم. راستی نگفتم داستان چیه. این شب جمعه یه شب دیگه است از اون شباست. اولین شب جمعه ماه رجب. شب آرزوها شبی که مدتهاست در انتظارش لحظه‌ها رو می‌شمارم.شب آرزوها شبی که برای تمام بنده‌هاي‌ خداست به خصوص بنده‌هاي‌ گناه کار معاشران گره از زلف یار باز کنید

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
 
عکس نوشته شب آرزوها
 
شبی خوشست بدین قصه اش دراز کنید
گفته است به چنین شبی، شب جمعه اول ماه رجب، مرا بطلب و از من بطلب؛ و باید خواند و باید طلبید و آرزو کرد. ماه عاشقی، ماه مقدمه و ماه مقدم؛ روزهائی که نبض کعبه بدان‌ها می تپد؛ السلام علیک یا امیر المومنین.. این شب جمعه – لیله الرغائب یا همان شب آرزوها بقول خودمان – برای من که خیلی وقته رفرش نکرده‌ام، یه رفرش اساسیه و خانه تکانی‌اي که خیلی وقت قبل باید انجام می ‌شد و نشده؛ شب زیبائی که از مثل آن مدتها بی‌نصیب بودم و دعوتی که مدتها بود لبیکش نگفته بودم…
 
در شب آرزوها هزار آرزو دارم و می دانم که صدایم را میشنود و باز می دانم که اجابت خواسته‌ام زودتر از آنی خواهد بود که در دایره تنگ تصورم می‌گنجد.

 

متن شب آرزوها | دعا شب آرزوها | عکس نوشته شب آرزوها | شعر شب آرزوها
عکس پروفایل شب آرزوها
 
آرزو کن شاید…
در شب آرزوها، دست‌هایم را برده‌ام بالا و خدایم را صدا کردم. راستش را بخواهی نمیدانم چه میخواهی! ولی امشب برای تو، برای رفع غم‌هایت، برای قلب زیبایت و برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم… تو هم آرزو کن؛ گوش‌هاي‌ خدا پر از آرزوست و دستانش پر از معجزه… شاید کوچک‌ ترین معجزه‌اش بزرگ ترین آرزوی تو باشد. پس آرزویی کن…
 
در پایان امیدواریم از مطالعه دلنوشته شب آرزوها بهره کافی را برده باشید. شما نیز دلنوشته‌ها و آرزوهای خودرا از طریق ارسال نظر با ما و مخاطبان ستاره در بین بگذارید، دعای دسته جمعی در برآورده شدن آرزو اثر دارد.
 
در آرزوی جلوه‌ي مهتاب جمالش
یا رب گذارندیم چه شب‌هاي‌ سیاهی
 
 
مجله اینترنتی تالاب
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت