اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر
کمی بخند
بگذار همه بفهمند
خورشید فقط
جسم کوچکی‌ست
که در مقابل تو
دارد درس پس می‌دهد
بخند که لبخند تو
گرم‌ ترین حس دنیاست

 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر گفتن

 

سرتون سبز
لبتون گل
چشماتون نور
کامتون عسل
لحنتون مهر
حرفاتون غزل
حستون عشق
دلتون گرم
لبتون خندان
حالتون خوب خوب
روزتون زیبا و در پناه خدا

 


مطالب مرتبط : اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان | شعر صبح بخیر


 

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر گفتن

 

زیباست گلستان خدا،رنگ به رنگ است
لبخند بزن خنده دوای دلِ تنگ است

صبح است بزن بوسه تو بر ساحت خورشید
ترکیب گل و شادی و لبخند قشنگ است

سلام صبح زیباتون مملو از شادی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن به دوستان

 

سلام امروزتون عالی
الهی
تاکسی خوشبختی
سوارتون کنه
تو مسیر زندگی
تو هیاهوی روزگار
تو ترافیک نمونید
و زود زودبه آرزوهاتون
برسید
سلام روز خوبی داشته باشید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

شعر زیبای صبح بخیر

 

الهی قالی زندگیتون
بی گره بافته بشه
نقش آرامش
طرح شادی
درقالب خوشبختی
به صدهـزاررنگ
خوشگلتـراز
گلهـای باغچـه
روزتون شاد
وسرشاراززیبـایی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر عشقم

 

سلام دوستان
چه لطیف است نسیم سحری
و چه زیباست گل افشانی مهر
دیدن رقص گل از پنجره‌ای رو به خدا
می‌توان دید ز عمق شب تاریک و سیاه
رویش صبح سپید
و در این صبحدم پاک و قشنگ
نفسی تازه کشید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر رسمی

 

صبح شد و روز نو آغاز شد
پنجره‌ای رو به خدا باز شد
مرغ دلت را برهان از قفس
لحظه‌ٔ روحانیِ پرواز شد

سلام
صبح زیبای بهاریتون بخیر و شادی
امروزتون توام با موفقیّت و کامیابی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر گفتن عاشقانه

 

صبح شد
دست خدا بر سرمان سایه شود
بر سـتون دل ما
کاش خدا پایه شود

صبح ما گر شود آغاز
به دستان خدا
دستِ پر مهر خدا
روزی و سرمایه شود

سلام روزتون با نگاه خدا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر دوستانه

 

صبح، سرمست از شراب روشنی است

صبح، لبخند گل، بوییدنی است

در گلستان بهار عاشقی
رویش خورشید زیبا، دیدنی است

سلام صبح بهاریتون بخیر و شادی

امروزتون پر از لحظات پرخاطره و شیرین

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر دوستانه

 

سلام بـہ امروز خوش آمدین‌!
صبحتون بخیر و شادے
روزتون پربار و لحظاتتون شیرین
براتون روزے آرام ولے پرشور و زیبا
و پر از نغمـہ هاے خوش زندگی آرزو مے ڪنم

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس صبح بخیر به همسر

 

صبح بهاریتون عالی
در این روزهای زیبا اردیبهشت
از خدا میخوام
مسیر زندگیتون هموار
آسمون دلتون صاف
شادیهاتون زیاد
غم هاتون کم
زندگیتون شیرین
عاقبتتون بخیر باشه
روزتون زیبا و خدایی

 

 


مطالب مرتبط : 50 اس ام اس تبریک صبح بخیر گفتن


 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر رسمی

 

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شما
براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آروم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
روزتون شاد و سراسر خیر و برکت

“تقدیمتون عزیزانم”

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر زمستانی

 

اول هفته تون عالی
خدایا به حرمت این
روزعزیز
مسیرخوشبختی
موفقیت
سربلندی و
عاقبت بخیری را
برای همه دوستان و
تمام جوانان هموار کن

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

سلام صبح بخیر دوستان

 

سلام بر خدا
سلام بر محمد
سلام بر حسن
سلام بر حسین
سلام بر کربلا
سلام بر علی اکبر
سلام برافسرکربلا
سلام بر جوانان
روزتان ارباب پسند

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر پاییزی

 

دربیت حسین بن علی
جشن وسروراست
میلادعزیزےزسراپرده
نوراست
روزیکه ب دنیازده پا
روزجوان است
درچشم همه
روےپی
مبربه ظهوراست

میلادحضرت علےاڪبرمبارک

روزتون بخیر شادی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر شعر

 

روز را خورشید میسازد
روزگار را ما
ما را قلب زنده نگه میدارد
و قلب را عشق
امروزتون پر از عطر خوش زندگی
وقلبتون مملوازشادی
ولبتون پرازلبخند

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر نفسم

 

سلام
صبحتون بخیر
هرصبح خدا یڪ
غزل از دفترعشق است
سرسبزترین مثنوی
از منظر عشق است
هرصبح سلامی بہ
گل روی تو زیبا
چون یادگل روی تو
یاد آورعشق است…

صبحتون زیبا همچون بهشت

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

صبح بخیر زیبا

 

زیباتریڹ گڸ ها
همیشہ مختصِ بهتریڹ هاست..
ڪوتاه دستي ام راببخشید!
ڪہ وسعت توانم
اندڪ است..
اماهمیڹ اندڪ راباعشق
پیشڪشتان ميڪنم
هرجای سرزمیڹ من هستید
دعاميڪنم
خداپناهتان باشد

الهی آمین

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

پیامک صبح بخیر

 

دوستان خوبم سلام
صبح تون بخیر. شادی
الهی
امروز موجی از
خبرهای خوب بیاد
تو زندگیتون
ولحظه لحظه ی زندگیتون
قرین چند کلمه ی
ساده باشه
آرامش
دوستی و عشق

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

پیامک صبح بخیر

 

هر روزتون شاد شاد
امروزتون پراز عشق و امید
و سرشار از اتفاقهای عالی
امیدوارم
زندگی به کامتون
و خوشبختی
سرنوشتتون
و سایه عشق مهمان
همیشگی دلتون باشه
روزتون زیبا و در پناه خدا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 

صبح سه شنبه ای که چهارشنبه ش تعطیله، از نظرلذت باپنجشنبه هیچ فرقی نداره!

شماهمین جمله رو امروز باخودت تکرار کن تاغم فیلتر تلگرام یادت بره!

سلام صبح زیباتون بخیر ومملو از خوشبختی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 

بیدارشو!
صبح شده است
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ؛
ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺭﻭﯾﯽ،
ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺑﺴﭙﺎﺭ!

صبحتون بخير

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 

سه شنبه تون عالی
ان شاءالله امروز
بایک انرژی مثبت

بایک اتفاق خوب
بایک خبر خوش

بایک رونق کاری
بایک نگاه زیبایی خدا

زندگیتون شادبشه

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 

مهربانان
امروز تون گلباران
فردایتان قشنگ
صبحتان پرمحبت
الهی
سهم امروزتان شادی
سهم قلبتون مهربانی
سهم چشمتون زیبایی
سهم عمرتون عزت باشه
روزخوبی داشته باشید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 

بیدارشو!
صبح شده است
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ؛
ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺭﻭﯾﯽ،
ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺳﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﺖ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯﻫﺎﯾﺖ ﺑﺴﭙﺎﺭ!

صبحتون بخير

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

اس ام اس زیبای صبح بخیر

 


حتما بخوانید:  اس ام اس صبح بخیر | متن صبح بخیر | جملات صبحتون بخیر و شادی


 

سلام
صبحتون
پراز خیر و برکت
در پناه خداوند
امروزتون بخیر و نیکی
حال دلتون خوب
وجودتون سلامت
زندگیتون غرق در خوشبختی
روزتون پراز فرکانسهای مثبت و زیبای
زندگی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر

 

همراهان همیشگی امروزتان
پراز زیبایی های خلقت
آرزومندم امروز
زیباترین انرژیهای
مثبت نصیبتان گردد
که پراز خوبی
پراز شادی
پراز بهروزی
و پراز قاصدکهای
خوش خبر باشد

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر

 

به نام خدای سمیع و بصیر
خطاپوش بخشنده بی نظیر

به نام خدای علیم وحکیم
رحیم و بسیط وشریف ونعیم

به نام خداوند وجد و سرور
پدیدآور عشق واحساس وشور

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

خدایا
آغازی که تو
صاحبش نباشی
چه امیدیست به پایانش؟
پس به نام تو
آغاز میکنم روزم را
سـلام صبحتون بخیر و شادی

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

طلوع صبحگاهتون
به طراوت گل‌های بهاری
روزتون به زیبایی شکوفه‌ها
صبح زیباتون
سرشار از نیکی
امضای خداوند پای تمام آرزوهای قشنگتون

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

سلام یک سلام
پراز احسـاس عالی
یک سلام پراز
انرژی به دوستان گل
صبح خوشگلتون
منور به نور الهـی
و روزتون به زیبایی گل

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

صبحتون پر از محبت
سهم امروزتون خوبی
سهم زندگیتون عشق
سهم قلبتون مهربونی
سهم چشمتون زیبایی
و سهم عمرتون عزت

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

امروز رو
با لبخند زندگے کنیم
مثل چشمہ زلال باشیم
مثل رود جارے
و مثل خورشید بخشنده
ڪامتوڹ عسل
عاقبتتون بخیر
بفرمایید صبحانه

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

صبح یعنی لبخند
لبخند یعنی تو
تو یعنی اوج خلقت خدا
سلام شاهکار آفرینش

صبحت پراز لبخند خدا

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

امروز براتون اسپند دود کردم… برید کناررر

اسپند دونه دونه
اسپند سي و سه دونه
قضا به دور بلا به دور
به حقٌ این صاحب نور
مرغ زمین،مرغ هوا
جنٌ و پری، آدمیزاد
قوم و خويش و بيگونه
بتركه چشم حسود
شنبه زا  يكشنبه زا دوشنبه زا
سه شنبه زا چهارشنبه زا
پنجشنبه زا جمعه زا
همسايه اين طرفي
همسايه اون طرفي
هر كه كه ديد هر كه نديد
چشم نخورید !

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن | متن صبح بخیر گفتن به دوستان

متن صبح بخیر گفتن

 

يك فنجانِ چاىِ شادى بخش
مهمانِ من باشید دراين
صبح زیبا بهترينها را
از درگاه ایزد منان برايتان
صميمانه طلب ميكنم
دلی شاد ، لبی خندون
قلبی مملو از آرامش

 

گروه سرگرمی تالاب

جدیدترین مطالب سایت