عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

عکس و متن تبریک هفته دولت

بـه یاد انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام «ره» و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر کـه نمونه اي از دولتمردان مردمی بودند و نیز بـه منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه هاي‌ آینده دولت، هفته اي بـه نام هفته دولت نامگذاری شده اسـت کـه از دوم تا هشتم شهریور می باشد.

هفته اول شهریورماه، کـه با نام و یاد شهیدان والا مقام رجایی و باهنر مزین و بـه نام هفته دولت را بـه همه ی دولت مردان خدوم و مجموعه اداری و اجرائی کشور تبریک میگوییم.

هفته دولت مبارک

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

تبریک هفته دولت

 

شهید محمد علی رجایی: شـما باید هر وقت من را می‌بینید، بپرسید چه می‌کنی؟ وحتی سر من فریاد بکشید؛ البته فریادی برادرانه و هم چون اعضای یک خانواده کـه برای مستضعفان چه کرده اي؟
هفته دولت مبارک

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

جدیدترین تصاویر هفته دولت

 

آغاز هفته دولت و سال روز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه هاي‌ سبز، رجایی و باهنر، گرامی باد

 

 

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

تصاویر هفته دولت

رای خداست محفوظ اسـت.
هفته دولت مبارک

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

پوسترهای هفته دولت

شهید محمد علی رجایی: مردم ما از کمبود ها و کسریها گله ندارند، آنچه مردم را می آزارد و صدایشان را در می آورد وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال اسـت و بس!
هفته دولت مبارک

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

کارت پستال های هفته دولت

دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست.
هفته دولت مبارک

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

دولت شـما دولت محرومین اسـت یعنی باید برای محرومین کار کند.
هفته دولت مبارک

 

عکس و متن تبریک هفته دولت (تبریک هفته دولت)

جملات تبریک هفته دولت

 

دولت بدون پشتیبانی مردم نمی­تواند کاری انجام بدهد.
هفته دولت مبارک

 

جدیدترین مطالب سایت