عکس و متن تبریک روز ماما (5 می روز جهانی ماما)

عکس و متن تبریک روز ماما (5 می روز جهانی ماما)

عکس و متن تبریک روز ماما

5 ماه می ، ازسوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام روز جهانی ماما نام گذاری شده است . برای اولین بار در سال 1980 این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد و سپس از سال 1992 به صورت رسمی ، به افکار عمومی جهان اعلام شد

 

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست
دیدن زیباترین اشکها و دلنشين ترین لبخندهاست
مامایی لمس ثانيه هاي‌ با شکوه یک تولد اسـت
در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند اسـت

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش
نام تو ثبت بماند بـه نکویی در عرش

۵ می روز جهانی ماما گرامی باد

 

عکس تبریک روز ماما

 

پروردگارا تو قبل از یک مادر محبت و عشق را در دستهای ما بـه ودیعه گذاشتی تا یک تولد را در آغوش گیریم … ما بـه این عنایت در بین خود محتاجیم،ان را از ما دریغ ندار … روز جهانی ماما مبارک.

 

پیام تبریک روز ماما

 

نخستین گریه ي هر نوزاد دلنوازترین موزیک حیات اسـت و دستان مقدس تو آفريننده این زیبای یست.

روزت گرامی باد ،اي سراپا سبزی کـه نخستین نگاه ؛ نخستین نفس ؛ نخستین لبخند ؛ نخستین فریاد ؛ نخستین شوق و نخستین عشق را نظاره گری.

 

اس ام اس تبریک روز ماما

 

نخستین دستی کـه دست بـه دست فرشته هاي‌ آسمانی

فرشته هاي‌ زمینی را بـه ودیعه می ستاند

بهارت بی خزان باد…

 

عکس پروفایل روز ماما

 

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش

نام تو ثبت بماند بـه نکویی در عرش.

روز جهانی ماما مبارک

 

اس ام اس تبریک روز ماما

 

نوزاد نخستین نگاه معصومانه اش را بـه تو هدیه می‌کند و تو نخستین کسی هستی کـه گریه اش را صبوری می کني، صبوری و معصومیت بدرقه راهت …

روز جهانی ماما مبارک

 

پیامک روز ماما

 

سلام و سپاس نثارت کـه با تحمل لحظه هاي‌ دشوار سبزی نگاهت را تقدیم سیمای لطیف نوزادان می‌کنی

روزت مبارک.

 

تبریک روز مامایی

 

 

ماما با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را بـه شوق و آرامش برساند

روز ماما مبارک.

 

عکس خاص تبریک روز ماما

 

تو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش

نام تو ثبت بماند بـه نکویی در عرش.

سلام و سپاس نثارت کـه با تحمل لحظه هاي‌ دشوار سبزی نگاهت را تقدیم سیمای لطیف نوزادان می‌کنی

روزت مبارک.

 

اس ام اس تبریک روز ماما

 

در بین دستهایت عشق پیدا می شود

زیر باران نگاهت نسترن وا می شود

با عبور واژه از گوشه لبهای تو

مهربانیهای قلبت خوب معنا می شود.

 

تبریک روز ماما 5 می

 

 

ماما ضربان قلب آینده را میشنود … روز ماما، روز فرشته هاي‌ مهربان خدا مبارک.

 

جملات زیبا در مورد مامایی

 

هزاران گل باغچه زندگی بوسه می‌زنند بر دستان ان فرشته اي کـه ساکن خانه ایست در خیابان بهار،کوچه اردیبهشت، پلاک 15 … روزت مبارک.

 

روز جهانی ماما مبارک

 

پروردگارا تو قبل از یک مادر محبت و عشق را در دستهای ما بـه ودیعه گذاشتی تا یک تولد را در آغوش گیریم … ما بـه این عنایت در بین خود محتاجیم،ان را از ما دریغ ندار … روز جهانی ماما مبارک.

 

متن زیبا روز ماما

 

روزت مبارک اي سراپا سبزی کـه نخستین نگاه، نخستین نفس، نخستین لبخند، نخستین فریاد، نخستین شوق و نخستین عشق را نظاره گری …

روز ماما روز فرشته هاي‌ مهربان خدا مبارک

 

تبریک روز ماما

 

در بین دستهایت عشق پیدا می شود

زیر باران نگاهت نسترن وا می شود

با عبور واژه از گوشه لبهای تو

مهربانیهای قلبت خوب معنا می شود.

 

جملات روز ماما

 

روزت مبارک اي سراپا سبزی کـه نخستین نگاه، نخستین نفس، نخستین لبخند، نخستین فریاد، نخستین شوق و نخستین عشق را نظاره گری …

 

تبریک روز ماما

 

ماما با بندبند انگشتان دستش، نحوه ضربان قلب و حرکات جنین و نیز میزان فشار و درد زائو را بـه دقت تحت بازرسی دارد و هر لحظه می‌تواند زمان دقیق زایمان را دریابد

 

پیامک روز ماما

 

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست٬

دیدن زیباترین اشکها و دلنشين ترین لبخندهاست٬

مامایی لمس ثانيه هاي‌ با شکوه یک تولد اسـت٬

در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند اسـت٬

مامایی چيزی نيست بـه جز عشق

روز ماما روز فرشته هاي‌ مهربان خدا مبارک

 

اس ام اس تبریک روز ماما

 

ماما ضربان قلب آینده را میشنود … روزماما ٬ روز فرشته هاي‌ مهربان

خدا مبارک.

جدیدترین مطالب سایت