خرید و فروش در اینترنت

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

متن روز جهانی معلولان در 12 آذر

معلولیت محبوبیت اسـت از جانب آفريننده دوست
معلولیت محدودیت اسـت اما ناتوانی نیست…
روز جهانی معلولان گرامی باد…

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

عکس تبریک روز جهانی معلولان

 

امروز روز جهانی گرامی داشت معلولین عزیز در سراسر جهان اسـت
پیام واش لین برای همه ی معلولین: محدودیتی وجود ندارد
امیدواریم هر شخصی با هر محدودیت فیزیکی بتونه زندگی کـه میخواد رو برای خودش درست کنه

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

اس ام اس تبریک روز جهانی معلول

 

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی اسـت کـه علیرغم اینهمه موانع خودرا بـه سرمنزل مقصود می‌رساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

متن تبریک روز جهانی معلولان

 

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

پیامک روز جهانی معلولان

 

اگرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَری هاي‌ِ نادرست درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم می کني مَعقول نيست

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

اس ام اس روز معلولان

 

معلول از نظر لغوی بـه معنای هرچیزی کـه ان را بـه علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده اسـت تا ثابت کند کـه می‌تواند جزء بهترین ها باشد اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل اسـت اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش می‌تواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

روز جهانی معلولان

 

خداوندمی فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد امده و او بر ان مصیبت صبور و بردبار بوده

من حیا می کنم از انکه در روز قیامت برای اوپرونده اي بازکنم

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

 

معلولیت محبوبیت اسـت از جانب آفريننده دوست

معلولیت محدودیت اسـت اما ناتوانی نیست

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

اس ام اس روز جهانی معلولان

 

معلول…

کسی کـه برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیره ولی خیلی از دیگرانها ،امید،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگیشون را از معلول می‌گیرند

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

عکس روز جهانی معلولان

 

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود کـه اشتباه نکرده اسـت….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

متن تبریک روز جهانی معلولان

 

معلول فردی اسـت منتخب خداوند کـه به دلیل عشق زیاد باریتعالی بـه بعضی از بندهاش

یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه اي برای جبران سختی هاي‌ این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

پیامک روز جهانی معلولان

 

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت . روز نشان دادن ما میتوانیم اسـت . روز جهانی معلولین گرامی باد .

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

 عکس نوشته زیبا درباره معلول

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

عکس پروفایل روز جهانی معلولان

 

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی بـه ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

متن روز جهانی معلولان

 

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده اي

زیرا این زندگی کردن اسـت کـه

بهترین هاي‌ دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

اس ام اس روز جهانی معلولان

 

با چرخیدن چرخ ویلچرت، جهان نیز می‌چرخد. جهانی کـه تو خود ساخته اي، جهانی زیبا کـه حتی انسان هاي‌ بدون ویلچر، آنان کـه بر پا ایستاده اند، هرگز طعم شیرین ان را نخواهند چشید.

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

 اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان

 

جسم نشسته تو، بلندتر از قامت هر ایستاده اي سر بـه آسمان می ساید و تو چرخ ها را می دوانی تا قصیده بلند توانایی ات را برای چشم هایي کـه تو را ناتوان می‌بینند، بخوانی، اي قافیه خوش وزن شعر پویش و امید. تو در تقدیر خویش انسانی را دیده اي کـه پاهایش بـه امانت نزد خدا مانده اسـت. هم چنان چرخ را بچرخان، تا جهان زیبای تو بگردد.

 

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

عکس و متن تبریک روز جهانی معلولان در 12 آذر

 

با اعلام روز جهانی معلولین توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۲میلادی، بارقه امید تازه‌اي در روح و روان آحاد این جامعه دمیده شد. .

هدف از نامگذاری این روز، تعمیم شناخت جوامع و اقشار مردم نسبت بـه نیاز‌ها و فعالیت‌هاي‌ معلولین و نیز آشنا شدن خود معلولین نسبت بـه حقوق مادی و معنوی خودشان میباشد، تا با ارایه راه‌کار‌هاي‌ مناسب موانع و آسیب‌هاي‌ موجود رفع گردد. .

معلولان، باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاّق هنری و فکری خودرا رشد داده و ان را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه بـه کار گیرند.
بـه این منظور، بایستی دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت هاي‌ فرهنگی تضمین شود