بروزرسانی : 14 مهر 1397

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

13 مهر رو نیروی انتظامی را به تمامی زحمت کشان نیروی انتظامی تبریک عرض میکنیم.

پلیس برای امنیت؛ امنیت برای همه

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی

گل اشکم شبی وا می‌شد ای کاش

همه ی دردم مداوا می ‌شد ای کاش

به هر کس قسمتی دادی خدایا

شهادت قسمت ما می‌شد ای کاش . . .

روز نیروی انتظامی مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

جملات زیبا درمورد روز نیروی انتظامی

کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید

سینه‏اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید

این نه خون است اى برادر بر لب خشکیده‏اش

بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهید

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

جملات تبریک روز نیروی انتظامی

نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ قرین با شجاعت ؛ دلاوری و ایثارگری غیورمردانی است که با توکل به خداوند متعال و استعانت از انفاس قدسی حضرت ولی عصر «عج» در ایجاد امنیت و آسایش مردم با تلاش فراوان جان خودرا نثار نموده اند.

روز نیروی انتظامی مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

تبریک روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف که بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی و امنیت جامعه اسلامی است.

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

آیا میدانید!!!

دلیل این کـه شـما همین حالا با آرامش و امنیت کامل، این متن رو میخونی

از جان گذشتگی هزاران شهید اسـت ؟

این ابر مردان را فراموش نکنیم

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی

هفتۀ نیروی انتظامی را بر

شجاع دلان سبز رنگ تبریک میگوییم.

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس نوشته های زیبا برای روز نیروی انتظامی

نیروی انتظامی گفت

در سال 1385

ده درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم

تا سال 1387

تلفات جاده ای بـه صفر خواهد رسید

و آن شااله تا سال 1389

در جاده ها زاد و ولد هم خواهیم داشت

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس پروفایل روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی:

بر بزرگمردانی کـه رمز بقا وثبات آنان

طلب حیات طیبه در گمنامی و بی‌نشانی اسـت

اندیشه ناب خودرا باعشق و ارادت

مخلصانه بـه حضرت حق درآمیخته بی اعتنا

بـه رنگ ولعاب زیور دنیا

توشه‌ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده‌اند مبارک باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت

غنچه پیراهن شکاف انداخت خندیدن گرفت

نغمه داوود یر دادند مرغان چمن

عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت

روز نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس برای نیروی انتظامی

کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید

سینه‏اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید

این نه خون اسـت اى برادر بر لب خشکیده‏اش

بر لب خونرنگ خود، آب بقا دارد شهید

روز نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن زیبای تبریک به کارکنان نیروی انتظامی

نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بوده

روز نیروی زمینی بر دلاور مردانش مبارک .

هفته نیروی انتظامی رابه نگهبانان خستگی ناپذیر شهرها تبریک می‌گوییم .

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس نوشته زیبا برای تبریک روز نیروی انتظامی

روز نیروی انتظامی

رهبر معظم انقلاب: نیروی انتظامی باید اقتدار، عزت نفس و رحمت و مهربانی داشته باشد.

روز نیروی انتظامی مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

اس ام اس روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی بر بزرگمردانی که رمز بقا و ثبات آنان، طلب حیات طیبه در گمنامی و بی نشانی است، اندیشه ناب خودرا باعشق و ارادت مخلصانه به حضرت حق در آمیخته، بی اعتنا به رنگ و لعاب زیور دنیا، توشه ای معنوی نثار بازار فداکاری کرده اند مبارک باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

تبریک روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی بر دلاور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

پیام تبریک روز نیروی انتظامی

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت

غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت

نغمه داوود یر دادند مرغان چمن

عطر گل در کوچه های‌ شهرپیچیدن گرفت . . .

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ قرین با شجاعت دلاوری و ایثارگری غیورمردانی اسـت

کـه با توکل بـه خداوند متعال و استعانت از

انفاس قدسی حضرت ولی عصر «عج»

در ایجاد امنیت و آسایش مردم با تلاش فراوان

جان خودرا نثار نموده اند روز نیروی انتظامی مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس و اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی اسـت

برای تجلیل از بزرگ مردانی جان بر کف

کـه بی تردید کار و تلاش خستگی ناپذیر

و ایثاربی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سلامت اجتماعی

و امنیت جامعه اسلامی اسـت

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

13 مهر روز نیروی انتظامی

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز مردن نهراسد

مردار بود هر آنکه او را نکشند

روز نیروی انتظامی بر دلاور مردانش مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

جملات درمورد تبریک روز نیروی انتظامی

از آسمان عرفان تابنده اختری رفت

وز کنج علم و ایمان ارزنده گوهری رفت

سرباز پیشتازی از خیل عشقبازان

از صفحه ی شجاعت یکتا دلاوری رفت

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

نوشته های زیبا برای نیروی انتظامی

کوله بارى پر زمهر انبیا دارد شهید

سینه‏اى چون صبح صادق باصفا دارد شهید

این نه خون اسـت اى برادر بر لب خشکیده‏اش‏

بر لب خونرنگ خود آب بقا دارد شهید

هفته نیروی انتظامی گرامی باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

پیامک در مورد نیروی انتظامی

ای سبزپوشان سپید دل ای حماسه سازان پیروز

ای سنگرداران همیشه بیدار ای نشان های سرافرازی بر دوش

آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و یاد شماست

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن تشکر از نیروی انتظامی کشور

اسلحه را بر روی دوشش جابه جا کرد

تا اندکی از سنگینی اش کاسته باشد

نباید بـه خستگی مجال می داد و بـه خواب اجازه ورود

او باید بیدار می ماند

تا پیرمرد و بچه هایش آسوده بخوابند

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن تشکر از نیروی انتظامی

شاید مـا آنگونه کـه باید قدر شناس تان نبوده ایم

و گاها طلبکار نیز بوده ایم

اما یک وقتهایی اگر بـه دلمان رجوع کنیم

می بینیم بخش عظیمی از آسایش و امنیت جامعه

متوجه شـما سبزپوشانی اسـت کـه

جان تان بـه معنای واقعی در کف دستانتان پیداست

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

تبریک روز نیروی انتظامی به پدر

این روزها و این هفته ها یادمان باشد

مرزهایمان اگر امن اسـت فرزندانی از این دیار

با تحمل رنج دوری خانواده پاسبان روز و شب این خاکند

وما نمی‌بینیم انها را وقتی کـه دلیرانه تا پای جان

در برابر مزدور راهزن و ده ها مورد خطر آفرین دیگر مقاوت می کنند

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

شعر درباره نیروی انتظامی اس ام اس و جملات زیبا برای پلیس

نمی بینیمشان

وقتی خواب پلکهایشان را سنگین می‌کند

وقتی سپر میشوند برای مـا در برابر متجاوزین و محاربین

وچه زود بـه دست فراموشی سپرده میشود

همه ی انچه کـه انها بی منت پیش کشمان کرده اند

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

تبریک روز پلیس

هفته ای بـه نامتان اگرچه کم اسـت

برای قدردانستن نعمتی چون امنیت

اما بدانید مدیون تان هستیم

جهت داشتن امنیت و آسایش امروزمان

باشد کـه شکر گذار این نعمت باشیم

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

عکس تبریک هفته نیروی انتظامی

آرزوی همیشگی انسانها

دنیایی سراسرصلح و آرامش بوده اسـت

نیروی انتظامی نیاز یک جامعه ی آرمانی اسـت

و همه ی اندیشمندان اجتماعی

برضرورت وجود چنین نیرویی در تمام جوامع تاکید دارند

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

13 مهر روز نیروی انتظامی گرامی باد

امنیت

اعتماد

سلامت

پویایی

و نشاط

ثمره ی حضور نیروی انتظامی درجامعه اسـت

از تلاشهای بی شایبه شـما حماسه ساز پیروز

تشکر می‌کنیم و روزتان مبارک باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

اس ام اس ادبی درباره نیروی انتظامی

ای رهروان راه عدالت ای دلیر مردان

بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید

و هم چون همیشه به کار بهشتی

پاسداری از ارزش های اسلام و انقلاب تداوم بخشید

ای سپیدنامان، کتاب وجودتان بـه شیرازه امن وامان خداوندی

مستحکم و پابرجای و خروش مخلصانه شـما

در بارگاه کبریایی مقبول و مأجور باد

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

شعر تبریک به نیروی انتظامی

روز مبارک نیروی انتظامی را

به شما حماسه آفرین بیداری

و آیه درخشان عدالت

تبریک وتهنیت عرض می نمائیم

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

اس ام اس و متن های تبریک روز نیروی انتظامی

نیروی انتظامی یا پلیس را

بخاطر همه ی آن چه کـه با خود دارند

یعنی از خودگذشتگی و شجاعت

دوست می داریم روزتان مبارک

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

متن ادبی برای نیروی انتظامی

زحمت کشان نیروی انتظامی وپلیس

ساده ترین زیباترین وخدایی ترین

بچه های آفریده شده اند

*روز نیروی انتظامی مبارک باد*

متن و عکس تبریک روز نیروی انتظامی | اس ام اس تبریک روز نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی مبارک باد

برای شـما می نویسم

شمائی کـه با همه ی آشنایید

و همه ی با شـما ناآشنا

برای شـما و برای هر کـه مانند شـما

گم نام اسـت

*روزتان مبارک*

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت