متن تبریک روز جهانی معلولان (12 آذر)

متن تبریک روز جهانی معلولان (12 آذر)

متن تبریک روز جهانی معلولان : معلولیت سختی های‌ خودرا دارد اما محدودیت بـه حساب نمی‌آید چراکه محدودیت اصلی در جسم یک انسان نیست بلکه در روح و باور اوست. ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز بـه مناسبت روز جهانی معلولین در 12 آذر گلچینی از متن های‌ زیبا برای تبریک این روز را منتشر کرده ایم.

 

جملات زیبا برای روز جهانی معلولین

12 آذر ما «3 دسامبر» مصادف با روز جهانی معلولین فرصت مناسبی اسـت تا با توانمندی های‌ این قشر آشنایی پیدا کنید. افرادی که بـه جرآت میتوان گفت از حداقل نیاز های‌ خود در جامعه محروم هستند اما با این حال حتی با وجود تمامی موانعی که بر سر راهشان بوده بـه موفقیت هایي دست یافته اند که کمتر کسی می تواند بـه ان ها برسد.

 

******

 

مــعلول…

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

معلولیت یعنی انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی بـه ظاهر ناقص ولی با قابلیتی بی نهایت 3 دسامبر 12 آذر روزجهانی معلولان گرامی باد !

 

******

پاهایی در خواب

صندلی چرخدار

بر سجاده ی عشق، میخوانمت تو را

و در انتظار فردایی روشن، همگام میشوم …

با هدیه ای که داده ای ؛ معلولیت!

 

******

 

معلولیت محبوبیت اسـت از جانب خالق دوست / معلولیت محدودیت اسـت اما ناتوانی نیست!!

12 آذر روز جهانی معلولان مبارک باد

 

عکس نوشته تبریک روز معلولین

 

عکس نوشته تبریک روز معلولین

 


مطالب مشابه: 3 دسامبر برابر با 12 آذر ماه روز جهانی معلولین


 

******

 

پاهایش خوب می دانند که کمی بالاتر، جای خالی ده انگشت خودنمایی می کند، اما عهد کرده‌اند که جای خالی دست‌ها را پر کنند. خدا دست‌های‌ تو را گرفته تا جانی پاک و توانی خدایی نثارت کند. اینک، تو دست‌هایي داری بـه وسعت آسمان، بـه وسعت آبی بی کران و آسمان در نماز برایت قنوت می‌بندد، دست‌هایي داری با انگشتری ماه نشانی و در حلقه تسبیح تو سی و چهار ستاره سوسو میزنند. من دست‌هایي می خواهم چون تو بـه وسعت آبی آسمان.

 

******

 

معلولیت موهبتی اسـت از جانب آفريننده دوست، معلولیت محدودیت اسـت اما ناتوانی نیست. روز جهانی معلولان گرامی باد.

 

******

پاهایی در خواب

صندلی چرخدار

بر سجاده ی عشق میخوانمت تـو را

و در انتظار فردایی روشن همگام میشوم

با هدیه ای که داده‌ای معلولیت

 

******

 

12 آذر روز جهانی معلولان اسـت

روز جهانی مـا می توانیم

روز جهانی زندگی جاریست

روز جهانی انسان های دوست داشتنی خداوند خجسته باد

 

عکس پروفایل تبریک روز معلولین

 

عکس پروفایل تبریک روز معلولین

 

******

 

ناتوانی طبیعی اسـت

ما باید از این باور

که معلولیت ها فرد را از انجام کاری باز می دارند دست برداریم

چون این درست نیست

داشتن معلولیت من را از انجام کاری باز نمی دارد

 

******

 

معلولیت نمی تواند

من را از تبدیل شدن بـه یک شخصیت کامل باز دارد

روز جهانی معلولان مبارک

 

******

با انجام انچه لازم اسـت شروع کنید

سپس انچه ممکن اسـت را انجام دهید

و ناگهان شـما غیرممکن ها را انجام می‌دهید

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

من نمی‌توانم جهت باد را تغییر دهم

اما می‌توانم بادبان هایم را طوری تنظیم کنم

که همیشه بـه مقصد برسم

روز جهانی معلولان مبارک

 

عکس تبریک روز معلولین

 

عکس تبریک روز معلولین

 

******

 

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده اسـت….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

معلول فردی اسـت منتخب خداوند که به دلیل عشق زیاد باریتعالی بـه بعضی از بندهاش

یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های‌ این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

معلول کسیکه برای ادامه زندگیش شاید از دیگران کمک بگیرد ولی خیلی از دیگران ها، امید، صبر، استقامت، پشتکار… در زندگی شون را از معلول یاد میگیرند.

 

******

 

در طول زمان همواره انسان برای بقای خود تلاش کرده اسـت، چه بسا معلولینی که از افراد عادی بسیار موفق تر هستند روز معلولین مبارک.

 

تصاویر تبریک روز معلولین

 

تصاویر تبریک روز معلولین

 

******

 

معلولیت اوج گرفتن از زمین محدود بـه سوی آسمان نامحدود اسـت.

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺷﮑﺮ !!!

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده اسـت. پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

12 آذر روز معلولین مبارک.

 

******

 

در طول زمان همواره انسان برای بقای خود تلاش کرده اسـت، چه بسا معلولینی که از افراد عادی بسیار موفق تر هستند روز معلولین مبارک.

 

اس ام اس تبریک روز معلولین

 

اس ام اس تبریک روز معلولین

 

******

 

با مـن سخن بگو، ای گویای خاموش

که خسته ام از هیاهوی آدم های رنگ رنگ

با مـن سخن بگو که حرف هایت را

با تمام وجود احساس می کنم

چشم هایت چـه خوب راز درونی ات را فاش می کنند

همیشه چشم ها بهتر از زبان سخن می گویند

با چشمانت با مـن سخن بگو

که چشم ها هرگز دروغ نمی گویند

روز جهانی معلولان خجسته باد

 

******

 

معلول از نظر لغوی

بـه معنای هرچیزی که آن را

به علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده اسـت تا ثابت کند

که میتواند جزء بهترین ها باشد

اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل اسـت

اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید میتواند

در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

 

******

انسان معلول شخصی اسـت که منتخب خداوند اسـت

خداوند به دلیل عشق زیاد بـه معلولان بـه بعضی از بنده هایش یک سری محدودیت ها نهاده

تا در دنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های‌ این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

معلولیت یعنی

انعکاس نور و قدرت خداوندی در مخلوقی بـه ظاهر ناقص

ولی با قابلیتی بی نهایت..

3 دسامبر، 12 آذر روز جهانی معلولان گرامی باد

 

متن تبریک روز معلولین

 

متن تبریک روز معلولین

 

******

 

زیبا نوشت

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن ؛ زیبا و آراسته باشد

« چخوف »

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

معلول از نظر لغوی بـه معنای هرچیزی که ان را بـه علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده اسـت تا ثابت کند که میتواند جزء بهترین ها باشد

اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل اسـت اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش میتواند

در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد

معلول پایان راه نیست بلکه مقصد راه اسـت ولی از راه دیگر

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

معلولیت یعنی شناگری درخلاف چهت آب

آب اینچنینی جزرومد دارد ،خشونت دارد،بیرحمی دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسی اسـت که علیرغم اینهمه موانع خودرا بـه سرمنزل مقصود می‌رساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

اگرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَری های‌ِ غلط درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم می‌کنی مَعقول نيست

 

پیام تبریک روز معلولین

 

 

پیام تبریک روز معلولین

 

******

 

من معلولیت ندارم

یک هدیه دارم

ممکن اسـت دیگران ان را یک معلولیت بدانند

اما من ان را بـه عنوان یک چالش میبینم

این چالش یک هدیه اسـت

زیرا من باید قوی‌ تر شوم تا بتوانم از ان عبور کنم

و باهوش‌ تر شوم تا بفهمم چگونه از ان استفاده کنم

روز جهانی معلولین گرامی باد

 

******

 

تنها معلولیت در زندگی

نگرش بد اسـت

 

******

مــعلول

فــردی کــه بــه اطــرافــیانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــیدهــد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

معلولیت یک سد راه نیست

معلولیت تنها راه را برای شـما کمی تغییر می‌دهد همین

شـما نیز می‌توانید راه را بپیمایید اما با شیوه خودتان

 

پیامک تبریک روز معلولین

 

پیامک تبریک روز معلولین

 


مطالب مشابه: اس ام اس تبریک روز جهانی معلولان «3 دسامبر روزجهانی معلولان»


 

******

 

هر که بـه درگاه مقرب تر اسـت

جام بلا بیشترش میدهند

معولیلت نگاه ویژه خداوند بـه انسانهایی اسـت

که بیشتر از بقیه دوستشان دارد

روز معلولان خجسته باد….

 

******

 

خداوند می فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد آمده

و او بر ان مصیبت صبور و بردبار بوده

مـن حیا میکنم از آنکه در روز قیامت

برای او پرونده ای باز کنم

« روز جهانی معلولان خجسته باد »

 

******

 

معلول از نظر لغوی بـه معنای هر چیزی که ان را بـه علت و سبب ثابت کرده باشد. پس معلول آمده اسـت تا ثابت کند که می تواند جز بهترین‌ها باشد اگرچه از نظر فیزیکی دچار مشکل اسـت اما با ایمان و اراده و پشتکار و تلاش و امید والای خویش میتواند در اوج انسانیت و خوشبختی قرار گیرد.

 

******

 

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش‌هاست, روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت. روز نشان دادن ما میتوانیم اسـت. روز جهانی معلولین گرامی باد.

 

متن ادبی تبریک روز معلولین

 

متن ادبی تبریک روز معلولین

 

******

 

روز جهانی معلولان گرامی باد

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن اسـت که

بهترین های‌ دیگر را برایت می سازد.

 

******

 

بهترین خوشبختی ها یاری بـه دیگران اسـت

بیاید بـه فکر معلولان باشیم…

زیبا نوشت

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن ؛ زیبا و آراسته باشد

« چخوف »

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

خداوند می فرماید:

هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد آمده

و او بر ان مصیبت صبور و بردبار بوده

مـن حیا میکنم از آنکه در روز قیامت

برای او پرونده ای باز کنم

« روز جهانی معلولان خجسته باد »

 

******

این روزها همه ی ی از دردها ؛ کوه میسازند

از مریضی‌ها ؛ طوفان می سازند

با دیدن معلولان آه میکشند

گذراندن لحظات با معلولان ؛ برایشان سخت اسـت

این روزها هیچکس طاقت تحمل سختی ندارد

این روزها هیچکس مشقت و درد را دوست ندارد

این روزها همه ی ی دنبال آسایش و لذت دنیوی هستند

ولی من خدا را شکر می کنم که معلول هستم

خدا را شکر میکنم که همیشه درد جسمی و روحی دارم

خدا را شکر میگویم که ظاهرم نقص دارد و متفاوت اسـت

خدا را شکر میکنم که نگاهم بـه زندگی متفاوت اسـت

خدا را شکر می کنم که با وجود تمام مشقات ؛ هنوز بندگی میکنم

خدا را شکر می کنم که در اوج تنهایی

تنها یارم خداست و لاغیر..

متن، شعر بلند و کوتاه و پیامهای انگیزشی تبریک روز جهانی معلولین

 

متن احساسی تبریک روز معلولین

 

متن احساسی تبریک روز معلولین

 

******

 

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت . روز نشان دادن ما می توانیم اسـت . روز جهانی معلولین گرامی باد .

 

******

 

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن اسـت که

بهترین های‌ دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

چیزی که من فهمیدم این بود

که ورزشکاران پارا المپیک معلول نبودند

ان ها فوق‌ االعاده قوی بودند

المپیک جایی اسـت که قهرمان ها ساخته میشوند

پارالمپیک جایی اسـت که قهرمان ها در ان حاضر می‌شوند

روز جهانی معلولین مبارک

 

******

همه ی چیز زندگی در مورد تعادل اسـت

از آنجایی که من فقط یک پا دارم

این را بـه خوبی درک می کنم

روز جهانی معلولان مبارک

 

شعر احساسی تبریک روز معلولین

 

شعر احساسی تبریک روز معلولین

 

******

 

معلول فردی اسـت منتخب خداوند که به دلیل عشق زیاد باریتعالی بـه بعضی از بندهاش

یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های‌ این دنیای فانی باشد

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

بـه سلامتی همه ی ی اعضای کاروان معلولین و جانبازان که با وجود نقص ظاهری

در بدن بهترین مدال ها رو برامون از مسابقات پارا اسیایی کسب کردند….

اگر سالمی قدرشو بدون….

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

 

نشستن روی صندلی چرخدار، نباید مانعی برای کسی باشد که عاشق سفر کردن اسـت. ما مسئول این نقص نیستیم و نمیتوانیم تا ابد خودمان را از لذت گردش و تفریح محروم کنیم

ای معلول عزیز روزت مبارک

 

******

 

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده اسـت….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز معلولان گرامی باد

 

شعر ادبی تبریک روز معلولین

 

شعر ادبی تبریک روز معلولین

 

******

 

معلولیت یعنی شناگری درخلاف جهت آب

آب این چنینی جزرومد دارد ؛ خشونت دارد ؛ بیرحمی دارد ؛ معلول موفق کسی اسـت که علیرغم این موانع خودرا بـه سرمنزل مقصود می‌رساند.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن اسـت که

بهترین های‌ دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

معلول فردی اسـت منتخب خداوند که به دلیل عشق زیاد باریتعالی بـه بعضی از بندهاش یک سری محدودیتها نهاده تا دردنیای باقی منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های‌ این دنیای فانی باشد.

روز جهانی معلولان گرامی باد.

 

******

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست , روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت . روز نشان دادن ما می توانیم اسـت . روز معلولین گرامی باد.

 

شعر تبریک روز معلولین

 

شعر تبریک روز معلولین

 

******

 

این روزها همه ی ی از دردها کوه میسازند

از مریضی‌ها طوفان می سازند

با دیدن معلولان آه میکشند

گذراندن لحظات با معلولان برایشان سخت اسـت

این روزها هیچکس طاقت تحمل سختی ندارد

این روزها هیچکس مشقت و درد را دوست ندارد

این روزها همه ی ی دنبال آسایش و لذت دنیوی هستند

ولی مـن خدا را شکر میکنم که معلول هستم

خدا را شکر میکنم که همیشه درد جسمی و روحی دارم

خدا را شکر می گویم که ظاهرم نقص دارد و متفاوت اسـت

خدا را شکر میکنم که نگاهم بـه زندگی متفاوت اسـت

خدا را شکر میکنم که با وجود تمام مشقات هنوز بندگی میکنم

خدا را شکر میکنم که در اوج تنهایی

تنها یارم خداست و لاغیر..

 

******

 

بـه سلامتی

همه ی ی ی اعضای کاروان معلولین و جانبازان

که با وجود نقص ظاهری در بدن

بهترین مدال ها رو از مسابقات پارا آسیایی کسب کردند

اگر سالمی قدرشو بدون

روز جهانی معلولان خجسته باد

 

******

 

روز جهانی معلولین روز پاس داشت ارزش هاست

روز بـه اثبات رساندن خواستن توانستن اسـت

روز نشان دادن ما می توانیم اسـت

روز جهانی معلولین گرامی باد..

 

******

 

معلولیت اوج گرفتن از زمین محدود،

بـه سوی آسمان نامحدود اسـت…

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

اشعار تبریک روز معلولین

 

اشعار تبریک روز معلولین

 

******

 

معلولیت اوج گرفتن از زمین محدود بـه سوی آسمان نامحدود اسـت.

روز جهانی معلولان مبارک باد

 

******

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده اسـت….

پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

دوازدهم آذرماه، روز جهانی معلولیت مبارک باد

 

******

 

تو را می‌نگرم، نه ان چنان که دیگران تو را می بینند. کیست هم چون تو که نور خدا در درونش جاری باشد؟ چشمانت را بسته‌ای تا مبادا با ارمغان نور خدا، زشتی‌ها را ببینی. تو با گام‌هایت دالان‌های‌ طولانی پر از نور امید را می شکافی. تو در درونت قصرهای سر بـه فلک کشیده از روشنی ساخته‌ای که دست بینایی بـه ان نمی رسد. قصرهایی که خشت خشت ان رابا چشم دل دیده‌ای و بر هم نهاده‌ای. با توام! بنشین و ساعتی جهان نورانی درونت را برایم بازگو، برای منی که سال‌هاست چشم می‌چرخانم و هیچ نمیبینم.

 

******

 

امروز روز جهانی گرامی داشت معلولین عزیز در سراسر جهان اسـت. معلولان باید بدانند که هیچ محدودیتی نمی تواند راه ان‌ها را سد کند. امیدواریم هر کسی با هر محدودیت فیزیکی بتواند زندگی را بـه شیوه‌ای که می خواهد، برای خودش درست کند.

 

اشعار ادبی تبریک روز معلولین

 

اشعار ادبی تبریک روز معلولین

 

******

 

زمانی که پروردگارم من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده اسـت….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

نمی داني چه لذتی دارد که معلولیت باعث شده اسـت قدر نعمتهای الهی را بیشــتر بدانی که اگر تو بـه جای غیر معلولین بودی مطمئنا برای هر یک قدمی که برمیداشتی، خدا را شکر می‌کردی هر چند که انسان تا نعمتی را از دست ندهد قدر ان نعمت را نخواهد دانست ولیکن خدا را شکر که بـه این نکته دست یافته ای که اگر سختی و محدودیت نبود قدر عافیت را بـه این زیبایی درک نمی کردی…

روز جهانی معلولان مبارک

 

******

 

زندگی کن…

حتی اگر

بهترین هایت را از دست داده ای

زیرا این زندگی کردن اسـت که

بهترین های‌‌ دیگر را برایت می سازد.

روز جهانی معلولان گرامی باد

 

******

 

اگرچه معلولم ولی اندیشه ام معلول نیست

هیچ مَجهولی برای فکر من مجهول نیست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَری های‌‌ِ نادرست درباره ام مَقبول نیست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی ی مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم می‌کنی مَعقول نیست

 


مطالب مشابه: کلیپ زیبا به مناسبت روز جهانی معلولان


 

در پایان

امروز روز جهانی معلولین اسـت، روزی مختص آنان که در خلاف جهت آب شنا کرده و هرروز فعل ما میتوانیم را معنا میکنند. سالهاست که همگی بـه توانمندی این گروه از جامعه ایمان آورده ایم و بارها شاهد ثبت موفقیت هایشان بوده ایم و حالا می‌دانیم که دنیای آن ها زیبایی هایي دارد که شاید افراد دیگر فرصت تجربه اش را نداشته اند.

جدیدترین مطالب سایت