متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر تبریک روز مادر و زن

زیباترین شعر ها و متن های کوتاه و زیبا برای تبریک روز مادر و زن , تبریک روز همسر در اینجا بخوانید.

 

شعر روز مادر

الهی من بمیرم جایِ ماد

به چشمانم بمالم پایِ مادر

بیاد لای لایِ بچگی ها

منم با هی هیِ هیهای مادر

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

سایه لطف خدایی مادر

معنی عشق و وفایی مادر

شعر من درخور تفسیرت نیست

اوج مهری و صفایی مادر

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

متن تبریک روز مادر

 

لبخند مهربان تو جان در تنم دمید
فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو
دست نوازش تو به فریاد من رسید…
مامان مهربونم فرشتهٔ زندگیم روزت مبارک

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

اس تبریک روز زن

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است ، سـرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است ، بعد از خدا به سجده بود زآنکه مادر است . . .

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر تبریک روز مادر و زن

 

آسودگی از محن ندارد مادر ، آسایش جان و تن ندارد مادر ،

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش ، ورنه غم خویشتن ندارد مادر . . .

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر تبریک روز مادر و زن

 

مادر، اي لطیف ترین گل بوستان هستی، اي باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران

مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاه پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد.

روزت مبارک مادر خوبم . . .

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

هر شخصی عطر خاصی دارد
گاهی برخی عجیب بوی خدا می دهند
همانند “مادر”

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

شعر روز مادر

اى مـادر عـــزیــز کـــه جـان داده اى مــرا

سـهـل است اگر که جان دهم اکنون براى تو

گـر جـان خــویـش هــم ز بــرایـت فـدا کـنم

کـارى بزرگ نیست، کـه بـاشـد سـزاى تـو

 

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

بعد از خدا ، خدای دل و جان من توئی

من، بنده اي که بار گنه می‌کشم به دوش

تو، آن فرشته اي که ز مهرت سرشته اند

چشم از گناهکاری فرزند خود بپوش.

 

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

مادر! حضور نام تو در شعر هاي من

لطف خداست شامل حال غزل شده است

غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم

این مسأله میان من و عشق حل شده است..

 

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

اس ام اس تبریک روز مادر

 

من زاده شدم به عشق مادر

پرورده شدم به عشق مادر

در دامن او شدم چنین نور

پیوسته شدم به عشق مادر…

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

ننگـــــرم در تـــو، در آن دل بنگــرم

تحفـــه وی را آر، اي جــــان بــــر درم

با تـــو او چــون است؟ هستم من چنان

زیـــر پـــــای مــــادران باشــد جنــــان

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

شد صفحه روزگار تیره

تا دفتر من گشود مادر

از هستی من، نشانه اي نیست

خود بودن من چه بود، مادر

ناموخت مرا زمانه درسی

رندانه ام آزمود، مادر

من در یتیم و گردش چرخ

از دست توام ربود مادر

در دامن روزگارم افکند

از دامن خود چه زود مادر

حالیست مرا که گفتی نیست

گریم همه ی رود رود مادر

هرروز سپهر سفله داغی

بر داغ دلم فزود مادر

از اختر من شدست گویی

دریای فلک کبود مادر

این ابر منم کز آتش دل

بر چرخ شدم چو دود، مادر

با من همه ی بخت در ستیزاست

من خاستم، او غنود، مادر

ابریشم بخت من تهی گشت

یک‌باره ز تار و پود، مادر

این کودک درد آشنا را

ایکاش نزاده بود، مادر

شعریست که در غم تو، فرزند

با خون جگر سرود مادر

 

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر زیبای مادرانه

 

مادر اي یکدانه و تنهاترین غمخوار من

از من عاشق تر به من دیوانه و بیمار من

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت

اي که وصفت روز و شب ها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنجهای بی شمار

کی شود قربانی ات این جان بی مقدار من

خرج کردی عمر خودرا تا بروید جان من

من به لطفت زنده ام اي ابر باران دار من

شرح لطفت در ازل افسانه اي ننوشته بود

جان به قربان تو اي زیباترین پندار من

قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده اي

اي که مهرت تا ابد در سینه تب دار من

درد هایم درد تو رنجم همه ی در جان تو

اي به دردم مرهم و اي مخزن اسرار من

هستی ام هست از تو و نامم ز تو نامی گرفت

سبز می باشم ز تو اي سبزی افکار من

سال‌های عمرت افزون از هزاران سال باد

سال های عمر من قربانی ات اي یار من

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

یاد دارم کودکی بودم خرد

با صدای گرم مادر

هر صبحدم

در بین بستری نرم و تمیز

می گشودم چشم بر نور سفید

می گشودم دل بر نور امید

یاد دارم سفره خانه ما

بوی سنت می داد

داخل خانه ما

جلوه اي زیبا داشت

از زن ایرانی

جلوه اي از یک شمع

ذره ذره می سوخت

و نداشت پرو ایی

که به آخر برسد

کودکم هوش بدار

قبر مادر اینجاست

جای مادر خالیست

دل من تنگ شده

مادرم دیگر نیست

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

خاک را پرسیدم

می تواني آیا

دل مادر گردی

آسمانی شوی و خرمن اخترگردی

گفت نی نی هرگز

من برای اینکار

بوستان کم دارم

در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم

هستی و مکان را گفتم

می تواني آیا

لفظ مادر گردی

همه ی رفعت را

همه ی عزت را

همه ی شوکت را

بهر یک ثانیه بستر گردی

گفت نی نی هرگز

من برای اینکار

آسمان کم دارم

اختران کم دارم

رفعت و شوکت و شان کم دارم

عزت و نام و نشان کم دارم

آن جهان را گفتم

می تواني آیا

لحظه اي دامن مادر باشی

مهد رحمت شوی و سخت خوشبو باشی

گفت نی نی هرگز

من برای اینکار

باغ رنگین جنان کم دارم

انچه در سینه مادر بود آن کم دارم

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

آغوش تو اي مادر من بستر ناز است

لالایی شب هات مرا گلشن ساز است

رخسار و وجود تو مرا پیکر مهر است

هم قبله و هم کعبه و هم عشق و نیاز است..

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

مادرم اي بهتر از فصل بهار

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

مادرم روزت مبارک ناز من

مادرم تنها تویی آواز من…

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

 

زنم از دیده بر دل روی مادر

منم مست کمان ابــروی مادر

گل از خجلت نقابی بر رخش زد

چو آمد عطر مشکین بــوی مادر…

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

در گلستان ادب آموزگارم مادر است

بعد رب العالمین پروردگارم مادر است

من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم

نخستین معشوق من در روزگار مادر است

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

 

بخواب اي مادرم آرام وخسته

بخواب اي مادرم اي دل شکسته

بمیرم من برای غصه هایت

بمیرم من برای اشک هایت

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

تا دیده ام به روی جهان باز شد ز شوق

لبخند مهربان تو جان در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

مادر سوگند به جان عزیز ات که هیچ گاه

یاد شکـــــوه مند تو، از دل نمی‌رود

تا دامن کفـــــن نکشم زیر پای خاک

نقشی تو هم دمی ز مقابل نمی‌رود

 

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

مادر اي معنی ایثار تو گل باغ خدای

توی روزگار غربت با غم دل آشنایی

مینویسم از سر خط اي معنی بودن

می‌نویسم تا همیشه تویی لایق ستودن

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

کیست مادر؟ نقشه ایجاد ما

کیست مادر؟ بانی بنیاد ما

قلب او سرچشمه امیدهاست

سینه او مشرق خورشیدهاست

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

مادر اي والاترین رویای عشق

مادر اي دلواپس فردای عشق

مادر اي غمخوار بی همتای من

نخستین و آخرین معنای عشق

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

زنم از دیده بر دل روی مادر

منم مست کمان ابــروی مادر

گل از خجلت نقابی بر رخش زد

چو آمد عطر مشکین بــوی مادر

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

هر لحظه در برابر من اشک ریختی

از چشم پر ملال تو خواندم شکایتی

بیچاره من، که به همه ی اشک های تو

هرگز نداشت راه گناهم نهایتی

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

شعر روز مادر

 

بوی بهشت می‌دهد دست دعای مادرم

سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم

اتش پاک عشق را دامن شوق می‌زند

در دل خام سوز من حمد و نثای مادرم

 

شعر روز مادر

 

اي مادر مقدس و اي مهربان من

اي روشنی قلب من و دیده گان من

عشق و صفا و مهر و محبت نشان توست

اي پرتو امید دل ناتوان من

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

تو گوهری که در کف طفلی فتاده اي

من، ساده لوح کودک گوهر ندیده ام

گاهی به سنگ جهل، گهر را شکسته ام

گاهی به دست خشم به خاکش کشیده ام

 

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

هر بار که خنده بـر لبش مــی رویــد

یا نبض گل سرخ ، سخن میگوید

چشمان پر از ستـاره مــــادر مــن

در گــردش آشـنـا مرا می جـویـد

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

چون مهر، بـزرگ و بی نـشانی مادر

آرام دل و عـــــزیــز جـانـی مــادر

اي کاش همیشه جـاودان مـی بــودی

آن قـدر که خـوب و مـهربانـی مـادر

 

شعر روز مادر

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

در کوچه جان همیشه مادر بـــاقیست

دریـای مـحبـتـش چو کوثر باقیست

در گـــویــش عـاشـقانـه، نـام مــــادر

شعریست کــه تا ابد به دفتر باقیست

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

کمترین آرزویم این است:
هرگز با چشمان مهربانت، نامهربانی روزگار را نبینی!
روزت مبارک مادر نازنینم

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

قبلاً فقط چشم هایت را دوست داشتم
حالا چین و چروک هاي کنارشان را هم دوست دارم

مــــــــــــــــــــــــادرم، خیلی دوستت دارم

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

عشق یعنی مادر
صبر یعنی یک زن
مهر یعنی دختر
نور یعنی خواهر
هر چه هستی… عشق، صبر، مهر، یا نور…
روزت مبارک اي عشق، اي صبر، اي مهر، اي نور

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

خدا می‌تونست بجای آفريدن دنيا فقط يک مادر رو بی‌آفرينهچون كل زيبايی‌ها و عظمت دنيا در مادر خلاصه ميشه

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

 

مادرم اي فرشته بی بال من دوستت دارم چون بهترینی
زیباترینی، برای من محبوب‌ترینی… دوستت دارم به اندازه ستاره‌هاي
آسمون گل مهربان من، تو برای منی و من برای تو شکزگزار خداوند هستم
که حق انتخابت دست من نبود و خداوند بهرین را برایم انتخاب کرده است
عشق بی پایان من دوستت دارم

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست

مادرم! دعایم کن که با دعایت ، دلم خانه دردها نیست

عزیزترین عزیزانم ، روزت مبارک . . .

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

مادرم اي بهتر از فصل بهار / مادرم روشن‌تر از هر چشمه سار
مادرم اي عطر ناب زندگی / مادرم اي شعله بخشندگی
مادرم اي حوری هفت آسمان / مادرم اي نام خوب و جاودان
مادرم اي حس خوب عاشقی / مادرم خوشتر ز عطر رازقی
مادرم اي مایه آرامشم / مادرم اي واژه آسایشم
مادرم اي جاودان در قلب من / مادرم اي صاحب این جسم و تن
مادرم می‌خواهمت تا فصل دور / مادرم پاینده باشی پر غرور
مادرم روزت مبارک ناز من / مادرم تنها تویی آواز من
پیشاپیش روز مادر مبارک

 

متن تبریک روز مادر | شعر تبریک روز مادر و زن | اس تبریک روز زن

 

وقتی چشم به جهان گشودم
قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت
راکه پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد
دیدم زمانی راکه با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست
و دنیایت سبز شد و با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت از همان لحظه فهمیدم
که تنها درکنار این نگاه پر مهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد
مادر عزیزم اي بهترینم اي کسیکه به بودنش افتخار و غرور میکنم از ته قلبم می گویم روزت مبارک

 

حتما بخوانید:

شعر روز خنده دار مادر و دختر

شعرهای زیبا در مورد روز مادر

شعر زیبای پرویز پرستویی در وصف مادرش

شعر زیبای مهدی اخوان ثالث برای مادر

جدیدترین مطالب سایت