متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تبریک روز کتابدار

اشخاص ضعیف تلویزیون هاي‌ بزرگ دارند

و افراد ارزشمند کتابخانه هاي‌ بزرگ
معجزه در درون توست با کتاب و کتابدار مهربان باشیم

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

شصت سال پیش همه ی چیز می‌دانستم
امروز هیچ چیز نمی‌دانم
کتاب خواندن یک کشف پیشرونده ي مهیج اسـت
تا مدام بـه نادانی ات پی ببری

بـه کتابدار محله تون سر بزنید و روز کتاب رو بهش تبریک بگید.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

اس ام اس های تبریک روز کتابخوانی

کتابدار بهترین دوست انسان اسـت زیرا تمام کتاب هاي‌ کتابخانه اش را خوانده اسـت و برای تو یک دانشمند بشمار میرود 24 آبان روز کتابداران مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

پیام تبریک روز کتابدار

همانگونه کـه میدانید کتاب وسیله افزایش دانش بشر اسـت و تبریک روز کتابخوانی بـه کتابدار عزیزی کـه تمام عمر خودرا وقف این وسیله ارزشمند می‌کند ضروری اسـت. انسان با کتاب خواندن دانش خودرا بالا میبرد و مراقبت از کتاب ها امری اسـت کـه باید انجام شود تا از نابود شدن ابزار دانش بشری پیشگیری گردد. منتخبی از زیباترین اس ام اس تبریک روز کتاب بـه کتابدار در زیر آورده شده اسـت.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

عکس نوشته های روز کتاب

هیچ غم و اندوهی وجود ندارد کـه نتوان با خواندن یک کتاب خوب برای مدتی هر چند کوتاه ان را بـه دست فراموشی سپرد. روز کتابدار بر همکاران کتابدارم بویژه کتابداران واقعی کتابخانه هاي‌ عمومی استان و کشور مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

کتاب خواندن مهم نیست
کتاب خوب خواندن مهم اسـت
24 آبان مــاه روز کتاب، کتاب خوانی و کتابدار مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تبریک روز کتاب به کتابدار

بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتابداری نیست؛ چرا کـه کتاب، مایه آرامش روحی انسان و کتابدار ضامن سلامت کتاب ها اسـت. کتاب سالم همدمی اسـت کـه اندوه انسان را می زداید و مطالعه کننده را از تنهایی در می آورد و بـه او حکمت هاي‌ جان پرور می آموزد و بـه همین دلیل کتابدار قابل احترام اسـت روز جهانی کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

کتابخوانی رمز پیشرفت بشریت اسـت ولی اگر کتابدار نباشد معلوم نیست بتوانی کتاب مورد علاقه ات رو بـه سادگی پیدا کنی یا نه. 24 آبان، روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار، بر اهالی قلم و کتاب، کتابخوان‌ها و جویندگان دانش، فرخنده باد.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

روز کتاب

فردا روز کتاب و کتابخوانیِ
بـه امید روزی کـه قیمت کتاب دلیلی برای نخواندنش نباشد
بـه امید روزی کـه افراد بـه دنبال بهانه‌ برای نخواندن کتاب نباشند
بـه امید روزی کـه کتاب‌ها کامل منتشر و ترجمه بشوند

روز کتاب و کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

ورقه هاي‌ کتاب بـه منزله بال‌هایي هستند کـه روح ما را بـه عالم نور و روشنایی پرواز میدهند. ‌روز کتابخوانی را بـه همه ی کتابداران و حافظان ورقه هاي‌ کتاب تبریک میگوییم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

آدم تنها در بهشت هم باشد، بـه او خوش نمی گذرد ولی کسی کـه بـه کتاب یا تحقیق علاقه مند اسـت، هنگامی کـه بـه مطالعه یا تفکر مشغول اسـت، جهنم ؛ بـه تنهایی برای او بهترین بهشت هاست روز کتاب خوانی و کتابداری خجسته باد.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

مبلغی کـه بابت خرید کتاب بـه کتابدار می پردازیم
بـه مراتب پایینتر از هزینه‌هایي اسـت
کـه در آینده بابت نخواندن کتاب
پرداخت خواهیم کرد

همسر کتابدارم 24 آبان روز کتابداری مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

روز کتابخوانی مبارک

لذتی کـه در لم دادن و کتاب خواندن در دل طبیعت اسـت در هیچی نیست بـه شرطی کـه کتابدار خوبی داشته باشی.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

یکی از مفیدترین کارها در زمان اوقات فراغت خواندن کتاب اسـت با مطالعه کتاب هاي‌ مختلف می توانید تجربه ها و درس هاي‌ بزرگی را بیاموزید ودر زندگی خود این درس هاي‌ ارزشمند را بـه کار بگیرید از این رو بزرگان و دانشمندان همواره بـه انسانها تاکید می کنند در طول زندگی خود از خواندن کتاب هاي‌ پرمحتوی و ارزشمند غافل نشوند و برای مراقبت از کتاب ها، کتابداران خوبی را استخدام کنند روز کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تقدیر نامه روز کتابدار

اگر یک جلد کتاب بخوانید ممکن اسـت بـه کتاب خواندن علاقه مند شوید.
اگر دو جلد کتاب بخوانید حتماً بـه کتاب خواندن علاقه مند میشوید.
اگر سه جلد کتاب بخوانید بـه فکر فرو میروید.
اگر چهار جلد کتاب بخوانید در خلوت با خودتان حرف می‌زنید.
اگر پنج جلد کتاب بخوانید سیاهی ها را سفید و سفیدی ها را سیاه می‌بینید.
اگر شش جلد کتاب بخوانید نسبت بـه خیلی عقاید و نظرات بی باور میشوید و بـه توده هاي‌ مردم و باورهایشان خشم میگیرید.
اگر هفت جلد کتاب بخوانید کم کم عقاید و نظرات جدید پیدا می‌کنید.
اگر هشت جلد کتاب بخوانید در مورد عقاید جدیدتان با دیگران بحث می‌کنید.
اگر نه جلد کتاب بخوانید در بحث ها یتان کار بـه مجادله میکشد.
اگر ده جلد کتاب بخوانید کم کم یاد میگیرید کـه با کسانی کـه کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید.
اگر صد جلد کتاب بخوانید دیگر با کسی بحث نمی‌کنید و سکوت پیشه میگیرید.
اگر هزار جلد کتاب بخوانید ان وقت اسـت کـه یاد گرفته اید دیگر تحت تاثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی درکنار دیگر مردمان زندگی میکنید و اگر کمکی از دستتان بر بیاید در حق دیگران و جامعه انجام می‌دهید ودر فرصت مناسب سراغ کتاب هزار و یکم میروید.

24 آبان روز کتابخوان و کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

ابزارهای نوظهور، مهم ترین هنرشان این اسـت کـه مضمون کتاب‌ها و محتوای کتاب‌ها و خودِکتاب‌ها را آسان و آسان منتقل کند اما جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد و چه لذتی بالاتر از این کـه از کتاب هاي‌ مورد علاقه مردم کشورت مراقبت کنی؛ پیشاپیش روز کتابداری رو تبریک میگم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن پیام تبریک روز کتابدار

پژمرده ایم و علت ان آفتاب نیست
خشکیده اسـت ریشه و تقصیر آب نیست
با ناخدای جهل بـه ساحل نمی‌رسیم
وقتی مجال خواندن شعر و کتاب نیست

روز کتابداری مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

فرهنگ سازی در فضاهای مجازی با انتشار و نگه داری کتاب شدنی اسـت
24 آبان، روز مهربان ترین یار دیرینه و مهربان ترین نگهبان دوست واقعی انسان “کتابدار” مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

امروز کشور ما بیش از هر چیز نیازمند دانایی اسـت
بیست و چهار آبان روز کتاب بر کتاب خوان ها و کتابدارها مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

پیام تبریک روز کتاب به کتابدار

همیشه می‌گویند انسان فقط یکبار زندگی میکند اما کتاب بـه شـما فرصت میدهد تا خودرا جای شخصیت‌هاي‌ داستان بگذارید و یک زندگی کاملاً متفاوت را تجربه کنید. با شادی هایشان بخندید ودر کنار ان ها غمگین یا حيرت زده شوید 24 آبان روز کتابخوانی و هفته کتاب و کتابداری مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

یک روز درسال را روز جهانی خواندن کتاب الکترونیک نامگذاری کرده اند کـه هدف اصلی از نامگذاری این روز تشویق افراد کتابخوان و دیگر افراد بـه خواندن کتاب الکترونیک اسـت. اما بهتر اسـت برای پیش گیری از نابود شدن شغل کتابداری با خواندن کتاب هاي‌ واقعی از پاسداران کتاب را حمایت کنیم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

عاشقان مطالعه، فقط برای محتوا کتاب نمی خوانند. انها برای مزمزه کردن تک تک واژه‌ها و کلمات میخوانند. یک عاشق کتاب،‌ هرگز نمیتواند کتاب را سریع بخواند روز جهانی کتاب دار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

امروز روز کسانی اسـت کـه برگ بـه برگ کتاب‌هایشان را پر پرواز کرده‌اند برای رسیدن بـه عالم دانایی؛ همان‌ها کـه کلمه بـه کلمه کتاب‌هایشان را پله کرده‌اند تا افکارشان را بالا و بالا‌تر ببرند. امروز 24 آبان، روز عاشقان و پاسداران کتاب اسـت دوست من روزت مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

گرفتاران در چنبره پرسش ها و محاصره شدگان در بین انبوه شبهه ها، می‌توانند برای استمداد فکری بـه کتابدار مراجعه کنند و از آنجا نیرو گیرند و بـه جنگ شبهه ها بروند و پاسخی در برابر شبهه افکنی هاي‌ دیگران بیابند 24 آبان روز کتابداران مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

یکی از مفیدترین اطلاعات برای کتابخوان، شناختن آثار خوب و جدید، شناخت نویسندگان متعهد و سالم و آشنایی با کتابداران متعهد اسـت

پیشاپیش روز جهانی کتابداری مبارک

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن روز کتاب و کتابدار مبارک

شاید نیمه گم شده تو نیز کتاب باشد
من خوب یادمه با دنیای کتاب چطوری سرِ جنگ داشتم!
من خوب یادمه جز فایل توی موبایل دستم بـه ورقِ هیچ کتابی نمی‌خورد!
من خوب یادمه بخاطر نویسنده ي رمان نویسِ محبوبم،خودم رو وادار کردم کتابای چاپ شده شو بخونم و نخستین خریدم شد رمان سنگ کاغذ قیچی!
من خوب یادمه بعد از اون چطور تونستم بوی صفحه ها رو استشمام کنم! چطور با لمس و نوازش جلد کتاب بهش عشق بورزم!
من خوب یادمه بعد از چندبار مراجعه بـه کتابداران مهربان، چطوری شیفته تمام کتابخانه هاي‌ جهان شدم!
من خوب یادمه لحظه بـه لحظه ي عاشق شدنم نسبت بـه این نیمه گم شده رو!
من از کتابداران عزیز ممنونم و بهشون مدیونم!

کتابدار عزیز روزت مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

چیزی کـه راجع‌ بـه کتاب خیلی حال میده اینه کـه وقتی آدم کتاب رو می‌خونه و تموم می‌کنه دوست داره،
نویسنده اش دوست صمیمیش باشه و بتونه هروقت دوست داره یه زنگی بهش بزنه

روز کتاب رو بـه همه ی کتابدارهای خوب کشورمون تبریک می‌گویم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تقدیر از کتابدار نمونه

24 آبان روز کتابدار اسـت، دراین روز می توانید بهترین کتابی را کـه دوست دارید بخوانید از پاسدار کتاب تحویل بگیرید و بـه کتابخانه بروید و سری بـه کتابداران باانگیزه بزنید و با تبریک روز کتابدار بـه این عزیزان، از انها تقدیر کنید.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

روز کتابداری رو بـه تو دوست کتابدار خوبم تبریک میگم و صمیمانه و از ته قلب برای تو کـه نگهبان بهترین دوست آدم ها هستی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و پیشاپیش 24 آبان روز کتاب بر کتابداران نمونه خجسته باد.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

کتابداران میگویند کسانی كه در ماه حداقل يك كتاب مي خونن ؛ احتمال موفقيت شون نسبت بـه بقیه بيش از نود درصد هستش. من بـه نوبه خودم روز کتابداری رو بـه همسر کتابدار عزیزم تبریک و تهنیت میگم عشقم روزت مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

دوست مهربونمون کـه جدیدا فقط از ظاهرش برای کتابخونه هامون استفاده میکنیم. نمایشگاه کتابم دیروز شروع شد؛ امیدواریم تو این نمایشگاه دوباره با کتاب دوست بشیم تا دل کتابدار را هم شاد کنیم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

پیام تبریک به کتابدار

آرزوهایم راه دوری نرفته اند
همین جاها باید باشند
میان کتاب ها
کاغذها
در سطرهای بی شمار ناتمام شعرها
تجلیل از کتابدار فراموش نشه

هفته کتابداری مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

من هیچ غمى نداشتم کـه خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد کتاب، عمر دوباره اسـت و کتابدار حامی ان. در دنیا لذتى کـه با لذت مطالعه برابرى کند، نیست 24آبان روز کتابدار ها مبارک باشه.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

رفتن بـه کتابخانه و مطالعه کتاب یعنی حفاظت از شغل کتابداری و اینکار هم برای خودم سود دارد و هم برای تو کـه پاسدار کتاب ها هستی بیست و چهارم آبان روز کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

 اس ام اس روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار

روز جهانی کتابدار روز جشن افرادی اسـت کـه کتابداران و نویسندگان با کتاب هاي‌ خود بـه آنان امیدواری داده ودر تعیین هدف بـه آنان کمک می کنند. روز جهانی کتابخوانی و کتابداری روز بـه دست آوردن دانش مناسب در مورد موضوعاتی اسـت کـه مردم را قادر می‌سازد تا برای هدف خود برنامه‌ریزی داشته باشند پیشاپیش این روز رو بـه همه ی وفاداران بـه کتاب تبریک عرض می نماییم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

اﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺍﯼ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و چه خوبست از همین امروز با کتاب و کتابدار دوست بشیم

روز کتابدار مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

عکس پروفایل تبریک روز کتابدار و کتابخوانی

از ان کسی کـه کتابخانه دارد و کتابدار اسـت نباید هراسید

از کسی باید ترسید کـه تنها یک کتاب دارد و ان را مقدس می‌پندارد ولی هرگز ان را نخوانده اسـت

روز کتابداران باتجربه و صمیمی مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

یک فرد کتابخوان زندگی بهتری نسبت بـه کسی دارد کـه کتاب نمیخواند

چون یک کتابخوان قدرت درک این دنیا رو داره ولی کسی کـه کتاب نمی خونه فقط بـه دنیای خودش نگاه می کنه

اي اهل کتاب روزتان مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن تبریک روز کتابدار به همسر

بیست و چهار آبان سال یک هزار و سیصد و هفتاد و دو بـه عنوان روز کتاب و کتابداری تعیین شد. این روز، یکی از روزهای هفته کتابخوانی نیز هست و بیایید برای تجلیل از کتابداران ایران زمین بیشتر بـه کتابخانه ها برویم همسر عزیزم روزت مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

کتاب خوندن امروز یه تفریح نیست، پز روشنفکری و کلاس هم نیست

یه نیازه واسه همه ی و انسان بـه کتاب نیازمند اسـت و کتاب بـه کتابدار

روز و هفته کتابداری بر همسر کتابدار خودم مبارک باشه.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

اس ام اس کتاب و کتابخوانی

جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى‌یابد کـه دیدار روی کتابدار برای خواندن کتاب، کار روزانه مردم آنجا باشد

روز بیست و چهارم آبان ماه بر همه ی کتابدار ها و همسران شون مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

هر بهانه اي برای آشتی با کتاب دوست داشتنی اسـت و برای داشتن جامعه اي بهتر و با فرهنگ تر باید روزانه کتاب بخوانیم و برای گرفتن کتاب هاي‌ مورد علاقه مان بـه کتابدار در کتابخانه مراجعه کنیم؛ روز همه ی کتابداران مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

 پیامک تبریک روز کتاب و کتابخوانی

بی تردید، بـه همان اندازه کـه می‌توانیم از کتاب بهره بگیریم، ممکن اسـت در دسترس آفت ها و خطرهای نوشته هاي‌ سست و بیمار و مسموم و انحرافی هم قرار گیریم. راه دادن کتاب هاي‌ ناسالم بـه مدرسه ها و منازل، در واقع مسمومیت فکری و اخلاقی نسل ما را بـه دست خودمان فراهم می آورد. بنابر این، بازرسی بر چاپ کتاب و بررسی محتوای ان توسط کتابدار قبل از تحویل بـه کتابخوان، در جامعه ضروری اسـت سال روز حافظان کتاب مبارک.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

دانشگاه واقعى، جایى اسـت کـه مجموعه‌اى از کتاب در ان گرد آوری شده باشد

روز کتابخوانی رو بـه همه ی کتابداران تبریک می‌گوییم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

متن روز کتابدار مبارک

کتاب ها فقط با شـما نیستند؛ ان ها شـما را جایی میبرند کـه هرگز نبوده‌اید. 24 آبان روز جهانی کتابدار و کتابخوان نامگذاری شده اسـت تا با خواندن روزانه نیم ساعت کتاب باعث نرمش مغز و اعصاب و آرامش فکری خود شویم.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

نکته جذاب درباره کتاب اینه کـه بدون برداشتن حتی یک قدم، میشه باهاش بـه هرجایی سفر کرد. فقط لازم اسـت برای خواندن کتاب مورد علاقه ات بـه نزد کتابدار بروی. کتابداران عزیز پیشاپیش هفته کتاب بر شـما خجسته باد.

متن تبریک روز کتابدار و کتابخوانی + عکس تبریک به کتابدار در 24 آبان

اس ام اس و پیامک روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابداری، یک رویداد سالانه پیشبینی شده اسـت

کـه در بیست چهارم ابان هر سال بـه منظور ترویج خواندن کتاب

و تکریم کتابداران برگزار می شود

روز کتابداری پیشاپیش خجسته باد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت