خرید و فروش در اینترنت

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

برای زمانی کـه بـه دنبال چیزی عاقلانه، تشویق کننده یا خنده دار هستید تا بـه افتخار فارغ التحصیلی مورد علاقه خود بنویسید. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از پیام هاي‌ تبریک فارغ التحصیلی را منتشر کرده ایم.

 

80 آرزوی دوست داشتنی فارغ التحصیلی برای نوشتن در کارت

و درست مثل ان؛ فصل فارغ التحصیلی اینجاست! فارغ التحصیل شدن در مقطع راهنمایی، دبیرستان یا کالج، نقطه عطف مهمی برای هر فارغ التحصیلی اسـت. انها تا اینجای کار آمده اند و ارزش جشن گرفتن را دارد.

 

در حالی کـه میخواهید بهترین هدایای فارغ التحصیلی را بـه انها بدهید «این کتاب هاي‌ عالی را بـه عنوان هدایای فارغ التحصیلی درنظر بگیرید»؛ مهم تر اسـت کـه از صمیم قلب برای انها آرزوهای فارغ التحصیلی بفرستید.

 

آیا تا بـه حال فکر کرده اید کـه در کارت هاي‌ فارغ التحصیلی چه بنویسید؟

 

علاوه بر این نقل قول هاي‌ فارغ التحصیلی، در این جا چند کلمه الهام بخش، عاقلانه و جشن وجوددارد کـه باید در کارت فارغ التحصیلی بعدی کـه قلم می کنید بنویسید. و قبل از این کـه فارغ التحصیلی خودرا با این پیام هاي‌ تبریک جشن بگیرید، این حقایق سخنرانی شروع را بررسی کنید.

 

بیشتر بخوانید: پیام و استوری متن تبریک فارغ التحصیلی جدید 

 

آرزوهای الهام بخش فارغ التحصیلی

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

1. از آنجایی کـه ثمره سخت کوشی خودرا ارج می نهید، آرزو میکنم کـه موفقیت در هر کاری شـما را دنبال کند. امروز و همیشه، تبریک می‌گویم!

 

2. خاطرات گرم گذشته و رویاهای بزرگ آینده را در آغوش بگیرید. فقط از این جا بالاست!

 

3. هرروز را طوری زندگی کنید کـه انگار زندگی شـما تازه شروع شده اسـت.

 

4. اکنون هیچ چیز نمی‌تواند شـما را متوقف کند. شـما یک بلیط برای تحقق رویاهای خود دارید. تبریک میگم

 

5. فارغ التحصیلی پایان یک سفر سخت نیست، آغاز یک سفر زیباست. هرروز رابا ایمان بـه خود شروع کنید و شاهد وقوع جادو باشید.

 

6. باشد کـه کلاه شـما بـه بلندی رویاهای شـما پرواز کند!

 

7. در ناراحتی آسان باشید. از فرصت‌هایي کـه بـه شـما ارائه می شود حتی اگر وحشتناک هستند، استفاده کنید – برای رشد فردی باید منطقه اسانی خودرا ترک کنید.

 

8. تبریک بابت فارغ التحصیلی! برای شـما در تمام تلاش هاي‌ آینده بهترینها را آرزو میکنم. باشد کـه موفقیت همیشه شـما را پیدا کند.

 

9. شرط می‌بندیم کـه احساس میکنید میتوانید دنیا را تصاحب کنید، و میتوانید. اما بـه یاد داشته باشید، ما همیشه برای شـما این جا خواهیم بود.

 

10. تمام کارهای جاه طلبانه و مهم زندگی را انجام دهید، اما همانگونه کـه انجام میدهید، در جهت مهربانی اشتباه کنید.

 

11. امیدوارم همه ی چیزهایی کـه آموخته اید قفل تمام درهایی را کـه در آینده پیدا می کنید باز کند.

 

12. بـه کسی کـه هرگز از رویاهای بزرگ دست برنداشت، این روز بزرگ را تبریک می‌گویم!

 

13. بـه دنیا برو و خوب عمل کن، اما مهمتر از ان؛ برو بـه دنیا و نیکی کن.

 

14. بگذارید رویاهایتان بال هاي‌ شـما باشند تا شـما را بـه آینده ببرند.

 

15. آینده شـما پر از تصادفات شاد، شکست هاي‌ ضروری و همه ی موفقیت هاي‌ دنیا باشد.

 

16. زمان‌هاي‌ کمی در زندگی پیش می آید کـه برای یک دستاورد بـه اندازه‌اي کـه برای اینکار انجام داده‌اید، تلاش می کنید. بـه خودت افتخار کن!

17. تعقیب رویا مستلزم اشتیاق، سخت کوشی و استعداد اسـت. این نقطه عطف را تبریک میگویم!

 

18. وقتی یک در بسته می شود، در دیگری باز می شود. ما نمیتوانیم صبر کنیم تا ببینیم کدام در را انتخاب می کنید!

 

19. بـه این کـه چقدر پیشرفت کرده اید افتخار کنید و بـه این کـه چقدر می توانید پیش بروید ایمان داشته باشید.

 

20. برای ماه شلیک کنید، زیرا حتی اگر از دست بدهید، در بین ستارگان فرود خواهید آمد!

 

آرزوهای عاقلانه فارغ التحصیلی

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

21. از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرید. برای یک روز، بـه گذشته نگاه خواهید کرد و متوجه خواهید شد کـه آن ها چیزهای بزرگی بودند.

 

22. لحظه اي بـه خود افتخار کنید و بدانید کـه سزاوار تمام موفقیت هایي هستید کـه برای ان تلاش می کنید.

 

23. همیشه بـه یاد داشته باشید کـه شـما شجاع تر از ان چیزی هستید کـه فکر می کنید، قوی‌تر از انچه بـه نظر می‌رسید، باهوش تر از ان چیزی هستید کـه فکر می کنید، و بیش از انچه میدانید دوست دارید.

 

24. سفر زندگی هم چالش‌ها و هم شانس‌ها را بـه همراه می‌آورد—شاید فرصت‌ها را ربوده و چالش‌ها را شکست دهید.

 

25. فارغ التحصیل بودن بـه این معنی نیست کـه همه ی چیز را می‌دانید، اما بهتر اسـت کـه یاد بگیرید زندگی برای شـما چه چیزی درنظر گرفته اسـت.

 

26. همیشه بـه یاد داشته باشید: هیچ محدودیتی برای کاری کـه می توانید انجام دهید وجود ندارد اگر بـه خودتان ایمان داشته باشید.

 

27. آرزوی من برای تو این اسـت کـه این زندگی بـه ان چیزی شود کـه تو می خواهي. باشد کـه رویاهایتان بزرگ بمانند، نگرانی‌هایتان کوچک بمانند، و شاید هرگز نیازی بـه حمل بیش از حد توان نداشته باشید.

 

28. بـه یاد داشته باشید کـه هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید تا زمانی کـه شهامت فراموش کردن ساحل را نداشته باشید. فارغ التحصیلی شـما را تبریک می‌گویم!

 

29. قبل از اقدام، گوش دهید. قبل از این کـه واکنشی نشان دهید، فکر کنید. قبل از خرج کردن، کسب درآمد کنید. قبل از این کـه انتقاد کنید، صبر کنید. قبل از این کـه دعا کنی ببخش. و قبل از این کـه ترک کنید، سعی کنید.

 

30. زندگی یک سفر اسـت و شـما هستید کـه نقشه را در دست دارید.

 

31. باشد کـه رویاهایتان شـما را بـه گوشه هاي‌ لبخندتان، بـه بالاترین امیدهایتان، بـه پنجره هاي‌ فرصت هایتان و بـه ویژه ترین مکان هایي کـه قلبتان تا کنون شناخته اسـت، ببرد.

 

32. ممکن اسـت مدرسه تمام شده باشد، اما درس هاي‌ زندگی هنوز آموخته نشده اند. یک قلب و ذهن باز داشته باشید.

 

33. هرگز فراموش نکنید کـه چقدر برای رسیدن بـه این جا زحمت کشیدید و چقدر جلوتر خواهید رفت. تبریک می‌گویم!

 

34. اگر چه فارغ التحصیلی شـما ممکن اسـت نشان دهنده اتمام تحصیل شـما باشد، هرگز از دنبال کردن دانش دست نکشید. با آرزوی بهترینها!

 

35. عکس هاي‌ زیادی بگیرید برای جشن گرفتن وقت بگذارید یه مدت آسان باش سپس، جهان را در دست بگیرید!

 

36. دردهای فزاینده، ناامیدی و ناکامی وجود خواهد داشت، اما خشم، آسيب یا درد را نگه ندارید.

 

37. شکست در زندگی اجتناب ناپذیر اسـت، اما بزرگ ترین موفقیت ها از اشتباه بـه دست می آید.

 

38. مهم نیست کـه چه دستی بـه شـما داده میشود، بلکه بـه نحوه بازی کردن ورق‌هایتان مربوط می شود، و شـما آن ها را بسیار خوب بازی کرده اید.

 

39. با عشق و صبر، همه ی چیز و همه ی چیز ممکن اسـت.

 

40. درک کنید کـه همه ی مسیرهای پیش رو متفاوت اسـت. همیشه بـه یاد داشته باشید کـه دقیقاً همان جایی هستید کـه باید باشید.

 

بیشتر بخوانید: بهترین نقل قول بزرگان برای فارغ التحصیل شدن

 

آرزوهای خنده دار فارغ التحصیلی

 

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

41. میدانم کـه برای اینکار سختی کشیدید، اما فکر می‌کنم گوگل، ویکی پدیا و یوتیوب نیز شایسته تقدیر هستند… تبریک میگویم!

 

42. همیشه می‌دانستم کـه بـه سختی فارغ التحصیل میشوی. آفرین!

 

43. کار عالی – حالا قسمت سخت ان فرا میرسد: زندگی واقعی!

 

44. تبریک میگویم! اکنون میتوانید در نهایت شروع بـه دریافت دست مزد برای کار کنید، نه این کـه برای انجام ان پول بپردازید!

 

45. بـه خودم تبریک می‌گویم کـه در تمام مراسم شرکت کردم!

 

46. آیا تا بـه حال فکر میکردید این روز بیاید؟ ما هم اینطور فکر نمی‌کردیم!

 

47. فارغ التحصیلی مبارک، و بـه دنیای واقعی خوش آمدید!

 

48. تو رسماً برای مدرسه خیلی باحالی!

 

49. ان را فارغ التحصیلی، شروعی جدید، یا در مورد شـما، معجزه بنامید—تبریک!

 

50. عمیق ترین تسلیت من بـه شـما در پایان زندگی دانشگاهی.

 

51. اکنون زمان ورود بـه دنیای واقعی اسـت. نگران نباشید، هیچ یک از ما هم نمی‌دانیم کـه این جا چه میکنیم!

 

52. تمام پول فارغ التحصیلی خودرا دریک مکان خرج نکنید. تبریک میگم

 

53. بـه شـما تبریک می‌گویم کـه یک کلاه خنده دار بر سر گذاشتید!

 

54. تحصیلات راز موفقیت اسـت – و دیپلم هم کمک میکند.

 

55. منگوله بـه دردسر می ارزد!

 

56. بـه بزرگترهای خود احترام بگذارید—ما بدون گوگل فارغ التحصیل شدیم. تبریک میگویم!

 

57. وقتی دیپلمت را بـه تو دادند، ادامه بده. فقط در صورتی کـه سعی کنند ان را پس بگیرند.

 

58. من نمیتوانم منتظر بشنوم کـه نام شـما در مراسم بـه طرز وحشتناکی اشتباه تلفظ شود!

 

59. این یک تکه کاغذ گرانقیمت اسـت!

 

60. فارغ التحصیلی: مراسمی کـه در ان بـه شـما دیپلم می‌دهند، با این امید کـه بـه اندازه کافی یاد گرفته باشید کـه بتوانید ان را بخوانید.

 

آرزوهای تشویقی فارغ التحصیلی

جدیدترین متن تبریک فارغ التحصیلی به دوستان

61. شـما کار را آسان می کنید! فارغ التحصیلی شایسته را تبریک میگویم.

 

62. شـما برای اینکار بسیار سخت کار کردید، اما این همه ی چیزهایی اسـت کـه آموخته اید کـه شـما را بـه سمت موفقیت سوق میدهد.

 

63. منطقه آسایش مکانی دوست داشتنی اسـت، اما هیچ چیز در آنجا رشد نمیکند. این جا برای امتحان چیزهای جدید اسـت!

 

64. با تمام کمبود خواب، مطالعه در اواخر شب، و کار سخت، پاداش شـما اینجاست. تبریک شایسته!

 

65. تعقیب رویا نیاز بـه اشتیاق و سخت کوشی دارد. تبریک برای فارغ التحصیلی، و همان‌ گونه بـه تلاش!

 

66. آرزو میکنم کـه فرصت هاي‌ روشن تری بـه سراغت بیایند ودر همه ی آن ها بـه موفقیت دست یابی!

 

67. امیدوارم بـه دستاوردهای خود افتخار کنید! تمام کار سختی کـه کشیده اید نتیجه داده اسـت و پاداش شـما در پیش اسـت.

 

68. حتی بیشتر از این کـه ثابت کنید بـه اندازه کافی باهوش هستید تا دیپلم بگیرید، شخصیت خودرا ثابت کرده اید. و شخصیت شـما بسیار مهمتر از هر دیپلم یا فارغ التحصیلی اسـت. بهترین آرزوها!

 

69. شـما شایسته دیدن رویاهای خود هستید. تبریک میگویم!

 

70. شـما درخشان، توانا و جاه طلب هستید. شـما همیشه در جاده شکوه قدم خواهید گذاشت. باشد کـه تمام انچه را کـه برای بـه دست آوردن دستاورد ها و حقایق بیشتر در زندگی پیش رو نیاز دارید، داشته باشید.

 

71. امروز برای بستن عده اي از درها وقت بگذارید. نه بـه خاطر غرور، ناتوانی یا تکبر – بلکه صرفاً بـه این دلیل کـه شـما را بـه جایی نرساندند. حالا، بـه جلو نگاه کن

 

72. من همیشه بـه شـما ایمان داشته‌ام و مطمئنم کـه می توانید هر کاری کـه در ذهنت ان اسـت انجام دهید. با آرزوی آینده اي سرشار از موفقیت و شادی!

 

73. فارغ التحصیلی پلی اسـت برای قسمت بعدی زندگی شـما، و هر چیزی کـه شـما را بـه این جا رساند – سخت کوشی، انگیزه، اعتماد بـه نفس – شـما را بـه آینده اي کـه لیاقتش را دارید می‌برد.

 

74. در روز فارغ التحصیلی شـما، سفر و مقصد شـما را گرامی می داریم. ما مشتاقانه منتظریم تا شـما را در مرحله جدیدی از ماجراجویی خود ببینیم!

 

75. این مدرک پله اي برای کمک بـه شـما برای درک کامل پتانسیل خود اسـت. تبریک میگویم!

 

76. این قطعا آخرین باری نخواهد بود کـه می‌توانم درباره شـما لاف بزنم. تبریک میگم

 

77. برای تکمیل این مرحله مهم زندگی آفرین. بـه یاد داشته باشید کـه همیشه بـه بالا رفتن از پله ها ادامه دهید.

 

78. بسیار الهام‌بخش اسـت کـه میبینید همه ی تلاش‌هاي‌ شـما برای دستیابی بـه این هدف گرد هم می آیند – زندگی کنید و جشن بگیرید. نوبت توئه!

 

79. هرروز رابا جاه طلبی و اهداف مشخص شروع کنید و بـه خود ایمان داشته باشید. من می‌دانم کـه شـما بـه یک زندگی مرفه دست خواهید یافت!

 

80. هرگز از ترسیم مسیر خود نترسید. شـما تمام ابزار مورد نیاز خودرا دارید.

 

بیشتر بخوانید: متن فارغ التحصیلی از بزرگان برای کپشن اینستاگرام

 

در پایان

این کلمات مثبت و گفته هاي‌ مشهور بـه دانش آموختگان دبیرستان، فارغ التحصیلان دانشگاه و غیره انگیزه می‌دهد.