بروزرسانی : 1 تیر 1403

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

به مناسبت روز زن بهترین متن و عکس برای تشکر روز زن را در اینجا بخوانید ( متن های زیبا و عاشقانه برای تشکر از محبت ها و زحمات همسر در زندگی )

متن زیبا برای تشکر از همسر

تـو مثل گل سرخی

شکفته و زیبا

تـو برای مـن بسیار خاص هستی

تـو فوق العاده ترین زنی هستی

کـه تا بحال دیده‌ام

بسیار دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

اس ام اس تشکر از همسر

اندازۀ عشق مـن بـه تـو

در هیچ کلمه‌ای نمی گنجد

تـو همـه چیز مـن هستی

و دنیای مـن بدون تـو

چیز بزرگی را کم دارد

دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

صبح‌ها کـه از خواب بیدار میشوم

بـه تـو فکر میکنم

و شب ها با یاد تـو بـه خواب می روم

تـو همیشه و همه ی ي جا فکر و ذکرم هستی

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

تشکر از همسر

بعضی می‌گویند

کـه عشق بـه آدم صدمه میزند

ولی مـن بخاطر تـو هر خطری را به جان میخرم

زیرا نمیتوانم زندگی بدون تـو را تصور کنم

تـو مرا کامل کردی

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

پیام تشکر از همسر عزیزم

تـو مثل یک قطعۀ گم شدة هستی

و مـن مثل یک پازل تکمیل نشدة

مـن با وجود تـو کامل میشوم

دوستت دارم

آرزو میکردم کـه

هفته 8 روز و روز 25 ساعت بود

تا بتوانم هر روز بیشتر با تـو باشم

باز هم تـو را کم دارم

و دلتنگ تر و عاشق تـو هستم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عشق تـو الهام بخش مـن اسـت

و حتی نمیتوانم تصور کنم کـه

بدون تـو زندگی مـن چطور می‌توانست باشد

خوشحالم کـه خداوند تـو را به مـن بخشیده اسـت

دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

ترجیح می دهم

کـه در قلب تـو باشم تا در ذهنت

چرا کـه ذهن ممکن اسـت فراموش کند

ولی قلب هرگز

دوستت دارم عزیزترینم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

اگر می توانستم ستاره‌ها و ماه را به تـو می دادم

تا عشقم را به تـو نشان دهم حیف کـه شدنی نیست

تنها چیزی کـه می خواهم این اسـت کـه

همیشه در کنارت باشم تا بتوانم

از عشق لبریزت کنم

بسیار دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

اگر بـه مـن یک فرصت برای آرزو کردن بدهند

تنها یک چیز را آرزو میکنم و ان این اسـت کـه

مـا در کنار هم عمرمان را بگذرانیم

و عشق مان ابدی باشد

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

لبخندت را دوست دارم

تـو درست شبیه خودم هستی

چـه چیز بیشتری را می توانم بخواهم

جز این کـه عشق مان همیشگی باشد

تـو برای مـن منحصر بـه فردی

و نمیتوانم از فکرت بیرون بیایم

دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عکس های دونفره پروفایل

حس میکنم یک گل درون قلبم می شکفد

میدانی نامش چیست؟

چشم هایم برق خاصی دارند

می داني نام این جرقه چیست؟

پاسخ تمام این‌ها عشقی اسـت کـه بـه تـو دارم

یار مـن بسیار دوستت دارم

و تـو برای مـن معنی زندگی هستی

عزیزترینم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عکس های عاشقانه تشکر از همسر

عشق معجزه‌ای است که درون قلب رخ می دهد

و برای مـن هم اتفاق افتاد

مـن در نخستین نگاه عاشق تـو شدم دوستت دارم

شاید ان قدری کـه مـن دوستت دارم

مرا دوست نداشته باشی

و شاید انقدر کـه مـن حواسم بـه توست

تـو حواست بمن نباشد ولی

هر زمان کـه بـه مـن نیاز داشته باشی

در کنارت هستم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

بهترین نوشته های تشکر از همسر

اگر باید بین نفس کشیدن

و دوست داشتن تو

یکی را انتخاب میکردم

در آخرین نفسم بـه تـو می گفتم

دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

تشکر از همسر در روز زن

شب‌ها دلم برای خوابیدن تنگ می شود

و روزها دلم برای روشنایی شب و روزم  بـه هم ریخت

ذوب شدن در عشق حس فوق العاده ایست

و مـن در عشق تـو ذوب شدم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

همسر مهربانم روزت مبارک

دیدار مـا تصادف بود یا اتفاق مهم نیست

فقط مرا با تمام وجودت بپذیر

عزیزم مـن بسیار دوستت دارم

و برایت ارزش زیادی قائل هستم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

جملات زیبا برای تشکر از همسر

نخستین باری کـه تـو را دیدم مسخ شدم

نخستین باري کـه تـو را دیدم شیفته‌ات شدم

نمیتوانم صحبت کنم، نمیتوانم فکر کنم

تـو تمام هوش و حواسم را بردی

هنوز باورم نشدة کـه تـو عشق مـن هستی

مـن بسیار خوشبخت و سپاس گزارم

دوستت دارم عزیزم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عاشقانه های زیبا برای تشکر از همسر

عشق باید خالص باشد

تنها راجع بـه خودمان فکر می کنم

تـو همیشه در ذهن مـن هستی

تمام غصه ها و ترس ها پنهان شده اند

دوستت دارم عزیزم

جاي تـو همیشه در قلب مـن اسـت

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

پیام عاشقانه برای تشکر از همسر

داشتن عشقی مثل تـو در زندگی

یک موهبت اسـت

تـو منحصر بـه فردی

و مـن عاشقت هستم

همیشه بدان کـه

دوست داشتنی و خاص هستی

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عکس پروفایل تشکر از همسر

دوست دارم تنگ در آغوشت بگیرمت

دوست دارم هر روز و هر لحظه با تـو باشم

چون دلتنگت میشوم

و دوستت دارم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

تشکر از همسر مهربانم

عزیز دلم

دوست دارم بدانی کـه

این نخستین بار اسـت

کـه در زندگی ام حسی چنین عمیق را تجربه میکنم

تـو رویا های مرا محقق کردی

و خوشحالم کـه دوستم داری

بسیار دوستت دارم یار شیرینم

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

متن قدردانی از همسر

مهم نیست

کـه گذشتۀ مـن چقدر وحشتناک بوده

فقط با یک لبخند تـو همـه چیز درست میشود

تـو فرشتۀ مـن در لباس انسان هستی

متن زیبا برای تشکر از همسر | پیام زیبا و عاشقانه برای تشکر از همسرم

عکس نوشته تشکر از همسر

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت