بروزرسانی : 22 فروردین 1398

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

23 فروردین روز دندان پزشک را بـه دندانپزشکان عزیز تبریک عرض می کنیم. بـه همین مناسبت اس ام اس هاي‌ برای تبریک روز دندان پزشک را دراین مجموعه برای شـما قرار دادیم.

هر کس بـه طب و دکتری بپردازد، باید درباره جان مردم از خدا بترسد و خیرخواه باشد و تلاش کند تا بیمار خودرا بادقت درمان کند

روز دندان پزشک مبارک

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

متن تبریک روز دندانپزشکی

ما بـه نجات زخمیان شب میاییم 

داغیم لیکن بـه شفای تب می‌آییم
روز دندان پزشک بر همکاران گرامی خجسته باد

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

 درسال جدید وقت شادی شده اسـت

هنگام نبرد با کسادی شده اسـت

الواتور و توربین و تری را بردار

برخیز؛ جهاد اقتصادی شده اسـت

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

عکس تبریک روز دندانپزشک

اي شـما دندانپزشکان روزتان فرخنده باد

آفتاب پر فروغ علمتان تابنده باد

تا شعاع مهرتان باشد بـه دنیا ماندگار

دولت سلم و صفاتان تا ابد پاینده باد

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

شعر تبریک روز دندان پزشک

پروردگارا!

معماری لبخندهای زیبا آرمانی اسـت کـه در رسیدنش محتاج یاری توام.

روز دندان‍دکتر مبارک

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

پیام تبریک روز دندانپزشکی

دستانی کـه شفا می‌بخشند مقدس‌تر از لب‌هایي هستند کـه دعا میخوانند.

روز دندان‌‍دکتر مبارک!

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

جملات زیبا برای تبریک روز دندانپزشکی

نباشد فوق دندان‌درد دردی

ندارد تاب دردش هیچ مردی

کشم دندان و اندو می کنم من

بباشم موجب آرامش تن

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

حضورت اشارتی ست پیامبرانه،‌ شاید دردمندی بـه دستان تو دخیل بسته باشد … روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

عکس روز دندانپزشک

هرآنکس کـه دندان دهد نان دهد و هرانکس کـه درد دندان درمان کند دوباره نان خوردن دهد.

روز دندان‌دکتر مبارک

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

هرآنکس کـه دندان دهد، جان دهد.

روزتان مبارک جانانگان

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

میدونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندی کـه بی‌اراده روی لب‌هاي‌ بیمارانت نقش می بندد و تو هستی کـه ان را خلق کرده‌اي.

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

اشعار کوتاه روز دندانپزشک

 درسال جدید وقت شادی شده اسـت

هنگام نبرد با کسادی شده اسـت

الواتور و توربین و تری را بردار

برخیز؛ جهاد اقتصادی شده اسـت

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

دستانی کـه شفا می‌بخشند مقدس‌تر از لب‌هایي هستند کـه دعا میخوانند. روز دندان‌‍دکتر مبارک!

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

نباشد فوق دندان‌درد دردی

ندارد تاب دردش هیچ مردی

کشم دندان و اندو میکنم من

بباشم موجب آرامش تن

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

کارت پستال روز دندانپزشکی

حضورت اشارتی ست پیامبرانه،‌ شاید دردمندی بـه دستان تو دخیل بسته باشد …

روزتان مبارک، دستانتان شفا بخش

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

متن ادبی تبریک روز دندانپزشک

هرآنکس کـه دندان دهد نان دهد و هرانکس کـه درد دندان درمان کند دوباره نان خوردن دهد.

روز دندان پزشک مبارک

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

جملات رسمی برای تبریک روز دندانپزشک

هرآنکس کـه دندان دهد، جان دهد.

روزتان مبارک جانانگان

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

میدونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندی کـه بی‌اراده روی لب‌هاي‌ بیمارانت نقش می بندد و تو هستی کـه ان را خلق کرده‌اي.

متن تبریک روز دندانپزشکی | اس ام اس تبریک روز دندانپزشکی

پیام تبریک روز دندان پزشک

دندان پزشک گاهی بیماران را درمان می کند، اغلب ان را تسکین می‌دهد اما همیشه باید بـه بیماران آرامش بخشد…
اي آرامش بخشان روح و جان و تن، روزتان گرامی باد

منبع: zamzar.ir

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت