نوشته های زیبا مخصوص وظیفه شناسان نیروی انتظامی

نوشته های زیبا مخصوص وظیفه شناسان نیروی انتظامی

متن های زیبا برای نیرو انتظامی

نیروی انتظامی همه ی وقت احترام برایشان واجب هست زیرا آنها میباشند که کشور را مورد امنیت کامل قرار می دهند .  

 

سپید نامان

اي سبزپوشان سپید دل، اي حماسه سازان موفق، اي سنگرداران همه ی وقت بیدار، اي نشان هاي سرافرازی بر دوش، آرامش شهرهامان نشان از سبزی نام و ذکر شماست؛ شمایی که سینه در سینه و مشت در مشتْ در پهنای همه ی آبادی ها، در برابر طاغوتِ بیداد و ستم ایستاده اید ودر مصاف با اهریمنان شب پرست، بر پیکره سیاه ظلم، تیر و تبر فرود آورده و بر ریشه فساد تیشه می کوبید.

 

اي رهروان راه عدالت، اي دلیر مردان، بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید و هم چون همه ی وقت، بکار بهشتیِ پاسداری از ارزش هاي اسلام و انقلاب تداوم بخشید. اي سپیدنامان، کتاب وجودتان به شیرازه امن وامان خداوندی مستحکم و پابرجایْ و خروش مخلصانه شما، در بارگاه کبریایی مقبول و مأجور باد.

 

نوشته های زیبا مخصوص وظیفه شناسان نیروی انتظامی

 

نگاهبانان بیدار

شب، سایه سیاهش را بر سر شهر افکنده و سکوت تنها همهمه کوچه ها بود. منزل ها به تدریج پلک هایشان را می بستند تا به خوابی سنگین فرو روال، مرد، در امتداد کوچه گام برمی داشت و نگاه جست وجوگرش رابه اطراف می دوخت. خستگی مهمان تنش بودو خواب مهیای ورود به چشمانش، ولی گام هایش محکم بودو استوار. آن سمت کوچه، پیرمردی در آستانه در ظاهر شد، دستی تکان داد و لبخندی زد. مرد نگاه مهربانش رابه پیرمرد دوخت، دستش رابه نشانه سپاس بالا آورد و خداحافظی کرد. اسلحه را بر روی دوشش جابه جا کرد تا مقداری از سنگینی اش کاسته باشد. نباید به خستگی مجال می داد و به خواب اجازه ورود. او باید بیدار می‌ماند تا پیرمرد و بچه هایش آسوده بخوابند.

 

نوشته های زیبا مخصوص وظیفه شناسان نیروی انتظامی

نوشته های خواندنی در مورد پلیس ها 

 

وقتی همه ی شهر خوابند… 

برای شما مینویسم ؛شمائی که با همه ی آشنایید و همه ی با شما  ناآشنا . برای شما و برای هر که مثل شما گم نامست . شاید ما آنگونه که باید قدر شناس تان  نبوده ایم و گاها” طلبکار نیز بوده ایم! اما یک وقتهایی اگر به دلمان رجوع کنیم میبینیم بخش عظیمی از آسایش و امنیت جامعه متوجه  شما سبزپوشانی هست که جانتان به معنای حقیقی در کف دستانتان پیداست .

 

اینروزها اکثر یادمان میوفتد که کسانی مثل تان اگر نباشند چه بر سر شهر و کشور خواهد آمد. شمائی که در هر قدمتان خطری هست ودر هر کلامتان رمزی. اینروزها و این هفته ها یادمان  باشد مرزهایمان اگر امن هست ، فرزندانی از این دیار با تحمل رنج دوری خانواده ، پاسبان روز و شب این خاکند .

 

و ما نمیبینیم آنها را وقتی که دلیرانه تا پای جان در برابر مزدور، راهزن و ده ها مورد خطر آفرین دیگر مقاوت میکنند . ما نمی بینیمشان وقتی  خواب پلکهایشان را سنگین می‌کند ، وقتی سپر می‌شوند برای ما در برابر متجاوزین و محاربین .

 

وچه زود به دست فراموشی سپرده می شود همه ی آن چه که آنها بی منت پیش کشمان کرده اند . هفته اي به نامتان گرچه کم هست برای قدردانستن نعمتی چون امنیت، اما بدانید مدیونتان هستیم به جهت داشتن امنیت و آسایش امروزمان. باشد که شکر گذار این نعمت باشیم…      

 

نوشته های زیبا مخصوص وظیفه شناسان نیروی انتظامی

 

ارمغان آور آرامش وعدالت

آرزوی همیشگی انسانها ، دنیایی سراسرصلح و آرامش بوده هست . نیروی انتظامی نیازیک جامعه ي آرمانی هست و همه ی ي اندیشمندان اجتماعی برضرورت وجود چنین نیرویی درتمام جوامع تاکید دارند.

 

به گزارش تالاب نیرویی که با اقتدار دربرابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه برریشه هاي ظلم وفساد می کوبدتا ارمغان آور آرامش وعدالت باشد.  امنیت ، اطمینان، سلامت ، پویایی و نشاط ثمره ي حضور نیروی انتظامی درجامعه هست بدین گونه  ضمن بزرگداشت هفته ي مقدس نیروی انتظامی از تلاشهای بی شایبه شما حماسه ساز موفق وسنگردار همه ی وقت بیدار که سرافرازانه راه قسط و امنیت درسایه ي تلاش شما طلوع می‌کند. 

 

جدیدترین مطالب سایت