پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

رسید موسم بهمن بهار باز آمد

جلال محفل ما، یار دل نواز آمد

بـه پاست خیمه آلاله‏هاي‌ صحرایی

«و آن یکاد» بخوان موسم نیاز آمد

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

پیام تبریک 22 بهمن

 

مژده اي دل مـــاه بــهمن آمده روز آزادیّ مــیـهـن آمده

مژده اي دل فـــجر آزادی دمید ناجی مستضعفان از ره رسید

ملّت اســـلام دوشــادوش هـــم برخروشیدند بر ستم و ستم

خون بـه شمشیر آن چنان پیروز شد مـــاه بهمن مبدأ نوروز شد

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

عکس پیروزی انقلاب اسلامی

 

بیست و دوی بهمن کـه حیات میهن اسـت
خود روح خدایی اسـت کـه در جان و تن اسـت
ما زنده بـه آنیم و ازآن یاد کنیم
یوم الهی کـه یادگار ازآن ماه بهمن اسـت
یوم الله۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می‌گویم . . .

 

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

عکس پروفایل 22 بهمن

 

بهمن آمد فجر پیروزی رسید

گاه شادی و ستم سوزی رسید
بهمن و روئیدن گل درکنار

پس زدن از روی کشور هر غبار . . .

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

جملات تبریک 22 بهمن

 

آمده موسم فتح ايمان

شعله زد از افق نور قرآن

در دل بهمن سرد تاريخ

لاله سر زد، ز خون شهيدان

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

اس ام اس تبریک 22 بهمن

 

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏هاي‌ همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی اسـت جای یاران

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

اس ام اس 22 بهمن

 

بیست و دوی بهمن کـه حیات میهن اسـت

خود روح خدایی اسـت کـه در جان و تن اسـت

ما زنده بـه آنیم و ازآن یاد کنیم

یوم الهی کـه یادگار ازآن ماه بهمن اسـت

یوم الله۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک میگویم

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

تبریک 22 بهمن

 

بر صخره ‏هاي‌ همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی اسـت جای یارانی

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

پیام تبریک 22 بهمن

 

مبارک باد این گل افشان دیار

بـه بلبلان مبارک باد

همیشه بادا میهن بر فراز

این پیروزی مبارک باد

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

پیام تبریک 22 بهمن

 

بیا بیا کـه شمیم بهار می‏آید

دل رمیده ما را قرار می‏آید

سر از افق بدرآورد صبح آزادی

سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

جملات تبریک 22 بهمن

 

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

متن تبریک 22 بهمن

 

یاد آن روزی کـه بهمن گل بـه بار آورده بود

و آن زمستانی کـه با خود نوبهار آورده بود

یاد باد آن دل تپیدن‏هاي‌ مشتاقان یار

و آن عجب نقشی کـه آن زیبا نگار آورده بود

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

اس ام اس 22 بهمن

 

برخیزید اي شهیدان راه خدا

اي کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ي خون پاک شـما

میروید تا ابد در میهن لاله‌ها

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

تبریک 22 بهمن

 

لطف ایزدی رهگشای ماست

در خط سیاه میوه امام در شب خطر رهنمای ماست

بـه رغم آن دشمن خیره سر

میهن رها شد ز بیم و خطر

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

اس ام اس تبریک 22 بهمن

 

برخیز، کـه فجر انقلاب اسـت امروز

بیگانه صفت، خانه خراب اسـت امروز

هر توطئه و نقشه کـه دشمن بکشد

از لطف خدا، نقش بر آب اسـت امروز

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

پیامک تبریک 22 بهمن

 

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏هاي‌ همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

۲۲ بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

 

کسی کـه ماه شب تار بی قراران شد

انیس جان و شفابخش قلب یاران شد
نفوذ چشم و کلامش بـه جان اثر می‌کرد

همان کـه دلبر و دلدار رهسپاران شد

 

پیام تبریک 22 بهمن + متن تبریک 22 بهمن

اس ام اس تبریک 22 بهمن

 

یاسمن، سوسن، یاس

ریخت از هر در و بام
باز شد گلباران

خاک ما سرتاسر
ما همه ی شاد شدیم

تا کـه آمد رهبر

جدیدترین مطالب سایت