جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید

جوک خفن باحال 

تلفن عمومی ما
تلفن عمومی اونا

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

رفتم دستشويي عمومی، دیدم روی سیفون نوشته:
“خواهی کـه نبیند اَحدی این هنرت را،
برخیز و بکش سیفون بالای سرت را”

من موندم شاعرای این مملکت چرا استعدادها رو اینجور جاها خالی میکنن… تازه برگشتم دیدم یکی نوشته :

“سنجیدم و دیدم سخنت عين صواب اسـت،
صد حيف كه دستگيره سیفون خراب اسـت”

 

 

جوک های طنز جدید 

 

بـه یارو میگن: کجا کار می‌کنی؟
ميگه: من تو N.M.A مشغول کارم.

ميگن: نيروگاه مرکزی اتمی؟
ميگه: نه, نانوايی ممد افغانی

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

یارو بـه نامزدش ميگه:

عزيزم
تو زنبور عسلی،
چون

هم زنی
هم بوری
هم عسلی،

حیف نون کـه اونجا بود جو ميگيردش
ميادخونه بـه زنش
ميگه:
هی عشرت تو پنگوئنی،
برای اينکه
هم پهنی
هم گوهی
هم أنی!

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻪ

ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﻪ ﺭﺑﻊ 300 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ؛
60 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ ؛

2 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ . ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ آب میوه بخور ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

 

شیخی در جمع زنان از حجاب سخنرانی می‌کرد.زنی گفت: من در منزل هم با چادر هستم. شیخ گفت: آفرین بر شـما، کلید بهشت را بـه این زن بدهید.
زن دیگری گفت: من در منزل با لباس زیر میگردم.

شیخ گفت:کلید منزل ما را هم بـه این خواهر بدهید!

 

جوک هاي طنز سرکاری 

 

نامم را والدینم

زبانم را کشورم

دینم را اجدادم انتخاب كردن

از دار دنیا یک زنم را خودم انتخاب کردم
کـه ان هم خاک توسرم

مهرشو گذاشته اجرا..

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

يارو سه تا زن داشته…
١-دكتر ۲-مهندس ۳-معلم

ميگن ازكدوم يكي راضي هستي؟

ميگه معلمه،ميگن چرا؟

ميگه:شبي كه بادكترهستم ميگه مواظب باش ميكروب توش نره’

شبي كه بامهندس هستم ميگه يك سانت اينورواونورنره’

اماشبي كه بامعلمه ميخوابم بعدازاتمام كاربهم ميگه دوباره مرورميكنيم

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

جعفر میره از سربازی معافی بگیره…

میگن: مشکلت چیه؟؟!
میگه: پوستم کوتاهه!!

میگن این کـه دلیل نمیشه واسه معافی!! برو خدمت
شب اول توی خوابگاه تا صبح هی میگوزه در حدی کـه هیچکی نمیتونه بخوابه…

صبح سربازا شاکی میشن جعفر رو میبرن پیش فرمانده
فرمانده میگه: چِتِه دیوص؟؟ این چه وضعشه پادگانو بو گرفت گوزگوز راه انداختی
چرا خودتو نگه نمیداری؟؟

جعفر میگه: من کـه گفتم پوستم کوتاهه!
پِلکامو کـه میبندم اون در ک.ونم باز میشه

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

جوک های ایرانی

 

مهریه جدید خانم ها… ۱۳۹۸ کیلوووو پیاز

آیا وکیلم؟؟

عروس رفته گونی بیاره

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺧﺮﯾﺪﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﻪ ؛ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﻼﺏ ؛ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ

ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﺸﻮﻥ ﺧﺎﻟﯿﻦ…!

ﻣﯿﮕﻢ:ﭘﺲ ﮔﻼﺑﻬﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻮ ؟

ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺳﻔﺮﻩ نذری ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﻫﻤﺸﻮ ﺷﺮﺑﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ بـه ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ، خیر ببینی ننه، ﻣﺠﻠﺴﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ حال عجیبی ﺩﺍشت، آﺧﺮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﺮﻩ ﻣﯿﺰﺩﻥ:
ﻳﺎ خدا ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻦ

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

 

پیره زنی فیلم غیر اخلاقی نگاه میکرد و گریه میکرد ازش پرسیدن حالا چرا گریه میکنى؟ گفت : آخه حاجی خدا بیامرز همه ی حرکتاش اشتباه بود

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﺭﻭﺷﻨﻪ .
ﮔﻔﺖ :
.

.
.
ﻣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻣﯿﺸﺎﺷﻢ ﯾﻪ ﻣﺎﭼﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻣﯿﺎﻡ.
ﺳﺮﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻓﺖ ﺳﻤﺖ
ﮐﺎﺑﯿﻦ.
ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻩ ﭘﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩ.
ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﺎﺷﻪ !!

 

جوک های طنز و خنده دار جدید

 

غضنفر ادعا میکرد چند سال جنگ بودم
بهش میگن :
تو جنگ چی کار می کردی؟
میگه: کمک آر پی جی زن بودم..
میگن :یعنی چی؟
.
.
.
.
.
.
میگه کنارش میشستم هر وقت بـه هدف نمی خورد می‌گفتم :
ریدي

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

یارو ميره استاديوم هی بـه بغل دستيش میزنه و ميگه عجيبه ها !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
ميگه چي عجيبه؟؟؟؟

ميگه ١٠٠٠٠٠ تا تماشاگر، ٢٢ تا بازيكن ؛ ١٠٠ تا انتظامات ؛ ١٥ تا نظافتچي ؛ ٣ تا داور ؛ ٣ تا دكتر ؛ ٤ تا برانكاردچي ؛ ٣٨ تا رو نيمكت ؛ ١٦ تا خبرنگار ؛ ٣٢ تا عكاس و…..
ميگه اين كجاش عجيبه؟؟؟؟
.
.
ميگه گنجشكه ريد رو سر من!

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

تو اتوبوس زنه داشت بـه بچه ش شیر میداد،بچه نمی‌خورد.

زنه میگه ،اگه نخوری میدم این آقاهه بخورهااا…!!!

خلاصه بچه نمی خورد و زنه هی تکرار میکرد.

تا این کـه مرده قاطی میکنه ،میگه:
خانوم ،من باید 5 ایستگاه قبل تر پیاده می شدم،تکلیف مارو مشخص کن.
مسخره گیر آوردی.
نمیدی بخوریم
پیاده شیم

 

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ايتاليايي بـه ايرانيه میگه: ونیز ﺑﯽﻧﻈﯿﺮﻩ !

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ! یه ﺷﻬﺮ ﮐﻼً ﺭﻭی ﺁﺑﻪ
.
.
.
– ایرانیه میگه: ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ،

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !

ﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻼً ﺭﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ

ﮐﺪوﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺸﻪ ﺳﺎﯾﺰﺵ ۱۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺸﻪ؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺑﮕﻢ ﺯﺷﺘﻪ،
یه ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻗﺮﻧﯿﻪ چشم.
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻭﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ…
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺗﺎ استاد؟
استاد ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯿﺶ ﺑﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﻮ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮﺩﯼ،
ﯾﮑﯿﺸﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ،
ﺑﺎﺯ ﭘﺴﺮﻩ ﺍﺯ ﺗﻪ کلاس ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﯾﻪ ﺻﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ،
استاد ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ؟؟؟
پسره ﮔﻔﺖ:ﭼﻮﻥ ﺗﻮقعشم ﺯﯾﺎﺩﻩ،آخه ۱۵ﺑﺮﺍﺑﺮ !!! ؟؟

 

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

غضنفر رفته بود مجلس ختم

بشقابش پر گوشت بود!

بـه بغل دستیش میگه:

عباسقلی؛ ختم بـه این میگنا ؛

ریدم تو ختم بابات !!

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

میگن ننه سرما
وقتی گریه کنه بارون میباره

وقتی پنبه هاي‌ لهاف بریزه بیرون برف میباره

وقتی گردن بندش پاره شه تگرگ میزنه

امسال فکر کنم مشکل مثانه داشته، هر بار دسشویی میره یه سیل میاد

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

دیشب از بابام پرسیدم :
چرا با شوهر خاله هام اینقد مشکل داری؟

گفت ببین پسرم همريش مثل درخت کنار دستشويي میمونه نه میشه از میوه اش استفاده کرد و نه از سایه اش!

ناموسن تا حالا بـه درخت بغل دستشويي از این زاویه فکر نکرده بودم

در مورد جاری هم کاربرد داره.

 

جوک های خفن جدید

 

یه بار پدره بـه پسره گفت برو کتاب مداحی منو بیار !
پسره نمیدونه کتابش کجاس میره کتاب خیاطی مامانشو میاره
.
.
.
.
هیچی دیگه….
پدره میره تو مسجد میگه من هر جمله اي رو میگم بگید ابوالفضل..
بعد پدره میگه ..
دور کمر اکرم خانوم یه متره.
همه ی میگن ابوالفضل …

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺎﻱ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻳﻲ ﻣﻴﺮﻳﺰﻩ بابام ﻣﻴﮕﻪ ﻣﮕﻪ ﻛﻮﺭﻱ…

ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻱ بابام ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ :

ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ
ﻛﺪﻭﻡ ﺧﺮﻱ ﺍﻳﻨﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ…

 

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

بادوست دخترم رفته بودم یه رستوران شیک
نمکدونش از این پیچوندنیا بود
هی تکونش میداد
نمک نمی اومد
اروم توگوشش گفتم :
بپیچونش……

اونم اول یه نگاه بـه دور و برش کرد و بعد نمکدونو گذاشت تو کیفش!

 

جوک جدید

 

يارو صبح ميره مغازه و كركره رو بالا ميكشه و ميگه بسم الله رحمان الرحيم

واردميشه بعدش ميبينه همه ی مغازه رو خالي كردن !!! كركره رو ميكشه پايين و
ميگه صدق الله علي العظيم.

 

جوک خفن باحال | جوک های طنز و خنده دار جدید 1402

 

جعفر از هندیه میپرسه:
وقتى یکى ازتون میمیره چکارش میکنین؟

هندیه میگه:
میسوزونیمش، خاکسترش رو میریزیم تو قوطى.

جعفر میگه:
یعنى اگه بخواین بـه هم فحش بدین میگین ریدم تو قوطى بابات؟

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت