بروزرسانی : 30 اردیبهشت 1403

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

همکارانی کـه با اندوه دست و پنجه نرم می کنند ممکن اسـت از پیام تسلیت متفکرانه همکاران خود قدردانی کنند. در حالی کـه دلداری دادن بـه کسی کـه عزادار اسـت چالش برانگیز اسـت، بهتر اسـت پیام تسلیت بفرستید تا از برقراری ارتباط با او اجتناب کنید.

راه هاي‌ مختلفی وجوددارد کـه شـما و شرکتتان می توانید در شرایط سخت پیامی از درک و پشتیبانی ارائه دهید. دراین مقاله از مجله تفریحی تالاب، 50 نمونه از پیام‌هاي‌ تسلیت را کـه می توانید برای یک همکار ارسال کنید و چند نکته اساسی کـه هنگام ابراز حمایت خود از همکار داغدار باید رعایت کنید، بـه اشتراک می گذاریم.

50 نمونه پیام تسلیت همدلانه به همکار

راه هاي‌ مختلفی برای ارسال پیام تسلیت بـه همکار وجوددارد. پیام ارسال شده با گل آرایی یا یادداشت ساده اي کـه روی کارت همدردی نوشته شده اسـت، روشی محبوب برای بـه اشتراک گذاشتن تسلیت اسـت. اگر از دفتر دور هستند، می توانید گل و کارت تحویل بگیرید یا ایمیلی همراه با یادداشت شخصی ارسال کنید. در این جا چند نمونه از پیام هاي‌ تسلیت وجوددارد کـه می توانید برای همکار عزادار خود شخصی سازی کنید:

پیام تسلیت یک گروه

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

در این جا چند نمونه از پیام هاي‌ تسلیت کـه گروهی از همکاران می توانند ارسال کنند آورده شده اسـت:

1. از طرف کل تیم، عمیق ترین همدردی ما را بپذیرید.

2. ما می‌خواهیم بـه شـما اطلاع دهیم کـه افکار ما با شـما و خانواده شـما اسـت.

3. برای شـما و خانواده محترمتان دراین ایام عزاداری آرزوی شهامت و آرامش داریم.

4. دراین ایام غم و اندوه دل ما بـه سوی شـما می سوزد.

5. دراین زمان غم انگیز شـما را در افکار خود نگه می داریم. ما عمیقا برای از دست دادن عمیق شـما متاسفیم.

6. فقدان عزیزتان را تسلیت می‌گوییم. با عمیق ترین همدردی همکارانتان.

7. لطفا بدانید کـه ما دراین دوران دردناک بـه فکر شـما هستیم. بـه عنوان خانواده کاری شـما، ما این جا برای شـما هستیم.

8. ما برای از دست دادن شـما بسیار متاسفیم. همه ی ما بـه تو فکر می‌کنیم

9. دل ما از فقدان شـما غمگین اسـت و فکر ما با شماست.

10. ما صمیمانه تسلیت خودرا بـه شـما و خانواده محترمتان ابراز می‌کنیم.

پیام تسلیت برای از دست دادن پدر و مادر

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

در این جا چند نمونه از پیام هاي‌ تسلیت وجوددارد کـه می توانید برای همکارانی کـه اخیراً والدین خودرا از دست داده اند ارسال کنید:

11. عمیق ترین همدردی خودرا برای از دست دادن [مادر/پدر] شـما ابراز میکنم.

12. از شنیدن خبر فوت [مادر/پدر] شـما بسیار متاثر شدم. فکر شـما و خانواده خودرا.

13. از شنیدن اخبار در مورد [مادر/پدر] شـما بسیار متاسفم. تسلیت مرا بپذیرید

14. تو و تمام خانواده ات در فکر من هستی.

15. باشد کـه خاطرات محبت آمیز [مادر/پدر] بـه شـما کمک کند آرامش پیدا کنید.

16. بـه تو فکر می‌کنم و برایت آرزوی قدرت و آسایش دارم.

17. بدان کـه فکر و دعای من دراین زمان غم انگیز با تو و خانواده ات اسـت.

18. شـما عمیق ترین تسلیت من را برای از دست دادن شخصی بسیار عزیز دارید.

19. لطفا این گلها را بـه احترام مرحوم [مادر/پدر] خود بپذیرید. باشد کـه در آرامش باشند.

20. من میخواهم با شـما و خانواده تان دراین زمان فوق العاده سخت ابراز همدردی کنم.

پیام تسلیت برای از دست دادن همسر یا شریک زندگی

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

در این جا چند نمونه از پیام هاي‌ تسلیت وجوددارد کـه می توانید برای یک همکار کـه اخیراً شریک زندگی خودرا از دست داده اسـت ارسال کنید:

21. کلمات ناکافی بـه نظر می‌رسند. من این گلها را بـه نشانه همدردی بزرگ خود برای از دست دادن شـما می فرستم.

22. صمیمانه ترین همدردی خودرا بـه شـما و خانواده تان دراین زمان سخت می فرستم.

23. من بـه تو فکر میکنم، [نام همسر یا شریک زندگی] را بـه خاطر می آورم و زندگی آن ها را جشن میگیرم.

24. با آرزوی شجاعت برای رویارویی با روزهای پیش رو و خاطرات عاشقانه برای همیشه در قلب شـما.

25. دلم برای تو می سوزد لطفا عمیق ترین همدردی من را بپذیرید.

26. من عمیقا متاسفم کـه از درگذشت [شوهر/همسر/همسر] عزیزتان مطلع شدم. از آن ها بـه نیکی یاد خواهد شد.

27. امروز و همیشه، باشد کـه خاطرات عاشقانه برای شـما قدرت و آرامش بـه ارمغان بیاورد.

28. با صمیم قلب بـه شـما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم.

29. حفظ تو و [نام] در افکار و دعاهایم. عمیق ترین همدردی من

30. باشد کـه خاطرات [name] بـه شـما کمک کند آرامش پیدا کنید.

پیام تسلیت برای از دست دادن یکی از اعضای خانواده

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

در این جا چند نمونه از پیام هاي‌ تسلیت وجوددارد کـه می توانید برای یک همکار کـه اخیراً یکی از اعضای خانواده خودرا از دست داده اسـت، ارسال کنید:

31. از شنیدن خبر درگذشت عزیزتان بسیار متاسفم.

32. عمیق ترین همدردی من با شـما دراین زمان دشوار اسـت.

33. باشد کـه خاطرات خوش [عضو خانواده] شـما را دراین زمان غم انگیز آرامش بخشد.

34. از شنیدن خبر از دست دادن [عضو خانواده] شـما متأسفم. افکار و دعاهای من با شـما و همه ی خانواده شماست.

35. دراین زمان سخت بـه تو فکر می‌کنم.

36. در غم از دست دادن [عضو خانواده] خود برای شـما و خانواده تان آرامش و آسایش آرزو میکنم.

37. تسلیت مرا برای از دست دادن معشوق [عضو خانواده] بپذیرید.

38. باشد کـه دراین سخت ترین زمان در هجوم عشقی کـه پیرامون شـما و خانواده تان وجوددارد، آرامش پیدا کنید.

39. عمیق ترین تسلیت من برای از دست دادن ناگهانی [عضو خانواده] شـما. شـما و خانواده تان در فکر و دعای من هستید.

40. تو این مدت غم بـه تو فکر میکنم برای از دست دادن عمیق شـما بسیار متاسفم.

پیام های تسلیت ساده

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

41. ارسال تسلیت صمیمانه.

42. ارسال افکار مهم بـه راه شـما.

43. از شنیدن خبر از دست دادن شـما بسیار ناراحت شدم.

44. برای مصیبت وارده بـه شـما بسیار متاسفم.

45. بـه تو فکر میکنه

46. ارسال با عشق و یاد عزیزانتان.

47. با نهایت تسلیت بـه شـما و خانواده محترمتان.

48. تجلیل از زندگی یک شخص بزرگ.

49. کسی خیلی خاص هرگز فراموش نمیشود.

50.با عمیق ترین همدردی.

بیشتر بخوانید: اس ام اس تسلیت فوت پدر | عکس نوشته از دست دادن پدر | دلتنگی برای پدر

پیام تسلیت چیست؟

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

پیام تسلیت یک پیام حمایتی معنادار اسـت کـه با دست روی کارت نوشته شده یا در ایمیل تایپ شده اسـت. این نوع پیام بیانگر همدردی با کسانی اسـت کـه در زندگی خود از دست داده اند. بـه طور معمول، این از دست دادن یک عزیز برای آن ها عزیز اسـت، اما میتواند بـه دلیل هر نوع تراژدی یا آسیب شخصی باشد. پیام‌هاي‌ تسلیت می توانند ارزش‌هاي‌ اصلی تجربه شـما و محل کار را بـه عنوان یک حرکت شخصی یا حرفه‌اي همبستگی و همدلی منعکس کنند.

چرا پیام تسلیت بفرستید؟

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

روابط کاری شـما ممکن اسـت با روابط شخصی شـما با دوستان نزدیک و خانواده متفاوت باشد، اما روابط حرفه اي همان‌ گونه مهم اسـت. یک راه خوب برای تقویت روابط خود از طریق شفقت و همدلی شماست. شـما میتوانید با انجام کارهای کوچک مهربانی، مانند کمک بـه پروژه‌اي کـه روی ان کار میکنند یا کمک بـه کارهای کوچک برای بـه روز نگه داشتن آن ها در کار، بر درک خود از موقعیت تأکید کنید.

کمک شـما میتواند برای کسی کـه غمگین اسـت تفاوت بزرگی ایجاد کند. همکار شـما ممکن اسـت از کسی بخواهد کـه دراین زمان مشکل خودرا تصدیق کند، حتی اگر مایل نباشد درکنار دیگران باشد.

عناصر اصلی پیام تسلیت

50 نمونه از اس ام اس تسلیت به همکار + عکس برای تسلیت به همکار

در این جا چهار عنصر اصلی پیام تسلیت آمده اسـت:

1. تصدیق

همکار شـما ممکن اسـت در تلاش برای آشتی دادن هر آسیب تازه و طولانی مدت احساس تنهایی کند و عمیقاً دچار سوءتفاهم شود. برای یادآوری بـه همکارتان کـه در محل کار خود تنها نیستند، از مبارزات انها قدردانی کنید، بدون این کـه در مورد جزییات موقعیت خیلی خاص باشید.

این ممکن اسـت درک انها از ارزش خودرا برای اطرافیانشان افزایش دهد و بـه انها کمک کند تا در بین هرج و مرج تغییرات زندگی خود احساس عادی بودن را پیدا کنند.

2. یکدلی

بـه اشتراک گذاشتن درک خود از وضعیت عاطفی همکارتان میتواند بـه انها کمک کند کمتر دچار سوءتفاهم شوند. ممکن اسـت برقراری ارتباط و کمک گرفتن برای انها مشکل باشد. ابتکار شـما در بـه اشتراک گذاشتن درک خود میتواند باعث خاطرجمعی خاطر و احساس احترام برای همکارتان شود.

3. ارزش

بـه همکارتان نشان دهید کـه شـما و تیمتان دراین دوران سخت برای انها ارزش قائل هستید. همه ی می‌خواهند بدانند کـه در نقش خود و تلاشی کـه برای کار خود انجام می‌دهند ارزش قائل هستند. شـما می توانید این رابا نوشتن یک پیام تسلیت شخصی نشان دهید تا بـه ارزش انها برای تیم و شرکت خود اذعان کنید.

4. حمایت کردن

پشتیبانی را بـه طور معناداری ارائه دهید. بـه همکارتان بگویید کـه چگونه شـما و سایر همکارانش می توانید از آن ها حمایت کنید، خواه از طریق کمک کردن، وقت گذاشتن برای صحبت کردن یا صرفاً ارائه افکار و دعاهایتان باشد. نگرش مثبت خودرا حفظ کنید و فقط حمایتی را ارائه دهید کـه مایل بـه ارائه ان هستید.

بیشتر بخوانید: پیام تسلیت چهلمین روز درگذشت مادر، پدر و اقوام و دوستان نزدیک

در پایان «نکاتی برای پیام تسلیت شخصی»

در این جا چند نکته برای ارسال پیام تسلیت شخصی وجوددارد:

1. صادق باشید: در صحبت هایي کـه بـه همکار خود میگویید صادق و صمیم باشید.

2. از مشاوره دادن بـه آن ها خودداری کنید: در عوض، بـه انها بگویید کـه شـما و شرکت چه کاری می توانید برای حمایت از آن ها انجام دهید.

3. با وضعیت آن ها ارتباط برقرار کنید: بـه جای مقایسه ضررها یا مشکلات، همدلی نشان دهید.

4. از جزئیات خاص اجتناب کنید: پردازش یادآوری حادثه ممکن اسـت برای همکار شـما در محل کار دشوار باشد.

5. درصورت لزوم احساسات مذهبی را درج کنید **:** بهترین قضاوت خودرا در مورد روابط کاری خود و اعتقادات شخصی آن ها برای تصمیم گیری در مورد این کـه آیا انها از یک پیام مذهبی قدردانی می کنند استفاده کنید.

6. روی همکار خود تمرکز کنید: ارزش انها را بـه جای تمرکز بر فاجعه اي کـه با ان روبه‌رو هستند، یادآوری کنید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت