بروزرسانی : 29 فروردین 1397

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

آنتونی رابینز

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اس ام اس موفقیت

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

دیل کارنگی

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

 

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.

اوستن

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش.

منتسب به ویلیام شکسپیر

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

ماروا کلینز

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

حتی دارکوبنیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود.

کولمن کاکس

اس ام اس موفقیت

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

هنری تورئو

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

پیش از آنکه بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

استفان کاوی

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

هنری فورد

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند.

توماس دوار

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.

آنتونی رابینز

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.

آنتونی رابینز

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.

آنتونی رابینز

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.

مارک تواین

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید.

آلبرت اینشتین

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

برایان تریسی

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.

سرهنری دیوی

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

لوسیا

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

موریس مترلینگ

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند.

لوپ دووکا

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.

برایان تریسی

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.

برایان تریسی

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

کریستوفر مارلو

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی.

گیل فلان

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

مرد عاقل همواره ۹ نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن ،راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.

کنفوسیوس

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید.

آنتونی رابینز

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

هیچ موفقیت حقیقی به دست نمی آید، مگر اینکه با ارزش های اساسی ما مطابقت داشته باشد.

آنتونی رابینز

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است.

آنتونی رابینز

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

آنتونی رابینز

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید.

آنا پاولوفا

********اس ام اس موفقیت********

اس ام اس سخن بزرگان در مورد موفقیت

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

مثل ایتالیایی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت