اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

زمین پاک آینده درخشانی را برای ما و فرزندانمان میسازد. در پاکی زمین کوشا باشید.

 

روز جهانی زمین پاک گرامی باد

چه روز ها که زمین در انتظار

یک جرعه آب چشمش به دهان کویر خشک

و امیدش به خدا بود

ولی آسمان در کمال بی نیازی و با آرامش

به زمین می نگریست که چگونه زمین در عططش می سوزد

حق با رفتار آسمان بود

آسمان خدا را داشت و زمین ما را

روز زمین پاک گرامی باد

 

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

 

از بهاران کی شود سرسبز سنگ 

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ «مولانا»

۲ اردیبهشت، روز زمین پاک گرامی باد.

 

 

اس ام اس روز زمین پاک

 

بازیافت تعداد زیادی از مواد زاید، ضمن کاهش بهره گیری بشر از منابع طبیعی محیط زیست، از تبدیل این مواد به عوامل زیان آور زیست محیطی پیشگیري میکند.

روز زمین پاک گرامی باد

 

پیامک روز زمین پاک

 

همگام با هم در جهت پاکیزه سازی محیط زیست قدم برداریم.

روز جهانی زمین پاک گرامی باد

 

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

زمین پاک

 

زمین خسته خسته ٬ زمین بسته بسته

زمین مانند من روی چشمت نشسته

زمین مفید ٬ زمین بد٬ زمین باغ و باران

زمین خورده اند در تو خیل خماران

روز زمین پاک گرامی باد

 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده هست

گردنده فلک نیز بکاری بوده هست

هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین

آن مردمک چشم‌ نگاری بوده هست

زمین پاک را پاک نگه داریم !

روز زمین پاک گرامی باد

 

 

دریچه هاي غبارین زمین، باز و بسته میشود. گلی نیست، بهاری نیست، جوانه اي نیست، هیاهویی برای حیات نیست؛ تاریکی هست و تاریکی.

روز جهانی زمین پاک گرامی باد

 

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

 

حمایت از محیط زیست و درختان و طبیعت وظیفه انسانی ماست.

روز زمین پاک گرامی باد

 

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

 

 

چیزی از زمین باقی نمانده؛ نه پونه اي، نه بابونه اي، نه دلخوشی به اطلسی و بهاری شکفته. زمین، در نیمه راه خویش، به زانو درآمده هست؛ لباس خاکی اش را به تن کرده هست و میچرخد بر مدار تباهی.

روز زمین پاک گرامی باد

 

 

 

روز زمین پاک، صدا را در مشت هایش می فشارد و به ازدحام خیابان ها می نگرد. فاضلاب ها، زباله ها، گردها، غبارها، مرگ ها

روز زمین پاک گرامی باد

 

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

 

اي چرخ فلک خرابی از کینه وتست

بیدادگری شیوه دیرینه توست

اي خاک اگر سینه تو بشکافند

بس گوهر قیمتی که در سینه توست

روز زمین پاک مبارک باد

اس ام اس مخصوص روز زمین پاک

اس ام اس روز زمین پاک

 

هر ذره که در خاک زمینی بوده هست

پیش از من و تو تاج و نگینی بوده هست

گرد از رخ نازنین به آزرم فشان

کان هم رخ مفید نازنینی بوده هست

روز زمین پاک رو تبریک می گم

 

 

زمین میراث مشترک همۀ نسلهاست، در حفظ آن کوشا باشیم.

دوم اردیبهشت، روز زمین پاک

 

 

زمین را از یاد برده ایم. آری! زمین راکه حالا زیر سرب و دود رسوب کرده هست از یاد برده ایم.

نفس هایمان به هوایی عادت کرده هست که در آن، خبری از پرواز پرنده نیست.

روز زمین پاک گرامی باد

جدیدترین مطالب سایت