اس ام اس کمیاب

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس کمیاب

کاش میدانستی …
که جهـانم بی تو الف ندارد … !!!

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

هنوز هم مرا به جان “تو” قسم مى دهند…
مى بینى؛ تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم…!!!

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

چــه بــــر سر عشــــــق آمــــد ؟؟؟
کـــــــه از افسانــــه هـــــــــا …..
رسیـــد بــــه صفحـــه حــــوادث روزنـــــامه هـــــا؟؟

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

از هر مسئله ای که تنها راه حلش، گذر زمان است بیزارم…!

 

*** اس ام اس کمیاب ***

من به تو میگویم دوستــــــــــــت دارم
و تو به همـــــــــه
با گِل هم بسته نمی شود
دهانی که هرز می پــــــــــرد …. !

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟
بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !!
بـاران کـه بـاریــد … چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!!
خـورشـیـدکـه تـابـیـد … پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!
اشـک کـه آمـد … دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!
او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

در قانون عشق
بر خلاف رسم زندگی
قلبها ربودنی
سارق ستودنیست . . .

 

*** اس ام اس کمیاب ***

آنقدر
فریادهایم را
سکوت کرده ام
که اگر به چشمانم بنگرید
کر می شوید…

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

ایـن روزهــا
عجیـب دلـم بـچگـی مـی خواهـد …
/خستـه ام/
فـقط یـک قـلم لطـفاً …
می خواهـم خـودم را خط خـطی کنـم !

 

*** اس ام اس کمیاب ***

دوستت دارم…
یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت
گفتنش هنر نیست
مسئولیت پذیرفتنش هنر است…
.
دوست دارم و مسئولیتش رو میپذیرم

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

شاید اگر انسانیّــــــــــــت هم مارک دار بـــــــــــــود
خیلی از آدم ها به تن می کردند …

 

*** اس ام اس کمیاب ***

بدنت را برای خود نگه دار
ذهنت را به من بسپار
که بدن های زیبا بسیارند و ذهن های
زیبا ، انگشت شمار ……

 

*** اس ام اس کمیاب ***

 

شازده کوچولو از گل پرسید آدمها کجان؟
گل گفت:باد به اینور و آنورشان می برد!
این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!

 

*** اس ام اس کمیاب ***

افتادن
از کدام سو؟
جاذبه می داند و بام
سقوط ندیدنی ست…
گاه
جاذبه آغوش می گشاید و
به تمامی جذبت می کند
گاه
تو چشم می گشایی و
جاذبه
مجذوب ِ تو می شود
تا…
بامی دیگر و
گاهی دیگر

 

جدیدترین مطالب سایت