بروزرسانی : 23 دی 1402

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

پیامک خدایا کمکم کن

همۀ وقت توکل داشتن بر خدا یکی از موفقیت هایي هست که در آینده نصیب افراد میشود ، به شرطی این که کمک خواستن از خداوند حقیقی باشد .

جهان همون جایی هست که خدا تو رو فرستاد ، تا ارزش هاي قلبت رو معلوم کنه…

گاهی برات جهنم می شه ، گاهی بهشت! بستگی به کردارت داره…

به گزارش تالاب ولی یادت باشه تمام زیبایی هاي عالم در لحظات سخت خلق میشه، تمام ایثار و بخشش و گذشت و فداکاری ها و زیبایی هاي جهان در شرایط بحرانی خلق شده… پس شاید این شرایط بحرانی حکمت خداست…

اکنون که در این آزمایشگاه جهان گرفتارم ؛ ایمانم… قد و قواره ام، ارزشم معلوم میشه… عده قلیلی در این شرایط ناسزا میگویند، و خیلی ها می‌گویند، خدایا اگر گرفتارم ، حتما حکمت توست و دلیلی دارد…

شاید اگه در سختی نباشی؛ شب و روزت بخور و بخواب بشه… در صورتی که اومدی به این جهان تا ارزش هاي درونت متجلی بشه…

وقتی میگی خدایا کمکم کن، دلم گرفته گرفتارم؛ یادت باشه که خدا به کسی ظلمی نکرده، و اگه یک بدبختی تو زندگیت متجلی شده، از کردار خودت بوده…

اگه امروز کارت به خدا افتاده از اعمال قبلی خودته؛ و مطمئن باش خدا ظالم نیست…

خدایا کمکم کن مثل تو صبور باشم…

قـطـب شیطانی ام با انرژی منفی اش می‌گوید: نمیتوانی ، نا امید شو …

و قطب خدایی ام وحی میکند که: می‌توانی کمی صبور باش.

گزینه من خداست، پس بردبار بودن را می پسندم.

هر کس انتخابی دارد که بر مبنای آن ، زندگی اش ترسیم می‌شود. من این اهریمن زشت خو را نمی‌خواهم؛ خدایا کمکم کن مانند تو صبور باشم، در این سختی ها… شکیبا باشم.

…God, help me, Like you, be patient

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خدایا کمکم کن گرفتارم…

صبور بودن ، علت نمیشه که در برابر سختیهای پیچیده و بغرنج این جهنم صبر کنم. منتظر باشم دیگران کمکم کنند، باید بجنگم ، زندگی سراسر مبارزه هست. با خودم، با شیطان، و با مشکلات پیش رو…

از خودم می پرسم: جهنم چگونه هست؟ چه فرقی با زندگی امروز من دارد؟ و به خودم می گویم:

هر بدبختی که تا حالا کشیدم از لیاقت کمم بود، باید لیاقتم رو اکثر کنم تا سختی ها کمتر بشه… باید در گیر رشد روح خود شوم…

پس صفات خدا را در خودم پر رنگ تر می‌کنم، صفاتی همچون بخشندگی، مهربانی ، دانایی، توانایی، امیدوار بودن به نیکی و به خوبی، به تکامل و پیشرفت…

من از جایم بلند می‌شوم، و بر قامتی که خدا عطایم کرده می‌ایستم. با نفس عمیقی که می‌کشم، انرژی رایگان خدا را ، در رگهای خشکیده ام جاری میکنم.

درسته گرفتارم، و کسی حاضر نیست کمکم کنه، ولی میتونم تدریجی تدابیر گوناگونی رو برای بدبختی هام پیدا کنم. افسردگی مریضی شیطانه، من برمی خیزم و نبرد طولانی ام رو شروع میکنم. پیشرفت می‌کنم…

شاید از حادثه و مریضی بمیرم ، اما از افسردگی نــه ، هنوز کمی شادابی آسمانی ام را با خود دارم…

مـن بـتـدریـج در ایـنـده اي نـزدیـک ؛ شـدیـدا عـوض خـواهـم شـد.

…God, help me, I’m busy

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خدایا کمکم کن…

خدایا مرا ببخش…

مردم نمی‌دانند ولی خودم میدانم که هر چه می‌کشم از کردار خویش بوده و خدایا تو بی گناهی، اما در برابر مردم ، از خجالت اعمالم، تقصیر را بر گردن تو می اندازم و می‌گویم: خدایا مگه من چه کردم که آن گونه از جهان میکشم… خدایا تو بی گناهی و پاک و منزه… حتی چرخ گردون و فلک هم بی گناهند…

تا نبخشی، چیزی نمیشوم، عفو کردن و امرزیدن تنها برازنده توست… خدایا به من بصیرت و زندگی جدیدی عطا کن, که در آن خود را و تو را پیدا کنم.

خـداونـد ا ، مـرا آن ده کـه آن بـه…

خدایا منو ببخش کردار زشتم را، پندارم که هرگز نیک نبود، و گفتاری که دل آزار بود.

خدایا مرا ببخش و عفو کن، که آمرزش تنها از تو بر می‌آید…

…God forgive me

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

بت هاي قلبت رو بشکن

خدایا کمکم کن مانند همۀ وقت…

همۀ وقت در آخرین لحظه، در لبه پرتگاه، دستمو گرفتی، خدایا این بار اکثر از همۀ وقت چشم براه مساعدت آسمانی توام.

اي روح عالم، هرگز از لطف تو نا امید نبوده و نیستم ، خدایا تو… از همۀ مهربانان عالم مهربان تری…

خدایا کسی چون تو نیست… هرگز به هیچ بنی بشری جز تو التماس نمی‌کنم و برای همۀ وقت، همواره در تماس با تو… و تنها پابوس درگاه توام اي یگانه بی شریک…

خدایا همواره کمکم کن و دست گیرم باش.

God help me, as always

خـدایـا کـمـکـم کـن…

می‌دانم از کارهای مفید و بد من ، بهشت و جهنم در اطرافـم ، در زندگیم متجلی میشوند؛ وقتی جهان بهشت می‌شود که هیچ ، سرخوش و شادمانم؛ برعکس زمانی که با اعمال زشت ، جهنم از هر طرف به من نزدیک می‌شود، سر و کارم به تو میوفتد…

خدایا؛ از ته دل التماس می‌کنم کمکم کن گرفتارم ، دوباره کاری کردم که پنجه تقدیر یقه ام را گرفت، پروردگارا ، مرا ببخش و یاری ام کن…

چه فایده ؛ چه سود… که دلی را شکستم، تدریجی جهان ؛ دوزخ من شد!

اي خداوندگار پاک، خسته شدم تکیه بر تو ، اکنون کمکم کن…

Lord, help me

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خدایا کمکم کن گناه نکنم، خدایا دوستت دارم…

خدایا کجایی که سوختم ؛ در آتشی که خود افروختم…

خدایا ، چه صبور و آرامی ، شاید تو هم آشفته اي … و صبر را بر خود فرض کردی؟

خدایا نمی‌بینی که گرفتارم؟ در جایی که، در جهنمی که با پدر و مادرم ساخته ایم ، می سوزیم… و اگر میبینی مگر دوستم نداری ، خدایا چرا فریاد نمیکشی که بس هست، این همۀ سختی…

چرا عقربه هاي ساعت، عصاره افسردگی شیطان را، در معجون زمان تو حل نمی‌کنند…

از کجا معلوم، شاید تو هم پریشانی و صبر می کني… چرا که عدل را بر خود فرض کرده اي…

Lord, where are you?

 

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

اس ام اس هایی در مورد خداوند

خدایا یاری ام کن، اگر چیزی شکستم دل نباشد…

متاسفم ولی، شکستم آن دلی که سزایش نبود… و اکنون در جهنم اعمالم گرفتارم. قلب آن مظلوم… میوه ممنوعه اي که گفتی از آن دور شو…

و من به مرکز آن میوه نزدیک شدم. از خودخواهی ام دلی شکست و امروز محتاج لطف توام که مرا ببخشی…

خدایا بعد از انکار تو ، چیزی در این جهان نیست که مهلک تر از دل شکستن باشه…

پروردگار هستی… کمک کن، دل و جرات بده اگر دلی شکستم، دوباره بدست بیارم، حتی با یک معذرت خواهی ساده…

God help me now, if something broke is not hearts…

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خدایا، اي عشق حقیقی: دوستت دارم خیلی چندان…

نامت چیست؟ الله، یزدان، ایزد پاک، یاهو… هر چه هست… اگر نبودی، امروز دیو یا حیوانی بیش نبودم، یا در دسته اراذل پیرو آن دیوصفت بودم… خدایا با عشق تو اي نور هستی، زنده شدم… مانند بوته ریحان که از خورشید جان می‌گیرد… و بدون آفتاب می میرد… خدایا به عشق آسمانی تو گرفتارم…

خدایا خیلی دوستت دارم اونقدر چندان ، که وقتی به بزرگترین آرزوهام فکر میکنم، تنها یک آرزو… تمام افکارم را شعله ور می‌کند، در کنار تو بودن پس از مرگ و گذشته از آن…

خدای من؛ کی میشه تو رو ملاقات کنم و از نزدیک بهت بگم که: دوستت دارم خیلی چندان…

من عاشق لطیف ترین وجود عالم شدم… خدایا کمکم کن زیارتت کنم…

God, I love you so much (true love)…

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خـدایـا شکــرت…

شکرت که تو هستی، چه بدبختند کسانی که تو رو در کنارشون حس نمیکنند، و چه سعادت مندم من، که تو خداوند آسمان را ، از رگ گردن به خود نزدیک تر می‌بینم

خدایا تشکر بخاطر همۀ حمایت ها و پشتیبانی و نعمتهایی که دادی؛ و ببخش اگر با پایی که به من دادی قدم در آن راه گذاشتم که تو نمی‌خواستی… و با زبانی که دادی آن گفتم که نپسندیدی؛ خدایا شکرت که به من پا و زبان دادی

خدایا کمکم کن تا وقتی نوکر تو هستم؛ نوکر هیچ مزدور پست فطرتی نباشم…

خدایا سپاسگزاری ام را تقدیمت میکنم اي گل زیبای هستی.

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

پیامک هایی در مورد خداوند

خـدایـا دلـم گـرفـتـه، بـی تـو خـیـلـی تـنـهـام…

خسته شدم از این آدمای ناهنجار و بد خلق… و دلگیر از خودم ، هدف بسیار بزرگتری دارم”رسیدن به تو”

خدایا چیکار کنم که بتونم قلب تو رو شکار کنم، با نیکی و پرهیزگاری، یا پاک کردن مروارید سیاه درونم؟

چه کنم که راضی شوی، در آغوشم بگیری، اگر بوی گناه می‌دهم؛ خدایا تو بگو حمام آب گرم توبه کجاست؟

خدایا دلم گرفته از این که نمیتونم مانند تو پاک باشم، یکی گفت: همینکه در مسیر پاکی باشی کافیست، ولی آیا این برای تو کافیست؟

آیا در این مسیر رشد میکنم؟ عضلات افکارم تقویت میشود؟ آن قدر که برای رسیدن به دنیای بعد کافی باشم؟

ایزد مهربان، یار و یاور من باش… بی تو خیلی تنهام؛ دارم خفه میشم ، دلم بدجور گرفته کجاست آغوش پاک تو…

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خـدایـا کـمـکـم کـن، دیگـه گـنـاه نکـنـم…

یا هر معصیت و خطا يي ، که بین من و تو فاصله می اندازه؛ خدایا لذت بدکاری زودگذره … و لذت تو ابدی هست.

چه میشود که این قوم ، زودگذر را با تو ابدی معامله میکنند؟

۵۰ ٪ عمرم یعنی نیمی از فرصتی که دادی رفته و چیز زیادی باقی نمانده، خوشحالم که به لحظه هاي ملاقاتت نزدیک میشوم؛ هر چند که در برابر تو ، حرف زیادی برای گفتن ندارم، باید پیشرفت کنم…

با تمام عیب و تقصیر ، که بر صورتم نقش بسته، با کوله باری از گناه و جرم… خدایا با پر رویی تمام به درگاه تو پناه می آورم و بسویت باز می‌گردم…

جای دیگری ندارم جز خاک پای تو… بدکرداری ام را ببخش، فساد کردم ببخش اي پاک منزه…

اس ام اس های جدید خدایا کمکم کن

خـدایـا اي آسـمـانـی؛ کـمکـم کـن دیـگــه گــنــاه نکـنـم…

خدایا کمکم کن و در وصف خود ؛ جذاب ترین جملات را به من الهام کن…

تا تو را با شوق بسرایم ، در وصف بوی تو اي گل آسمان، جملات جذاب یم را از دل بر زبان آورم… خدایا کمکم کن.

خـدایـا کـمـکـم کـن، خـوب بـاشـم…

یادم نمیره که بزودی باید تو خوش نام رو ملاقات کنم؛ شرمنده و سرافکنده؛ و گرچه عاشق ، عاشق تو اي نیک روی ؛ خدایا تنهایی نمیتونم ، کمکم کن مفید باشم؛ آن طور که تو می پسندی باشم.

کمکم کن مروارید نیکوی درونم را به سیاهی و پلیدی آغشته نکنم. تا پس از مرگ ، در بازار مروارید فروشان، تو مهربان تنها خریدارم باشی، مرا بپسندی و جاودانه نزد خود بداری…

خدایا رهایم نکن، کمکم کن مفید باشم. و حتی گذشته از مرگ؛ از وجود من در راه خیر و نیکی بهره گیری کن، در راه خودت… خدایا در خدمت تو و در راه تو باشم اي خوشگل ، اي پاک ترین…

منبع : تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت