متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

مجموعه : اس ام اس جدید
متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن فاتحه و صلوات

بـه تاریخ هاي‌ روی سنگ قبرها نگاه کنید!
تاریخ تولد_تاریخ مرگ
آن ها فقط با یک خط فاصله از هم جدا شده اند،

همین خط فاصله کوچک نشان دهنده تمام مدتی اسـت
کـه ما روی کره زمین زندگی کرده ایم، ما فقط
بـه اندازه یک “خط فاصله” زندگی میکنیم!

انچه در زمان مرگ مهم اسـت
پول و خانه و ثروتی کـه باقی میگذاریم نیست!

▫️بیایید بـه چرایى خلقتمان بیاندیشیم
بیایید بیشتر یک دیگر را دوست داشته باشیم
دیرتر خشمگین شویم ؛ بیشتر قدردانی کنیم
کمتر کینه توزی کنیم ؛ بیشتر احترام بگذاریم
کـه دنیا محل گذر اسـت…

بـه یاد عزیزان سفر کرده، بخوانیم فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن عربی فاتحه برای اموات

 

پنجشنبه؛
یادآورِ نداشته هاست
آدم هایي کـه نیستند !
خاطراتی کـه
جایشان هنوز درد میکند،
و آرزوهایی کـه محقق نخواهند شد
پنج شنبه گاهی خیلی سرد میشود
حتی اگر بهار باشد !

شادی روح درگذشتگان
بخوانیم فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

دلنوشته عصر پنجشنبه

 

پنجشنبه اسـت

با فرستادن فاتحه و صلوات

یادی کنیم از عزیزانمون

خدایا عزیزان ما را

قرین رحمت خود

قــــرار ده

روحشون شاد

و‌ قرین رحمت الهی

الـهـی آمین

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه و یاد رفتگان

 

پنج‌شنبه اي دیگر…

مُردن ان نیست کـه در خاک سیاه دفن شوم،
مُردن ان اسـت کـه از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم…

در گذشتگان رو از یاد نبریم… نثار روح عزیزان خاموش، فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه اسـت

همان روزی کـه دل می گیرد

روزی کـه دل,دلتنگ میشود

واسه عزیزانی کـه درکنار ما نیستند

روحشون شاد و یادشون گرامی

با ذکر فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه اسـت و دلم برای ان‌هایي کـه دیگر ندارمشان تنگ اسـت…

نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه ی گذشتگانمان بخوانیم فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه و یاد رفتگان

 

نخستین پنجشنبه تابستان اسـت بـه یاد آنهایی
کـه دیگر میان ما نیستند
و هیچ کس نمی‌تواند
جایشان را در قلب ما پر کند
نثار روح پدران و مادران آسمانی

فرزندان خواهران وبرادران درگذشته

و همه ی در گذشتگان بخوانیم
فاتحه و صلوات

روحشون شاد یادشون گرامی

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه ها
چه خوشحال میشوند
عزیزانی کـه
دستشان از دنیا کوتاه اسـت
و منتظر مهرتان هستند

جایشان تا ابد در قلبمان خالیست، با فاتحه و صلوات یادآورشان باشیم

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

نخستین پنجشنبه ماه شوال

و ياد درگذشتگان

 اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ؛ تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَي کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ

 التماس دعا

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه و یاد رفتگان

نخستین پنجشنبه ماه شوال

برای چشم انتظاران اسیران خاک

با شاخه گلی،ذکر صلوات و فاتحه اي

از آن ها یادی کنیم

صلوات و فاتحه

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

 

پنجشنبه اسـت
با فرستادن فاتحه و صلوات
یادی کنیم ازعزیزانمون
خدایا عزیزان ما را
قرین رحمت خود
قرار ده
روحشون شاد
و‌ قرین رحمت الهی
آمین

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

آخرين پنجشنبه ماه رمضان
عزيزانيكه در بين ما نيستن
دلخوشند بـه يك فاتحه
بـه يك صلوات
يك دعاى رحمت و امرزش
همين ها برايشان يك دنياست در ان دنيا براى شادى روحشان فاتحه

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن زیبا برای رفتگان

 

پنجشنبه ها برای ما روز یادآوری درگذشتگان و خاطرات آنهاست؛
ولی برای انها روز چشم انتظاری ست، منتظر هدیه هستند…

هدیه بـه روح پدران و مادران آسمانی بخوانیم فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه اسـت
يادي كنيم از مسافرانى
كه روزي در كنارمان بودند
و اكنون فقط ياد
و خاطرشان
در دلمان باقيست
با فاتحه و صلوات و يا حتي مهرباني و كمك
بـه ديگران روحشان را شاد كنيم.

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن زیبا برای شادی روح اموات

 

پنجشنبه اي دیگر و فاتحه پیشگاه کسانی کـه دیگر درکنار ما نیستند اما مهرشان تا ابد در قلب‌هایمان جاریست

شادی روح رفتگان، پدران و مادران آسمانی، بخوانیم فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

متن زیبا برای شادی روح اموات

 

چشم برهم نهادیم گردش دوران گذشت
بر یکی سخت و بر دیگری راحت گذشت
روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی
یاد باد ان روزگارانی کـه با یاران گذشت

پنجشنبه‌ها هدیه مسافرای آسمونی رو فراموش نکنیم، با ذکر فاتحه و صلوات

 

متن فاتحه و صلوات | دلنوشته عصر پنجشنبه | پنجشنبه و یاد رفتگان

پنجشنبه های دلتنگی

پنجشنبه دیگری از راه رسید
بـه یاد همه ی کسانی
کـه دیگه میان ما نیستند
و هیچ کس نمیتونه
جاشون رو تو قلب ما پر کنه

شادی روح پدران و مادران آسمانی و همه ی در گذشتگان بخوانیم فاتحه و صلوات ودر صورت امکان هدیه خیراتی هر چند کوچک

جدیدترین مطالب سایت